Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

Merkez Hakkında

Canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlayan, genin yapı ve görevlerini araştıran bilim dalıdır. S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı merkezimiz de Sağlık Bakanlığı’nın izni ile 2017 yılında hizmet vermeye başlamış, 2019 yılı itibari ile de resmi olarak ruhsatlandırılmıştır.

S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı merkezimizde poliklinik ve laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Genetik bir hastalığı olduğu düşünülen tüm çocuk hastalar polikliniğimize başvurabilmekte ve muayeneleri yapıldıktan sonra uygun genetik testleri planlanmaktadır. Moleküler temelli olan laboratuarımızda DNA’nın incelenmesi yeni nesil dizileme (NGS) yöntemi ve sanger sekans analizi ile yapılmaktadır (64 NGS paneli, 80 tek gen analizi, klinik ekzom analizi). Ayrıca hastalar genetik test sonuçlarına dair genetik danışmanlık almak için de merkezimize başvurabilmektedir.

14 Nisan 2022