CV-TR
13 Nisan 2022

Uz. Dr. Nilgün Harputluoğlu

Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Çocuk Palyatif Bakım Merkezi


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

---


Eğitimi:

2006           Uzmanlık, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1994           Lisans, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

Osmaneli/Bilecik sağlık Ocağı (Pratisyen Zorunlu Hizmeti)

Bakırköy Devlet Hastanesi

Tepecik eğitim ve Araştırma Hastanesi (Pediatri Uzmanlık Eğitimi)

İdil/Şınak Devlet Hastanesi (Pediatri Zorunlu Hizmeti)

Özel Bahat/GOP Hastanesi

SBÜ Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi

SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi Süt-1 Servisi

SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Pediatrik Palyatif Bakım Merkezi


Yayınlar:

1. Bakiler AR, Yavascan O, Harputluoglu N, Kara OD, Aksu N.Evaluation of aortic stiffness in children with chronic renal failure.

2.Harputluoğlu N, Sarıoğlu B, Halıcıoğlu O, Alfatlı U, Yaprak I. Erken tan alan bir biotinidaz eksikliği olgusu

3. Bağ Ö, Yaprak I, Halıcıoğlu O, Parlak Ö, Harputluoğlu N, Astarcıoğlu G.Annelerin anne sütü hakkındaki bilgi düzeyi ve sadece anne sütü ile beslenmeyi etkileyen faktörler

4. Akman SA, Harputluoğlu N, Sütçüoğlu S, Özgenç F, Tarcan B, Helvacı M, Bakiler AR, Yağcı RV.Erken süt çocukluğu döneminde Crohn Hastalığı : Olgu Sunumu

5. Sarıoğlu B, Harputluoğlu N, Sütçüoğlu S, Bakiler AR, Er Şenol.Posttravmatik spinal araknoid kist : Olgu sunumu

6. Bakiler AR, Bağ Ö,Güven H, Oksel F, Kozan M,Dorak C, Harputluoğlu N, Kanık A.Çocukluk çağı senkoplu hastaların değerlendirilmesi