Süt Oyun Çocuğu 2 Kliniği

Klinik Hakkında

SÜT OYUN ÇOCUĞU 2 Genel Pediatri Kliniğimizde 1 ay – 4 yaş arası hastalar izlenmektedir. Kliniğimizde bir Eğitim Görevlisi Doçent Doktor, bir Uzman Doktor, 5 adet Pediatri Asistan Doktoru, 12 adet hemşire ve 6 adet yardımcı personel, 1 tıbbi sekreter çalışmaktadır. Kliniğimiz 16 yataklı ve 8 odalı bir birim olup aktif olarak asistan doktorlara uzmanlık eğitimi verilmektedir. Gündüz koşullarında 08.00-17.00 saatlerinde ekip olarak hizmet verilmekte, 17.00-08.00 saatleri arasında da hastanemizde bir adet servislerden sorumlu ve bir adet acil servisten sorumlu toplam iki adet nöbetçi Pediatri uzmanı, kliniğimizde görevli bir Pediatri asistan doktoru, iki adet hemşire ve bir adet yardımcı personel tarafından hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

 Servisimizde bir genel pediatri kliniğinde yapılması gereken her türlü işlem yapılmakta olup 2 adet monitör, 15 adet satürasyon ve kardiyak nabız cihazı, bir adet EKG cihazı yanısıra tüm odalarda nebülizasyon tedavisi uygulanabilecek, yanı sıra invaziv ve non invaziv mekanik ventilatör bağlanabilecek oksijen kaynağı ve basınçlı hava sistemi bulunmaktadır.  Çocukluk çağı komplike olmayan enfeksiyon hastalıkları ve büyüme gelişme geriliği olan hastalar yanı sıra çeşitli belirti ve bulgularla hastanemize başvuran ve tetkik edilmesi gereken olgular yatırılarak izlenmektedir. Bir yılda yatırılarak izlenen hasta sayısı ortalama 520 dir. Kliniğimize bağlı bir genel pediatri polikliniği bulunmakta olup bu birimde bir eğitim görevlisi ve bir asistan doktor tarafından hizmet verilmektedir. Bu birimde yılda yaklaşık 3500 hasta ayaktan tedavi görmektedir.

 

19 Nisan 2022