Bebek Dostu Hastane
25 Nisan 2022

“Sağlıklı gelecek ANNE SÜTÜ’nde saklıdır”

Bebek Dostu Hastane Emzirme Politikası

 1. Hastanemizin, Bebek Dostu Çocuk Hastanesi ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış olan “Emzirme Politikası” mevcut olup, ilgili tüm önerileri içerir, güncel değişiklikleri yapılarak tüm çalışanlarımıza duyurulur ve çalışanlarımız tarafından uygulanmasının sürekliliği sağlanır.
 2. Hastanemizde, anne sütü ve emzirme konuları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ara vermeksizin sürdürülür,  İlgili tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda düzenli aralıklarla eğitilir ve desteklenir. Tüm birimlerden bebek dostu çalışmaları ile ilgili veriler düzenli olarak toplanır elde edilen verilerin de sürekli izlem ve yönetimi sağlanır.
 3. Hastanemize başvuran ve yatarak/ayaktan tedavi edilen bebeklerin anneleri; bebeğin memeye tutulması ve emzirmenin başlatılması, ilk 6 ay yalnızca anne sütü verilmesi, 6. ayın bitiminden sonra ek besinlerle birlikte 2 yaş ve ötesine kadar anne sütü verilmesine devam edilmesi konularında bilgilendirilir ve desteklenir.
 4. Anneler, bebeklerinden ayrı kalmak zorunda olduklarında; emzirmenin sürdürülmesi ve emzirme tekniği, sütün sağılması ve saklanması, sağılmış sütün bebeğe verilmesi gibi anne sütü ile beslenmenin devamının sağlanması konularında bilgilendirilir ve desteklenirler. Hastanemizde, annesinden ayrı kalan bebeklere, anne sütünün sağılarak düzenli olarak bebeğin durumuna göre uygun yöntemle verilmesi sağlanır.
 5. Hastanemizde bulunan tüm bebekler, tıbbi zorunluluk olmadığı sürece yalnızca anne sütü ile beslenirler.
 6. Hastanemizde emziren annelerin, bebekleri ile görsel ve tensel teması sağlayabilecekleri şekilde 24 saat bir arada aynı odada kalmaları sağlanır, özel durumlar (Yoğun Bakım Ünitesi) dışında ayrı kalmalarına izin verilmez.
 7. Hastanemizde bebeklerin; bebek her istediğinde, istediği kadar süre ile gece ve gündüz emzirilmesi desteklenir.
 8. Hastanemizde aileler, emzirilen bebeklerde biberon ve emzik kullanımının engellenmesi yönünde bilgilendirilirler.
 9. Hastanemizde, anne sütünün önemini anlatan ve emzirmeyi özendirici pano ve görsel işitsel araçlar kullanılır.
 10. Hastanemizde, anne sütü ile beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılan ürünlerin reklamının (afiş, broşür, ücretsiz numune dağıtımı vb.) yapılmaması sağlanır.
 11. Hastanemizde ilgili klinik/polikliniklerde, annelerin bebeklerini rahatça emzirebilecekleri emzirme odaları bulunur.
 12. Hastanemizde, emziren annelerin, taburcu olduktan sonra yaşadıkları emzirme ile ilgili sorunlarına çözüm bulabilecekleri ve bilgi alabilecekleri Yenidoğan ve Sosyal Pediatri Poliklinikleri mevcut olup taburcu olurken bilgilendirme yapılmaktadır.  Ayrıca annelere bulundukları bölgede mevcut emzirme polk/danışmanlık birimleri ve birinci basamak sağlık kuruluşlarından alabilecekleri hizmetler konusunda da bilgi verilir.

Bebek Dostu Hastane.jpg