Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
25 Nisan 2022

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Kliniğimiz, hastanemizin Yoğun Bakım Binası 2. ve 3. katlarında yer almakta olup, 30’u 4. düzey, 10’si 2. düzey olan yenidoğan yoğun bakım yatağı ve 8 anne bebek uyum odası (1. Düzey) olmak üzere toplam 48 yataklı bir ünitedir.

2. düzey Yoğun Bakım Ünitesi (C1-C2); başlangıçta ağır solunum ve dolaşım yetmezliği olmayan ve ventilatör gereksinimi olmayan bebekleri kabul eder ya da 3. düzeyden çıkarılan ancak anneli olarak izlenmesi henüz uygun olmayan hastaların alındığı bölümdür.

4. düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ise 4 salondan (A1-A2-B1-B2) oluşmakta olup, iki izolasyon odası içerir. Bu bölümler, hem 2. düzeyde yatmaktayken durumu 2. düzeyde izlenim kriterleri dışına çıkan bebekleri devir alır, hem de dış merkezlerden ağır solunum ve dolaşım yetmezliği olan ve/veya ventilatör gereksinimi olan bebekleri kabul eder. Tüm bölümler birbirleri arasında hastanın kliniği ve bakım koşullarının gerektirdiği durumlarda hasta değişimi yapar. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde yeterli sayıda yaşam destek ünitesi ve eğitimli personel ile tam donanımlı olarak hizmet verilmektedir.

Hastanemiz; “Bebek Dostu” hastane çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının ardından “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” olabilmek için çalışmalarına başlamış ve değerlendirme geçirmiştir. Bu değerlendirme sonrasında hastanemiz “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Emzirme Politikası

1) Hastanemizin, “Bebek Dostu Yoğun Bakım” ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış olan “Emzirme Politikası” mevcut olup, ilgili tüm önerileri içerir, güncel değişiklikleri yapılarak ilgili tüm çalışanlarımıza duyurulur ve çalışanlarımız tarafından uygulanmasının sürekliliği sağlanır.
2) Bebek Dostu Yoğun Bakım Emzirme Politikası, hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi için hazırlanmıştır.
3) İlgili servislerde, anne sütü ve emzirme konuları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ara vermeksizin sürdürülür. İlgili tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda düzenli aralıklarla eğitilir ve destekleri sağlanır. Eğitim konuları düşük doğum ağırlıklı ve/veya riskli bebekleri de içermektedir.
4) Tüm birimlerden bebek dostu çalışmaları ile ilgili veriler düzenli olarak toplanır elde edilen verilerin de sürekli izlem ve yönetimi sağlanır.
5) Yoğun bakımlarımızda bebeği yatan anneler; anne sütünün önemi, bebeğin memeye tutulması ve emzirmenin başlatılması, bebek prematürite ve hastalığı nedeniyle ememeyecek durumda ise sütün sağılması ve saklanması, ilk 6 ay yalnızca anne sütü verilmesi, 6. ayın bitiminden sonra ek besinlerle birlikte 2 yaş ve ötesine kadar kadar anne sütü verilmesine devam edilmesi konularında bilgilendirilir ve desteklenir.
6) Anneler bebeklerinden ayrı kalmak zorunda olduklarında ya da bebek klinik durumu nedeniyle emzirilemiyorsa; doğumu izleyen ilk 6 saat içinde sütün sağılması, her 3 saatte bir memelerin boşaltılmasının sağlanması, sağılmış sütün saklanması ve taşınması konularında bilgilendirilir ve desteklenirler. Hastanemizde, durumu uygun bebeklere anne sütünün sağılarak düzenli olarak bebeğin durumuna göre uygun yolla verilmesi sağlanır.
7) Emebilen bebeklerin Yoğun Bakım koşullarının izin verdiği ölçüde her istediklerinde istedikleri kadar süre ile emzirilmeleri desteklenir. Kanguru bakımı uygulanır ve desteklenir.
8) Servislerimizde emziren annelerin, bebekleri ile görsel ve tensel teması sağlayabilecekleri şekilde 24 saat bir arada aynı odada kalmaları olanaklar ölçüsünde sağlanır.
9) Servislerimizde, anne sütünün önemini anlatan ve emzirmeyi özendirici pano ve görsel işitsel araçlar kullanılır.
10) Servislerimizde, anne sütü ile beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılan ürünlerin reklamının (afiş, broşür, ücretsiz numune dağıtımı vb.) yapılmaması sağlanır.
11) Servislerimizde, annelerin bebeklerini rahatça emzirebilecekleri emzirme odaları bulunur.
12) Hastanemizde, emziren annelerin, taburcu olduktan sonra yaşadıkları emzirme ile ilgili sorunlarına çözüm bulabilecekleri ve bilgi alabilecekleri Sosyal Pediatri Poliklinikleri mevcut olup taburcu olurken bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca annelere bulundukları bölgede mevcut emzirme polk/danışmanlık birimleri ve birinci basamak sağlık kuruluşlarından alabilecekleri hizmetler konusunda da bilgi verilir.


YDYB Bebek dostu belge.jpg