İdari Birimler
06 Nisan 2022

Hasta Hakları Birimi

Çalışan Hakları Birimi

Teknik Hizmetler Birimi

Satınalma Birimi

Arşiv

Eczane

Tıbbi Sarf

Ayniyat

Biyomedikal Depo

Eğitim-Arge

İstatistik

Yazı İşleri

Özlük İşleri

TİG

Sosyal Servis

Klinik Mühendislik

Sivil Savunma

Fatura

Mali İşler

Maaş