Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Klinik Hakkında

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR); engellilik deneyimi yaşayan veya yaşaması muhtemel olan bireylerin çevre ile etkileşim içinde en uygun fonksiyon görmelerini sağlamayı ve sürdürmeyi mümkün kılmayı hedefleyen alandır.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi poliklinik binası zemin katta 2 poliklinik, 1 fizik tedavi ünitesi (bir adet rehabilitasyon- egzersiz salonu, 1 adet hidroterapi odası, 2 adet fizik tedavi odası) bulunmaktadır.

Poliklinik bazında FTR uzmanınca tıbbi değerlendirmesi yapılıp ve fonksiyonel kapasitesi belirlendikten sonra hastaların uygun görülen medikal ve fiziksel tedavi, rehabilitasyon planı oluşturulur.  Hastalığı için gerekli ekipman, yardımcı teknoloji, protezler, ortezler belirlenir. Hastanın klinik durumuna göre ev programı veya fizik tedavi-rehabilitasyon programına alınır. Hastalar aylık periyotlarla takip edilmektedir.

Pediatrik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizde:  kinezyoterapi (hareket tedavisi) ve egzersiz tedavisi, elektroterapi (elektrik akımları kullanılarak yapılan tedaviler) ultrason, sıcak ve soğuk uygulamalar, hidroterapi uygulamaları yapılmaktadır. Pediatrik rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon, mesane rehabilitasyon, yutma rehabilitasyon hizmetleri başarı ile sürdürülmektedir. İnnowalk-pro robotik yürüme cihazı ve denge çalışma stimulatorü thera-soft cihazı  yürüme ve denge fonksiyonlarını artırmak amacıyla uygulanmaktadır.

Ayrıca hastanemiz içerisinde Çocuk Nöroloji, Palyatif, Ortopedi, Hematoloji-Onkoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Allerji-Solunum-Immunoloji, Kardiyoloji, Endokrinoloji, Romatoloji servislerinde takip edilmekte olan hastalara her gün düzenli rehabilitasyon hizmeti verilmekte; diğer kliniklerle konsültasyon bazında multidisipliner çalışılmaktadır.


Ünitemizde tedavi ve rehabilitasyonu yapılan hastalıklardan bazıları şunlardır;

Serebral palsi, nörometabolik hastalık, hipotonik infant, motor gelişme geriliği, spina bifida, brakial palsi, nöropatiler, tortikollis, nöromüsküler hastalıklar, travmatik beyin hasarı, omurilik hasarı, çocukluk çağı romatizmal hastalıkları, hemofilik artropati, kas iskelet ağrıları (boyun ve bel ağrıları), fibromiyalji, miyofasyal ağrı sendromu, kronik ağrı sendromu.

14 Nisan 2022