Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları (İntaniye) Kliniği

Klinik Hakkında

Hastanemizin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları (İntaniye) Kliniği’nde eğitim sorumlusu ve görevlileri başta olmak üzere uzman personelce; çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, hastane enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara, enfeksiyöz hepatitlere, çeşitli nedenlerle aldıkları tedaviye bağlı veya doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara ve kazanılmış immün yetmezlik virüsü (HIV virüsü) taşıyan veya hastalığı gelişen çocuk ve adölesanlara, uzamış ateşe, verem ve  alt solunum yolu enfeksiyonlarına, viral enfeksiyonlara, santral sinir sistemi enfeksiyonlarına yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulmaktadır.

Servisimiz 26 yataklı olup, toplam 13 adet çocukların refakatli kalabileceği banyo ve tuvaletli odaları mevcuttur. .Ayrıca servis içinde hizmet veren laboratuvarımızda hastanemizde yatmakta olan hastaların klinik örneklerinin mikroskobik incelemesi yapılmaktadır.

Ünitemizin polikliniği Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Poliklinik binasında ikinci kata bulunmaktadır.

int2.jpg

12 Nisan 2022