Nükleer Tıp Merkezi

Merkez Hakkında

Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde, intravenöz ve/veya oral, radyoaktif maddelerin kullanımıdır. Bizim kullandığımız radyaoaktif madde Tc99m perteknetat olup yapılacak tetkike göre bu radyoaktif madde kimyasal ajanlarla bağlanarak organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Yapılan işleme sintigrafi denmekte olup hastanemizde yapılan tanısal tetkikler; gastroösefagial reflü, kemik (tüm vücut, 3 fazlı), böbrek (dinamik Mag3 ve statik DMSA), meckel, testis ve tiroid sintigrafileridir. Birimimizde tedavi amaçlı uygulama yapılmamaktadır.

14 Nisan 2022