Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Klinik Hakkında

1990 lı yılların başında kurulmuş olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği sadece, İzmir’den değil, tüm Ege Bölgesinden gelen hastalara hizmet sunmaktadır. Kliniğimizde bir üniversite hastanesinde tanı konulup, takip edilen tüm hastalıklara tecrübeli endokrin kadrosuyla en üst düzeyde hizmet verilmektedir. Bu hastalıkların bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Diabetes mellitus,
 • Guatr,
 • Hipotiroidi
 • Hipertiroidi
 • Menstrüel bozukluklar
 • Hirşutizm
 • Obezite
 • Boy kısalığı
 • Büyüme ve puberte bozuklukları
 • Adrenal bez hastalıkları
 • Osteoporoz
 • Rikets ve metabolik kemik hastalıkları


Yılda yaklaşık 20.000 hastaya hizmet sunulan kliniğimizde, genel pediatri asistan ve uzman hekimi eğitimi yanı sıra çocuk endokrinoloji yan dal uzmanı eğitimi kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Ayrıca her yıl gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel birikimlerini bilim insanlarıyla paylaşmaktadır.

Ayrıca on hasta kapasiteli yataklı birimi olan kliniğimizde şu anda bir profesör, üç çocuk endokrinoloji uzmanı, üç çocuk endokrinoloji yan dal asistanı, iki diyabet hemşiresi, bir diyetisyen, bir psikolog ve bir fizyoterapist aktif olarak hizmet sunmaktadır.


Bazı Yayınlarımız:

 1. Sari E, Bereket A,Yeşilkaya E, Baş F, Bundak R, Aydın BK, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, et al. Anthropometric findings from birth to adulthood and their relation with karyotpye distribution in Turkish girls with Turner syndrome. Am J Med Genet A. 2016 Apr;170(4):942-8.
 2. Gülez P, Korkmaz HA, Özkök D, Can D, Özkan B. Factors Influencing Serum Vitamin D Concentration in Turkish Children Residing in İzmir: A Single-Center Experience. J Clin Res Endocrinol. 2015;7(4):294-300.
 3. Katipoğlu N, Kaprapınar TH, Demir K, Köker SA, Nalbantoğlu Ö, Ay Yılmaz, Korkmaz HA, Oymak Y, Yıldız M, Özcan E, Tunç S, Hazan F, Vergin C, Özkan B. A Case with Infantile-Onset Pancytopenia and Hyperglycemia Associated with SLC19A2 Mutation. J Clin Res Endocrinol. 2015;7(suppl 2):77-92.
 4. Korkmaz HA, Yıldız M, Hazan F, Demir K, Tunç S, Elmas ÖN,  Özkan B. 46,XY Complete Gonadal Dysgenesis: A Case Report. J Clin Res Endocrinol. 2015;7(suppl 2):77-92.
 5. Tunç S, Demir K, Hazan F, Kırbıyık Ö, Soyaltın E, Elmas ÖN, Yıldız M, Korkmaz HA, Özkan B. A Case with Acrodysostosis and Hormone Resistance. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015; 7(suppl 2): 77-92.
 6. Demir K, Elmas ÖN, Karaer K, Korkmaz HA, Yıldız M, Tunç S, Özkan B. Genetic Diagnosis Using Whole Exome Analysis in Two Cases with Malignant Infantile Osteopetrosis. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7(suppl 2): 77-92.
 7. Korkmaz HA, Karaarslan U, Eraslan C, Atila D, Hazan F, Barışık V, Ata ES, Etlik Ö, Yıldız M, Özkan B. Screening of PROP-1, LHX2, and POU1F1 Mutations in Patients with Ectopic Posterior Pituitary Gland. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7(suppl 2):77-92.
 8. Anık A, Çatlı G, Abacı A, Korkmaz HA, Demir K, Altıncık A, Sarı E, Yeşilkaya E, Tuhan HÜ, Özkan B, et al. Investigation of Genes That are Defined with New Generation Sequence Analysis in Children/Adolescents Followed with Maturity Onset Diabetes of the Young. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7(suppl 2):77-92.
 9. Ünlüer EE, Özkan B, Topal FE, Altiner NN.A case of luftsichel sign for left upper lobe collapse. J of Emergencies Trauma and Shock. 2015;8(4):235-236.
 10. Özkan B, Ünlüer EE, Akyol PY, Karagöz A, Bayata MS, Akoğlu H, et al. Stethoscope versus point-of-care ultrasound in the differential diagnosis of dyspnea: a randomized trial. European Journal of Emergency  Medicine. 2015;22(6):440-3.
 11. Nalbantoğlu Ö, Demir K, Korkmaz HA, Büyükinan M, Yıldız M, Tunç S, Özkan B. A novel mutation of Amh in three siblings with persistent Mullerian duct syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015; 28(11-12):1379-82.
 12. Demir K, Nalbantoğlu Ö, Karaer K, Korkmaz HA, Yıldız M, Tunç S, Özkan B. Genetic diagnosis using whole exome analysis two cases with malignant osteopetrosis oh infancy. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7(4):356-357.
 13. Demir K, Yıldız M, Elmas ÖN, Korkmaz HA, Tunç S, Olukman Ö, Hazan F, Özkan KU, Özkan B. Two different patterns of mini- puberty in two 46, XY newborns with 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 deficiency. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28(7-8):961-5.
 14. Anık A, Çatlı G, Abacı A, Sarı E, Yeşilkaya E, Korkmaz HA, Demir K, altıncık A, Tuhan HÜ, Kızıldağ S, Özkan B, et al. Molecular diagnosis of maturity-onset diabetes of the young (MODY) in Turkish children by using targeted next-generation sequencing. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28(11-12): 1265-71.
 15. Demir K, Kattan WE, Zou M, Durmaz E, BinEssa H, Nalbantoğlu Ö, Al-Rijjal RA, Meyer B, Özkan B, Shi Y. Novel CYP27B1 gene mutations in patients with vitamin D-dependent rickets type 1A.PLoS One. 2015;10(7):e0131376.
 16. 16.Yeşilkaya E, Bereket A, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Aydın BK, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, et al. Turner syndrome and associated problems in Turkish children: A multicenter study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7(1):27-36.


12 Nisan 2022