Göz Hastalıkları

Klinik Hakkında

GÖZ HASTALIKLARI BİRİMİ ÇALIŞMA ALANLARI

  1. Prematüre retinopatisi (ROP) muayenesi ve fundusun görüntülenmesi
  2. ROP hastalığında diod laser fotokoagülasyon tedavisi
  3. Yenidoğan taramaları
  4. Çocuk yaş grubu göz taramaları
  5. Şaşılık muayenesi ve takibi
  6. Ambliyopi tanı ve takibi

25 Nisan 2022