Çocuk Hematoloji - Onkoloji Kliniği

Klinik Hakkında

Hastanemizde 2000 yılından itibaren Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği ayrı bir servis olarak açılmıştır. Bu tarihten itibaren gerek Hematolojik hastalıklara sahip hastaların, gerekse de tüm kanserli hastaların tanı ve tedavi merkezi olarak çalışmaktadır. Aynı tarihten itibaren Hematoloji-Onkoloji yan dal eğitimi vermeye başlayan merkezimiz, çok sayıda Pediatrik Hematoloji Uzmanı / Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Uzmanı yetiştirmiştir.

Servisimizde 24 saat kesintisiz hasta takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca bir Çocuk Onkoloji ve iki Çocuk Hematoloji Polikliniğimizde de haftanın her günü ayaktan takipler ve tedaviler sürdürülmektedir.

Kliniğimiz bünyesinde beş kişinin aynı anda değerlendirme yapmasına olanak sağlayan özel bir mikroskop ve mikroskop odamız, kemoterapi kabinimiz ve kemoterapi hazırlama odamız mevcuttur. Ayrıca günlük hasta hizmeti sunan Talasemi odamız ve Ayaktan Tedavi Ünitemizde mevcuttur. Kan merkezi ile beraber Terapötik Aferez Ünitemizde gerekli durumlarda hizmet üretebilmektedir. Kliniğimizde sadece Ege Bölgesinden değil tüm Türkiye’ den hasta kabulü yapılmaktadır.

12 Şubat 2024