Çocuk Üroloji Kliniği

Klinik Hakkında

Poliklinik hizmeti hastanemiz G blok poliklinik binası zemin katta yapılmakta olup ayrıca poliklinikler ana binası 2.katta Ürodinami-Üroflowmetri birimi bulunmaktadır. Yataklı servis, hastanemiz G blok 1.katında Çocuk Cerrahisi Servisi içinde 2 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Genel ameliyathanede toplam 1 salonda haftada 1 gün ameliyat yapılmaktadır.

Tanı ve Tedavi Edilen Hastalıklar

Sünnet ve Sünnet Hatalarının Düzeltilmesi, Mikro Penis, Gömük Penis

Hidrosel, Çocuk Kasık Fıtığı, Kordon Kisti, Su Fıtığı

İnmemiş Testis, Retraktil Testis, Utangaç Testis, Kriptorşidizm

Hipospadyas, hipospadias, hipospadiyas, Doğuştan Sünnet, Peygamber Sünneti

Ekstrofi-Epispadias Kompleksi

Şüpheli Genital Yapı, İnterseks

Antenatal Hidronefroz, Doğmalık Hidronefrozlar

Üretero-Vezikal Darlık, UV Darlık

Üretero-Pelvik Darlık, UP Darlık

Çift Üreter, Ektopik Üreter, Üreterosel

Posterior Üretral Valv, PUV

Multikistik Displastik Böbrek

Veziko Üreteral Reflü, VUR

Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları (Sistit, Pyelonefrit, Epididimit, Orşit)

Gece İdrar Kaçırma, Enürezis Nokturna

Gece ve Gündüz İdrar Kaçırma (İnkontinans, Urge Sendromu, Aşırı Aktif Mesane)

Ürodinamik İncelemeler

Nörojenik Mesane Disfonksiyonları

Birlikte Görülebilen Barsak Disfonksiyonları (Kabızlık, Gaita Kaçırma)

Spina Bifida`lı (Meningosel, Meningomyelosel vb) Hastalar

Mesane Büyütme, Augmentasyon Ameliyatları

Kateterize Edilebilir Kanallar, Mitrofanoff Ameliyatı

Çocuk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalığı, Endoskopik Taş Cerrahisi

Çocukluk Çağı Ürogenital Sistem Tümörleri

Wilms Tümörü, Böbrek Tümörü

Testis (Yumurtalık) Tümörleri, Yolk Sak Tümörü, Teratomlar

20 Nisan 2022