CV-TR
20 Nisan 2022

Uz. Dr. Meltem Kıvılcım

Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Gelişimsel Pediatri Uzmanı

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Gelişimsel Pediatri


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

---


Eğitimi:

2016           Yan Dal Uzmanlık, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gelişimsel Pediatri Bölümü

2012           Uzmanlık, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

2006           Lisans, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

2016/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Polikliniği


Yayınlar:

Araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmalar:

“Pediatrik Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda D vitamini Seviyelerinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi”, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2012, Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet Aydın.

İzleyici (monitör) olarak katılınan klinik araştırmalar:

35.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2009 –poster:Konjenital lösemi: Olgu Sunumu

46.Türk Pediatri Kongresi, 2010 – poster: Sekonder hemofagositik sendrom: Olgu sunumu

SSIEM Annual Symposium 2010 (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism) poster:Sialidosis type II, infantile form with renal involvement in a boy M Kivilcim, B Arcagok, E Ozek, S Caliskan, L Sever, B Tuysuz S134

1. Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi, 2-5 Aralık 2015, İstanbul

Posterler:

1.   Assessment Of Feeding Difficulties in Young Children Using The Behavioral Pediatric Feeding Assessment Scale (BPFAS) in a Developing Country.

2.   Hospitalization: A Good Opportunity to Monitor Developmental Difficulty in Children

3.   Sleep Patterns of Young Children with Newly Diagnosed Atopic Dermatitis

4.   Discomfort levels of Pediatric Residents in Counseling Parents of Babies with Down Syndrome

Sorumlu veya yürütücü  araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmalar:

1.     Tüysüz G., Özdemir N., Kıvılcım M., Akı H., Perk Y., Celkan T. Ayın Olgusu: Deri altı nodülleri olan yenidoğan. Türk Pediatri Arşivi Dergisi. 2013:259-262.

2.     Kıvılcım M., Doğan DG.  Çocuk ve Ölüm. J Turgut Ozal Med Cent. 2014:21(1):80-5

3.     Kıvılcım M., Doğan DG., Canaloğlu SK., Serbes M. Evaluation of Attitudes of Pediatric Residents and Medical Students Toward 'Child and Death'. Journal of Current Pediatrics. -2014-3 (25348)

4.     Dogan DG., Kutluturk Y., Kivilcim M., Canaloglu SK. Communication skills of residents to families with Down syndrome babies. Archivos Argentinos de Pediatria2016 Dec, 114(6):521-525]

5.     DoganDG., Canaloglu SK., Kivilcim M., Kum YE., Topal E., Catal F. Sleep patterns of young children with newly diagnosed atopic dermatitis. Postepy Dermatol Alergol. 2017 April; 34(2): 143–147.

6.     Akıncı A, Dündar İ, Kıvılcım M. The Effectiveness of Cinacalcet as an Adjunctive Therapy for Hereditary 1,25 Dihydroxyvitamin D3-Resistant Rickets. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Jun 1;9(2):172-178.  doi:10.4274/jcrpe.3486. Epub 2016 Oct 31.