Heyet (Sağlık Kurulu) İşlemleri
12 Şubat 2018

İlk Müracaattan bilgisayar kağıdı alarak, ilgili polikliniğe başvurarak muayene sonucu heyete sevk edilen hastalar daha önce yapılan tüm tetkik sonuçlarını ve bunlara ait raporları da yanlarında getirerek, aşağıdaki işlemleri takip etmelidirler.

Sağlık Raporları Mühür odasında “Aslı Gibidir” onayı yaptırılarak gerektiği kadar çoğaltılabilir.

1. İLAÇ RAPORU ALACAK HASTALAR:

  • İlgili poliklinik kaydı ile muayene olan hasta yakını, hazırlanan raporu muayene olduğu doktor yada doktorlara imzalatıp Poliklinik binası 1. katta bulunan Mühür Odasına getirir.
  • Mühür odası gerekli işlemleri tamamlayarak aynı gün içinde ilaç raporunu Hasta yakınına teslim eder.

2. TEK HEKİM ve SAĞLIK KURULU RAPORU:

  • Tıbbi Sarf Malzeme, Tıbbi Cihaz, Özel Mama, Ortopedik Malzeme v.b. ihtiyaçlar için polikliniklerden Sağlık Kuruluna sevk edilen Hastalara 3 Uzman Hekim (ilgili branşlarda)muayenesi sonucu düzenlenir. İşlemleri Mühür odasında tamamlanan raporlar aynı gün teslim edilir.

3. ÖZÜRLÜ RAPORU ALACAK HASTALAR:

  • Özel Eğitim, Özürlü Maaşı, Evde Bakım Ücreti, Vergi İndirimi v.b. almak için ilgili sekreterlikten bilgisayar kağıdı alınıp, hasta ilgili poliklinikte muayene olur.
  • Heyet sevk kağıdı ve 7 adet vesikalık fotoğraf ile hergün Sağlık Kuruluna başvurur.
  • Salı ve Perşembe günü belirtilen saat ve yerde Hasta, Sağlık Kurulun toplantısında muayene olur.
  • Rapor sonucu, Heyet odasının bildirdiği tarih ve saatte imza karşılığı kişiye verilir.