CV-TR
13 Haziran 2023

Doç. Dr. Fatma Akgül

Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil Uzmanı

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Çocuk Acil Servisi


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

---


Eğitimi:

2017           Yan Dal, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı

2013           Uzmanlık, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2008           Lisans, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

2017/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Acil Yan Dal Uzmanı


Yayınlar:

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1Arıkan Ayyıldız Z, Akgül F, Yilmaz S, Ozdemir D, Uzuner N. Anaphylaxis in an infant caused by menthol-containing cologne2011. 198 p.

7.1.2. Çağlar A, Er A, Özden Ö, Akgul F et al. “Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema in the paediatric emergency department” Hong Kong J Emerg Med.23,42-46 (2016).

7.1.3. Üzüm Ö, Çağlar A, Küme T, Sayıner A, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control study. Turk J Pediatr. 59(3):281-287 (2017).

7.1.4. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. “Cerebral oxygen saturation monitoring in pediatric cardiopulmonary resuscitation patients in the emergency settings: A small descriptive study” Turk J Pediatr. 59(6):642-647 (2017).

7.1.5. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. “Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients” Turk J Haematol. 35(2):122-128 (2018). 

7.1.6. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. “Early Predictors of Unresponsiveness to High-Flow Nasal Cannula Therapy in a Pediatric Emergency Department” Pediatr Pulmonol.  53(6):809-815 (2018).

7.1.7. Er A, Çağlar A, Kuyum P, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Aksoy BY, Yilmaz D, Arslan N, Duman M. “Unexpected Diagnosis in an Adolescent With Bruises and Ecchymosis: Celiac Disease” Pediatr Emerg Care. 2018 Sep 11.

7.1.8. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients. Turk J Haematol. 2018 May 25;35(2):122-128.

7.1.9. Çağlar A, Ulusoy E, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, et al. Is lung ultrasonography a useful method to diagnose children with community-acquired pneumonia in emergency settings? Hong Kong Journal of Emergency Medicine 1-7.2018;

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Eroğlu Ü, Ulusoy E, Çağlar A, Akgül F, Er A, Yılmaz D, Duman M. “Kafa travması olan çocuk hastalarda serum S100BB protein düzeyinin yeri” J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2,55-60 (2015). 

7.2.2. Akgül F, Er A, Çelik FÇ, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. “Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi” J Pediatr Emerg Intensive Care Med.  3, 91-96 (2016). 

7.2.3. Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D. “Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis” J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 3, 155-158 (2016). 

7.2.4. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Karslı E, Yılmaz D, Duman M, "A rare cause of subgaleal hematoma in children: Hair pulling", J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 2017;4:33-35.

7.2.5. Çağlar A, Çelebi Çelik F, Er A, Ulusoy E, Karaarslan U, Akgül F, Çitlenbik H, Bayram B, Yılmaz D, Duman M. “Does Providing Clinical Care for Trauma Patients have a Positive Effect on Physicians’ Perspective on Child Passenger Safety?” J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 5:54-58 (2018)

7.2.6. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, et al. Çocuk acil servisine başvuran kritik hasta çocukların izleminde beyin ve somatik bölgesel doku oksijen saturasyonunun kullanımı: İleriye dönük tanımlayıcı bir çalışma. buchd.2018;8(2):139-143.

7.2.7. Yüksel O, Akgül F, Üngür G, Benli MD, Topçugil B, Duman M ‘Concussion Awareness of Sports Physicians’ Turkish Journal of Sports Medicine 2019.112

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.3.1. Akgul F, Er A, Sari S, Yilmaz D. “The pharyngeal perforation in a child caused by schnorchel” 8th European Congress on Emergency Medicine, Amsterdam, 2014.

7.3.2 Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Kume T, Er A, Akgul F, Citlenbik H, Yilmaz D, Oren H. “Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopathy Early After Trauma In Pediatric Patients?” 21st Congress of European Hematology Association Haematologica. Vol 101: 309, Italy, 2016.

