Çocuk Palyatif Bakım Merkezi

Klinik Hakkında

2018 yılında, Pediatrik Palyatif Bakım Birimi, iki çocuk doktoru, sekiz hemşire, bir fizyoterapist, tam zamanlı bir sosyal hizmet uzmanı ve psikolog ile kuruldu. 17 çocuğa bakım verebilecek kapasitede olan ünitemizde; sağlık çalışanları değerlendirmelerini günlük yaparak ve ortak hedeflere göre kapsamlı ve terapötik bir plan  tasarlar. Bu, hastaya ve ailesine bir bütün olarak bakmamızı ve onlara mümkün olan en iyi bakımı vermemizi sağlar.

Çocuk doktorlarımız; hastaların semptomları kontrol etmek, karar vermek, tedaviyi planlamaktan sorumludur. Multidisipliner çalışmanın bilincinde, gerektiğinde diğer branşlardan konsültasyon isteyerek en iyi tedaviyi planlar. Hemşirelerimiz ise; çocukların semptomlarını takip eder ve aynı zamanda çocuklarımızın ailelerine sağlık eğitimi vererek hastaların gereksinimlerinin farkında olunmasına destek olurlar. Sosyal hizmet uzmanının rolü, hasta palyatif bakım ünitesine kabul edildiğinde tüm sosyal faktörleri (aile yapısı, destek ağı, sosyoekonomik ve istihdam durumu) tespit ederek, hasta bakımını bozacak sosyal bağlamı ve aile dinamiklerini yönetmektir. Psikoloğun rolü hastalara ve ailelerine hastalığın son aşamasında duygusal sıkıntılarını yönetmelerinde yardımcı olmaktır. Ayrıca ailenin ve çocuğun düşüncelerini anlamalarına, sorularına destek vermelerine ve cevaplarına anlam vermelerini ve her zor an için umut unsurları bulmalarına yardımcı olan manevi desteği sağlamaktadır.

Çocukların ve ailenin rutinini bozmamaya çalıştığımız için onları taburculuk sonrası da ziyaret edebiliyoruz. Böylece yaşam sonu bakım ihtiyacı olan tüm çocuklara en iyi hizmet ve yaşam kalitesini sunar. 

13 Nisan 2022