Kalite Yönetimi

Kalite Direktörlüğü

 

KALİTE EKİBİMİZ

KALİTEDEN SORUMLU BAŞHEKİM YARDIMCISI: Dr. Fikriye BAŞARAN

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ: Uzm. Hemşire Arzu TAŞDEMİR

 

KALİTE BİRİMİ:

Zeynep AKIN

Sevinç ÖZDEMİR


TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

 • Sağlıkta Kalite Standartları (Rev 6.1) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi doğrultusunda yapılması gereken faaliyetleri yürütmek, Verimlilik Yerinde Değerlendirmeleri için ilgili birimlerle koordineli çalışarak değerlendirmelere hazır hale getirmek,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.FAALİYETLERİMİZ

REHBERLİK VE KOORDİNASYON:

Kalite Yönetim Direktörlüğü olarak birincil görevi kalite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde son derece önemli rol oynayan komiteleri, ekipleri ve bölüm kalite sorumluları ile birlikte koordineli çalışarak onlara yardımcı olmaktadır. Kalite Yönetim Direktörlüğümüz Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen değerlendirmeler ile ilgili tüm süreçlerde rehberlik etmektedir.

ÖZ DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

Kalite Yönetim Direktörlüğü Sağlıkta Kalite Standartları (Rev 6.1)  gereği hastanemizde gerçekleştirilen Öz Değerlendirme faaliyetleri için hazırlanan takvim doğrultusunda bölümleri önceden bilgilendirir, oluşturulan Öz Değerlendirme Ekibi ile birlikte değerlendirmeleri gerçekleştirir ve hazırlanan rapor doğrultusunda üst yönetimi ve birimleri bilgilendirir, açılan düzeltici önleyici faaliyetleri takip eder. Tüm öz değerlendirme süreci Kalite Yönetim Direktörlüğü sorumluluğunda olup, hastanemizin kendini değerlendirme fırsatını sunmaktadır.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Hastanemizde  İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her  türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. HBYS üzerinden yapılan bildirimler doğrultusunda bildirimi yapılan her türlü olayı Kalite Yönetim Direktörlüğü değerlendirir ve sorunu çözümlemesi için ön görülen birim sorumlusuna yönlendirilir ayrıca tüm bildirimler gruplandırılarak ilgili komite/ekip toplantılarında tekrar gündeme getirilir ve bildirim ile ilgili yapılmış olan faaliyetler gözden geçirilir. Kalite Yönetim Direktörlüğü yapılmış olan tüm bildirimleri kapanana kadar takip eder faaliyetin çözümlenmesi için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyuluyorsa düzeltici önleyici faaliyet formu üzerinden takibini gerçekleştirir.

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Kalite Yönetim Direktörlüğümüz Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Gösterge Yönetimi Rehberi doğrultusunda takip edilmesi gereken tüm göstergeleri gösterge sorumluları ile birlikte takip eder ve bütün aşamalarında önemli rol oynar. Göstergelerin veri toplama sürecini, verilerin analizini, analiz sonrası iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi gösterge sorumluları ile birlikte Kalite Yönetim Direktörlüğümüzün sorumluluğundadır.

DOKÜMAN YÖNETİMİ

Hastanemizde kullanılan tüm dokümanlara Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Doküman Yönetim Rehberi doğrultusunda kayıt altına alınarak, gruplandırılır. Tüm çalışanlar, dokümanlara hastanemiz intranet sistemi üzerinden ortak ağ ile ulaşmaktadır. Ayrıca belirlenen periyodlarda sahadaki dokümanların güncelliği kontrol edilerek kalite yönetim direktörlüğü kontrolünden geçmemiş dokümanların kullanılması engellenir.

Hastanemizde tüm panolara asılan dokümanlar belirli bir kontrol ve düzen çerçevesinde asılmaktadır. Dokümanların kontrolü, Kalite Yönetim Birimi tarafından sağlanır.

HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Hastanemizde Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Anket Uygulama Rehberi doğrultusunda yatan, ayaktan, acil ve diyaliz memnuniyet anketleri uygulanır. Anketler aylık olmak üzerinde Hasta Memnuniyet Anket Değerlendirme Ekibi görüşülür ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılır. Çalışan memnuniyet anketleri yılda bir kere olmak üzere uygulanır ve üst yönetim ile sonuçlar değerlendirilerek gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılır. Sonuçları panolarda tüm personele duyurulur.

Hastanemizde 8 tane görüş öneri ve memnuniyet kutusu bulunmakta olup kutulardan çıkan tüm bildirimleri Kalite Yönetim Direktörlüğü değerlendirir ve sorunu çözümlemesi için ön görülen birim sorumlusuna yönlendirilir. Her ay olmak üzere bildirimler Öneri- Görüş Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir ve bildirimler ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetler görüşülür, sonuca bağlanması sağlanır. Teşekkür alan birim ve kişiler için teşekkür belgesi düzenlenerek panolarda teşekkür alan bölüm ve birimlere paylaşılarak tüm personele duyurulur.

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Hastanemizde mevcut olan klinikler, laboratuvarlar, poliklinikler ve idari birimler  yıllık olarak hedeflerini belirler ve 6 ay sonra geri bildirimle ne aşamada olduğu tespit edilir. Yıl sonunda belirlenen hedeflerin sonuçları tespit edilir ve birimlerin hedeflerinin ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediği, ne kadarının devam ettiği kalite yönetim birimi tarafından analiz edilir ve sonuçlar Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında tüm çalışanlara duyurulur. 

 

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİMİZ

NO

İSİM

ÇALIŞTIĞI BİRİMLER

ALDIĞI EĞİTİMLER

SKS 6.1

Diğer

1

Arzu TAŞDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

2

Aslı ÇATIKOĞLU

Sağlık Bakım Hizm. Müdür Yard.

 

 

3

Emine AKDENİZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yard.

 

 

4

Didem KIRATLI

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yard.

 

 

5

Zeynep AKIN

Kalite Yönetim Birimi

 

 

6

Sevinç ÖZDEMİR

Kalite Yönetim Birimi

 

 

7

Aysel YILMAZ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

 

 

8

Aslı SOĞANCI

Sosyal Pediatri

 

 

9

Nuriye TURGUT

Çocuk Yoğun Bakım

 

 

10

Türkan BUĞDAYCI

Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım

 

 

11

Süleyman Nuri BAYRAM

İntaniye Kliniği Hekimi

 

 

12

Emine AKTÜRK

Eğitim Hemşiresi

 

 

13

Yeliz ORUÇ

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

14 

Rukiye BULUT

Ayaktan Tedavi Ünitesi

 

 

15 

Selver ÖZGÜVEN

Palyatif Kliniği

 

 

16 

Sevgi Zekiye KONUK

Sarf Depo Sorumlusu

 

 

17 

Elif YILMAZ

Eğitim Hemşiresi

 

 

18 

Canan DİNÇ

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

19 

Cansu KARASU

Hemato- Onkoloji Kliniği Sor. Hemşire

 

 

20 

Asuman CEYLAN

Eğitim Birimi

 

 

21

Mehmet Eyüp KATMER

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

 

22

Mehmet PINAR

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

 

23

İlknur MERT

Yara Bakım ve Stoma Hemşiresi

 

 

24

Selinay KAŞ

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

 

 

25

Malik ERGİN

Patoloji Hekimi

 

 

26

Yasemin ÖZTABAK

Patoloji Teknisyeni

 

 

27

Yüce AYHAN

Mikrobiyoloji Uzmanı

 

 

28

Özlem LİDER

Mikrobiyoloji Teknisyeni

 

 

 

04 Eylül 2023