Çocuk Psikiyatri

Klinik Hakkında

Nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve gençlerden oluşan ülkemizde, sağlıklı bir toplumsal yapıya sahip olabilmek; kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olması ile sağlanabilir. Bu noktada Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biliminin yeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalı, hastalıkların biyolojik ve ruhsal yönüyle ilgilenmesinin yanı sıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır. Anabilim dalımızda 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere poliklinik hizmeti verilmektedir. Hastanemizde 1997 yılında çocuk psikiyatrisi poliklinik hizmeti verilmeye başlamıştır. 2014 yılından bu yana da eğitim kliniği olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinin uzmanlık öğrencileri de Çocuk ve Ergen psikiyatrisi eğitimlerini bünyemizde yapmaktadırlar Bölümümüzde uygulanan hizmetler öğretim üye ve görevlileri, psikologlar, gelişim uzmanları ve araştırma görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde verilen poliklinik hizmetleri arasında çocuk ve gençlerin gelişimsel değerlendirilmesi, ruhsal yakınmalarının değerlendirilmesi, tanı ve tedavilerinin sürdürülmesi yer almaktadır. Bu bağlamda bireysel psikoterapi, oyun terapisi, aile terapisi, farmakolojik tedavi, konsültasyon-liyezon, adli psikiyatri ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetleri verilmektedir

Bölümümüzün temel ilgi alanları

 • Otistik Spektirum Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Karşı Gelme Bozukluğu
 • Davranım Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri (Okuma, Yazılı anlatım, Aritmetik)
 • Zeka Gerilikleri
 • Kaygı Bozuklukları (Okul reddi ve korkular)
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları (İdrar ve Kaka Kaçırma)
 • Cinsel Kimlik Bozukluğu ve Cinsel Farklılaşma Bozuklukları
 • İletişim Bozuklukları (Kekemelik, Konuşma ve Dil Bozuklukları)
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Kimlik Sorunu
 • Kardeş ve Yaşıt İlişki Sorunları
 • Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi  Ruhsal Sorunları
 • Aile içi etkileşim sorunları
 • Aile İçi Şiddet
 • Ergenlik Dönemi Ruhsal Özellikleri ve Sorunları
 • Korunma Altındaki Çocukların Ruhsal Sorunları
 • Koruyucu Aile ve Evlat Edinilen Çocuklar ve Ailelerinin Sorunlar
 • Çocuk İstismarı ve İhmal (Fiziksel, duygusal, cinsel)
 • Bedensel Sağlık Sorunu Olan Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Sorun ve Bozukluklar

 

20 Nisan 2022