Çocuk Yoğun Bakım Kliniği

Klinik Hakkında

Çocuk Yoğun Bakımı; bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan çocuk hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı uzmanlık dalıdır.

Çocuk Bakım Kliniğimizde Doç. Dr. Hasan Ağın’ın idari ve eğitim sorumluluğu altında,  Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Utku Ünal Karaarslan  ile Yan Dal Uzmanlık öğrencileri olan Dr. Gülhan Atakul, Dr. Sevgi Topal, Dr. Mustafa Çolak ve Dr. Ekin Soydan görev yapmaktadır. Bunun dışındaki ikişer aylık staj dönmelerinde her dönemde 5 asistan hekim  olmak üzere pediatri asistanları da Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nde görev yapmaktadırlar.

Kliniğimiz, tamamı 3. Düzey 24 yataklı bir çocuk yoğun bakım ünitesidir. Üç büyük salondan oluşmaktadır ve 4 izolasyon odası içermektedir. Ülkemizin en çok yatağa sahip ve en fazla hasta takip eden Çocuk Yoğun Bakım ünitesidir. Hemşirelerimiz;  klinik sorumlu hemşiresi Nurseren İşler başlarında olmak üzere birçoğu Yoğun Bakım  konusunda farklı eğitimler almış, bir kısmı da bu eğitim ve kursların eğitimcisi olmuş 40 hemşireden oluşan deneyimli bir  kadromuz vardır. Ayrıca anestezi teknisyenimiz Sevgi Mumcu,  bir sekreterimiz ve 12 yardımcı sağlık ve temizlik personelimiz kliniğimizde çalışmaktadır. 

Çocuk Yoğun Bakım sürekli olarak yüksek tempoda ve fedakarca  çalışmayı gerektiren bir branştır. Kardiyoloji, Nöroloji, Hematoloji-Onkoloji, Endokrinoloji, Çocuk Acil ve Nefroloji gibi hemen her branşla ortak çalışmayı gerektirir. Bir Çocuk Yoğun Bakımcı hem genel pediatriye çok iyi hakim olmalı ve hem de yukarıda sayılan branşların acil vakalarını yönetmeyi bilmelidir.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Her sabah saat 7.30’da bir gece önceki nöbetçi ekipten servisin devir alınma vizitiyle gün başlar. Bu vizit sırasında hastalarımıza gün boyu yapılacak tetkik, tedavi ve müdahaleler de planlanır. Hekimler  tetkik ve tedavi planlaması ile uğraşırken hemşireler hastaların bakımlarını yaparlar, sonra planlanan tedavi ve müdahalelerin uygulaması birlikte yapılır. Saat 11 gibi toplu bir vizit yaparak sonuçları değerlendiririz. Öğleden sonra saat 4 civarı bir kez daha topluca tüm hastalarımızı dolaşır günün son bir değerlendirmesini yapar, nöbetçi ekibe servisimizi devrederiz. Kliniğimizde haftada 2 gün (Çarşamba, Cuma) çocuk yoğun bakım konularını içeren  ders, seminer ve literatür anlatımı olur; gerektiğinde diğer branşların da katılımı ile multidisipliner bilimsel toplantılar yapılmaktadır. Yoğun Bakımın bu rutini dışında her an her şey olabilir, müdahaleye ihtiyacı olan  yeni bir hasta yatabilir, mevcut hastalarda beklenmedik problemler ortaya çıkabilir; bu sebeple 7 gün 24 saat hafta sonu, gece ve  ne zaman ihtiyaç duyulursa hekim olsun hemşire olsun yoğun bakıma gelecek şekilde programlanmış bir ekip oluşturulmuştur.

KLİNİK YETKİNLİKLERİMİZE ÖRNEKLER

Konjenital Kalp Hastalıkları

Sepsis

İleti Bozuklukları

Demiyelinizan Hastalıklar

Kalp Yetmezliği

KİBAS

Status Epileptikus

Serebral Ödem

Pnömoni

Hidrosefali

Ansefalopati

Koma

Pulmoner Ödem

ARDS

Yapay Solunum Desteği

Hipoksik Solunum Yetmezliği

Çoklu Organ Yetmezliği

Dolaşım Yetmezliği

Şok

Kardiyomiyopati

Pulmoner Hipertansiyon

Pre-Post Operatif Kardiyak Cerrahi

Miyokart enfeksiyonları

Guillain-Barre Sendromu

Sistemik Hipertansiyon

Sıvı - Elektrolit dengesi

Dehidratasyon

Asit-Baz bozuklukları

Böbrek Yetmezliği

Akut Böbrek Hasarı

Hemolitik Üremik Sendrom

Rabdomiyoliz

Adrenal Yetmezlik

Diabetik Ketoasidoz

Uygunsuz ADH sendromu

Serebral Tuz Kaybı

Diabetes İnsipidus

Doğumsal Metabolik Hastalıklar

Zehirlenmeler

Tümör Lizis Sendromu

Hemofagositik Sendrom

DIC

TAMOF

Venakava Superior Sendromu

GIS Kanaması

Pankreatit

İshal

Kistik Fibrozis

Malabsorbsiyon Sendromları

Kritik Hasta Beslenmesi

KC Yetmezliği

Malign Hipertermi

Boğulma

Elektrik Hasarı

Hayvan Isırığı ve Sokmaları

Beyin Ölümü-Donör Bakımı

Sedasyon- Analjezi

 

 

 

KLİNİK İLETİŞİM NUMARALARI

  • Eğitim ve İdari Sorumlusu : 2106
  • Uzman Odası : 2105
  • Yan Dal Asistan Hekim Odası: 2107
  • Asistan Hekim Odası: 2108
  • Servis Sorumlu Hemşiresi : 2110
  • Servis Sekreteri : 2100
  • Yoğun Bakım Salon A:2101
  • Yoğun Bakım Salon B: 2102
  • Yoğun Bakım Salon C: 2103

12 Nisan 2022