7.3.3. Duman M, Aykut Çağlar, Anıl Er, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, "Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscitation in pediatric patients?",7th European Pediatrics and Pediatric Surgery, Netherlands, 2016.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Karslı E, Yılmaz D, Duman M. Subgaleal Hematomun İlginç Bir Nedeni: Saç Çekme. XII. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015.

7.6.2. Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.4. Çağlar A, Er A, Ozden O, Karaarslan U, Akgül F, Koroglu T, Duman M. Suda Boğulmaya Bağlı Pulmoner Ödem Gelişen Olgularda Non – invaziv Ventilasyonun Etkinliği. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.5. Çağlar A, Ulusoy E, Kaçar A, Er A, Akgül F, Yılmaz D, Duman M. Atropin Zehirlenmesi ile Maskelenmiş Bir İntrakranial Kanama Olgusu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.6. Akgül F, Karakuş O, Er A, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni: Kist Hidatik Rüptürü. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.7. Akgül FEr A, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocuklarda Torakoabdominal Yaralanmaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.8. Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D. Nitrat İntoksikasyonuna Bağlı Ciddi Methemoglobinemi Olgusu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.9. Akgül FEr A, Çelik FÇ, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.10. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuklarda Hafif ve Orta Derecede Travmatik Beyin Yaralanmasında Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Tekrarının Yeri. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2015

7.6.11. Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu - 2015.

7.6.12. Üzüm Ö, Çağlar A, Küme T, Sayıner A, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Krup Hastalarında Klinik Ağırlığı Belirleyen Etkenler. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim - 2015.

7.6.13. Er A, Çağlar A, Akgül F ve ark. Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi Yanıtsızlığını Belirleyen Faktörler. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2016

7.6.14. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F ve ark. Beyin Oksijen Saturayonu Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırmada ya da Devam Ettirmede Etkili Bir Yöntem mi?  XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim – 2016

7.6.15. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Sözlü bildirim – 2016

7.6.16. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB 1. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2017

7.6.17.  Çitlenbik H, Ulusoy E, Er A, Çağlar A, Akgül F, Küme T, Yılmaz D, Duman M. Çocukluk Çağı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Serum suPAR Düzeyinin Hastalık Şiddetini Öngörmedeki Yeri. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2017

7.6.18. Akgül F, Er A, Ulusoy E, Şişman AR, Çağlar A, Çitlenbik H, Karakuş OZ, Özer E, Duman M, Yılmaz D. Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2017

7.6.19. Ulusoy E, Türker HD, Çağlar A, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Öztürk A, Yılmaz D, Duman M. Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2017

7.6.20. Omas KD, Akgül F, Er A, Çağlar A, Ulusoy E, Çitlenbik H, Duman M, Yılmaz D. Çocuklarda kafatası kırıklarının epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

7.6.21. Güneş D, Ulusoy E, Çağlar A, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. Respiratuvar sinsityal virüse bağlı alt solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belirleyen risk faktörleri. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

7.6.22. Er A, Şişman AR, Kaçar M, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Duman M, Yılmaz D. Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

7.6.23.  Çağlar A, Çelik FÇ, Er A, Ulusoy E, Karaarslan U, Akgül F, Çitlenbik H, Bayram B, Yılmaz D, Duman M. Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

7.6.24. Er A, Duman M, Saz EU ve ark. , Çok Merkezli Yank Oksijen Tedavi Çalışma Grubu . Çocuklarda yüksek akım nazal kanül oksijen tedavisine yanıtsızlığı belirleyen faktörler: Prospektif çok merkezli çalışma. XV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü Bildiri- 2018.

4) Ulusoy E, Çitlenbik H, Akgül F, ve ark. İskemi modifiye albumin’ in apandisit tanısındaki yeri. XV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü Bildiri- 2018.

6) Ulusoy E, Armağan C, Çağlar A, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. Çocukluk yaş grubunda enfeksiyon dışı maksillofasiyal acillerin değerlendirilmesi. XV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster Bildiri-2018