CV-TR
20 Nisan 2022

Doç. Dr. Fatma Sibel Durak

Branşı: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Eğitim Sorumlusu


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

---


Eğitimi:

2001           Uzmanlık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi

1995           Lisans, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

1995/1997  Çanakkale SSK

1997/2002  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi

2002/2002  Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

2002/2009  Karşıyaka Devlet Hastanesi

2009/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği


Yayınlar:

A.1 DURAK FATMA SIBEL,ERCAN EYÜP SABRI,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,YÜCE DENIZ,ERCAN ELIF,IPCI

MELIS (2014). Effect of methylphenidate on neurocognitive test battery: An evaluation according

to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition, subtypes. Journal of

Clinical Psychopharmacology, 34(4), 467-474., (Kontrol No: 1602484)

A.2 ERCAN EYÜP SABRI,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,ERCAN ELIF,YÜCE DENIZ,DURAK FATMA SIBEL (2015). A

promising preliminary study of aripiprazole for treatment-resistant childhood obsessive compulsive

disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 25(7), 580-584., (Kontrol No:

1602440)

A.3 ERCAN EYÜP SABRI,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL (2014). No Beneficial

Effects of Adding Parent Training to Methylphenidate Treatment for ADHD + ODD/CD Children: A

One-Year Prospective Follow-Up Study. Journal of Attention Disorders, 18(2), 145-157., (Kontrol

No: 1602398)

A.4 ERCAN EYÜP SABRI,KÖSE SEZEN,KUTLU AYSE,AKYOL ÖMER,DURAK FATMA SIBEL,AYDIN CAHIDE

(2012). Treatment duration is associated with funtioning and prognosis in children with attention

deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(2), 148-160., (Kontrol

No: 1589429)

A.5 ERCAN EYÜP SABRI,KABUKÇU BASAY BÜRGE,BASAY ÖMER,DURAK FATMA SIBEL,ÖZBARAN NAZLI

BURCU (2011). Risperidone in the Treatment of Conduct Disorder in Preschool Children Without

Intellectual Disability. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 5(1), (Kontrol No: 1589373)

A.6 ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,BAYRAKTAR ERHAN,COSKUNOL HAKAN

(2004). Olanzapine treatment of 8 adolescent patients with psychosis. Human

Psychopharmacology, 19(1), 53-56., (Kontrol No: 1589341)

A.7 EYÜP SABRI ERCAN,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,VEZNEDAROGLU BAYBARS,ERERMIS

HATICE SERPIL,VARAN AZMI (2003). Risperidone in Children and Adolescents with Conduct

Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. Current Therapeutic Research, 64(1), 55-64.,(Kontrol No: 1589300)

A.8 ERCAN EYÜP SABRI, COŞKUNOL HAKAN, ÇIKOĞLU S, Varan AOlanzapine Treatment of an Adolescent Girl with Anorexia NervosaHuman Psychopharmacology, 18 401-403 (2003).

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

B.1 ERCAN EYÜP SABRI,DURAK FATMA SIBEL (2009). Methylphenidate effect on neurocognivite test

battery. 2nd ADHD Congress (Poster) (Kontrol No: 1594352)

B.2 ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,YEKTAS ÇIGDEM,BASAY ÖMER (2009).

Effects of combined treatment on Turkish diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder:

18 months follow-up study. 2nd ADHD Congress (Poster) (Kontrol No: 1594346)

B.3 ERCAN EYÜP SABRI,ERCAN ELIF,DURAK FATMA SIBEL (2011). Methylphenidate Effect on Neuro-

Cognitive Test Battery. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease

(Poster) (Kontrol No: 1594373)

B.4 ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ (2011). Effects of

Combined Treatment on Turkish Children Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder:

A 12 Month Follow up Study. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult

Disease (Poster) (Kontrol No: 1594391)

B.5 AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,ERCAN EYÜP SABRI,YÜCE DENIZ,ERCAN ELIF,DURAK FATMA SIBEL,KUTLU

AYSE (2015). Augmentation therapy with aripprazole in treatment-resistant ocd in childhood:

which SSRI to choose, fluoxetine or sertralin?. 16th International Congress of ESCAP- European

Society for Child and Adolescent Psychiatry (Poster) (Kontrol No: 1594435)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- ERCAN EYÜP SABRI,AMADO SONIA,SOMER OYA,DURAK FATMA SIBEL (2001). Dikkat Eksikligi

Hiperaktivite Bozuklugu ve Yıkıcı Davranıs Bozuklukları için bir test bataryası gelistirme çalısması.

Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 8(3), 132-145. (Kontrol No: 1589520)

2- ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,DENIZ ÜLKÜ,AYDIN

CAHIDE (2011). Yıkıcı Davranıs Bozuklugu olan çocuklarda tedavi seçeneklerinin degerlendirilmesi

18 Aylık izlem çalısması. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 18(1), 21-33. (Kontrol No:

1589566)

3- KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL (2015). Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugunda tedavi

yaklasımları: Bütünleyici tedavi. Türkiye Klinikleri, 1(1), 87-95. (Kontrol No: 1589577)

4-Ülkü AKYOL ARDIÇ, Eyüp Sabri ERCAN, Duygu AYGÜNEŞ,Deniz YÜCE, Sibel DURAK5, Buket KOSOVA Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Semptomlarına MetilfenidatlaYetersiz Yanıt: CES-1 Polimorfizminin Rolü Var mı? Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27. DOI: 10.5080/u14883

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- ERERMIS HATICE SERPIL,TAMAR MÜGE,KORKMAZ SANIYE,DURAK FATMA SIBEL,BAYTURAN AF,

BÜKÜSOGLU ND,KAYAHAN A,ELMASTAS B,AYDIN CAHIDE Genç Özkıyımlarının artması nedeniyle

Kiraz ilçesinde yapılan bir çalısma. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, (Kontrol No:

1594514)

2- ERCAN EYÜP SABRI,AMADO SONIA,SOMER OYA,DURAK FATMA SIBEL (2001). Yıkıcı Davranım

Bozuklukları için DSM-IV’e dayalı tarama ve degerlendirme ölçegi ve Yıkıcı Davranım Bozuklukları

Okul Öncesi Tarama Ölçeginin Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen

Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol No: 1594533)

3- ERCAN EYÜP SABRI,VARAN AZMI,DENIZ Ü,DURAK FATMA SIBEL,KUTLU AYSE (2003). Kombine

Tedavinin Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu olan Çocuklarda Etkinliginin Arastırılması. 13.

Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol No: 1594548)

4- DURAK FATMA SIBEL,ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,AYDIN CAHIDE (2003). Dikkat Eksikligi

Hiperaktivite Bozuklugu ve Yıkıcı Davranıs Bozukluklugu olan çocukların ailesel özelliklerinin, aile

isleyislerinin ve anne tutumlarının karsılastırılması. 13. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol

No: 1594555)

5-ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,VEZNEDAROGLU BAYBARS,ERERMIS

HATICE SERPIL,VARAN AZMI (2003). Davranım Bozuklugu olan Çocuk ve Ergenlerde Risperidon

Kullanımı. 13. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol No: 1594567)

7.7.  Diğer yayınlar

1- ERCAN EYÜP SABRI,DURAK FATMA SIBEL,AYDIN CAHIDE (1998). Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugunun dogal gidisi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 3(3), 453-458., (Kontrol No: 1594606)

2- ERCAN EYÜP SABRI,COSKUNOL HAKAN,DURAK FATMA SIBEL,VARAN AZMI (2003). Olanzapine

Treatment of an Adelocent Girl with Anorexia Nervosa. Human Psychopharmacology, 18, 401-403.,(Kontrol No: 1594594)

 Yurt içinde yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1. Durak FS. (2015) Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, içinde, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

2. Durak FS. (2015) Davranım Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, içinde, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

3. Durak FS. (2015) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Yaklaşımları: Bütünleyici yaklaşımlar, Türkiye Klinikleri Cilt 1 Sayı 1

4. Durak FS. (2018) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Seçenekleri. Nörogelişimsel Bozukluklar Kitabı, içinde, Nobel Tıb Kitapevi