Süt Oyun Çocuğu 1 Kliniği

Klinik Hakkında

Süt Oyun Çocuğu 1 Kliniği, 1 ay – 4 yaş arası hastaların yatırılarak izlendiği bir genel pediatri kliniğidir. Kliniğimiz 15 yataklı ve 6 odalı bir birim olup aktif olarak çocuk acil servis, çocuk yoğun bakım kliniği ve polikliniklerde ilk değerlendirmeleri sonrası yatırılarak izlem ve tedavi önerilen hastalara hizmet sunmaktadır. İki odamız izole edilmesi gereken hastalar için kullanılmakta olup, tek yataklı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitimi verilmektedir. Kliniğimizde bir Eğitim Görevlisi Doçent Doktor, bir Uzman Doktor, 5 adet Pediatri Asistan Doktoru, 10 adet hemşire ve 5 adet yardımcı personel, 1 tıbbi sekreter çalışmaktadır.  Nöbet saatleri süresince hastanemizde yatan hasta kliniklerinden sorumlu bir uzman hekim, kliniğimizde görevli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencisi, iki hemşire ve bir yardımcı personel tarafından hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

Kliniğimizde her türlü modern tıbbi işlem, bebek ve çocuk dostu yaklaşımla sunulmaktadır. Hastaların izleminde 3 adet monitör, 15 adet satürasyon ve kardiyak nabız cihazı, bir adet EKG cihazı yanısıra tüm odalarda oksijen sistemi bulunmaktadır. Ayrıca 12 adet nebulizatör, 3 adet portabl aspiratör ile solunum yolu enfeksiyonu ile yatan hastaların tedavileri sürdürülmektedir. Kliniğimizde bebek ve oyun çağı çocuklarına özel büyüme gelişme değerlendirmeleri, eksik aşılamaların tamamlanması, akut hastalıkları ve her türlü kronik tıbbi durumun yönetilmesi sağlanmaktadır. Bir yılda yatırılarak izlenen hasta sayısı ortalama 800’dür. Kliniğimize bağlı bir genel pediatri polikliniği bulunmakta olup bu birimde bir eğitim görevlisi ve bir asistan doktor tarafından hizmet verilmektedir. Bu birimde yılda yaklaşık 8000 hasta ayaktan tedavi görmektedir.

19 Nisan 2022