Çocuk Nöroloji Kliniği

Klinik Hakkında

Çocuk Nörolojisi beyin, omurilik, sinir ve kas sisteminin hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Çocuk Nörolojisi Kliniğimizde serebral palsi, epilepsi, nörometabolik hastalık, hipotonik infant, gelişme geriliği, serebro vasküler olaylar, nörokutanöz hastalıklar, kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar, uyku ve hareket bozuklukları gibi oldukça geniş bir spektrumda hasta takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bu çocukların teşhisi için EEG, EMG, VEP, SEP, BAEP gibi nörofizyolojik incelemeler, beyin MRG, MR spektro, difüzyon MR, metabolik ve genetik tetkikler gibi ileri teknolojiler kullanılmaktadır.

Çocuk Nörolojisi Kliniğimizde Prof. Dr. Aycan Ünalp’ın idari ve eğitim sorumluluğu altında, Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ünsal Yılmaz, Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Gülçin Akıncı, Doç. Dr. Pakize Karaoğlu, Uz. Dr. Tuncay Derya Okur ve Uz. Dr. Serdar Pekuz görev yapmaktadır. Bunun dışında yan dal uzmanlık öğrencileri, birer aylık staj dönemlerinde 1 poliklinik ve 1 de servis asistan hekimi  olmak üzere 2 pediatri asistanı da Çocuk Nörolojisi Kliniği’nde görev almaktadır.

Toplam 8 yataklı olan kliniğimiz 4 Ağustos 2014 tarihinde kurulmuştur. Çocuk Nöroloji Kliniği yaş grubu 1 ay-18 yaş olup, acil veya yoğun bakım servisine yatışı gerekmeyen hastalar müşahede altına alınır. Çocuk polikliniklerine başvurmuş hastalar gerektiğinde Çocuk Nörolojisi Yan Dal Asistanı veya Çocuk Nörolojisi uzman hekimi tarafından değerlendirilmek üzere çocuk nörolojisi polikliniğine gönderilir. Değerlendiren uzman hekim yatışı uygun görürse ve fiziki şartlar uygunsa hasta yatış kağıdı verilerek yatışa gönderilir.

Çocuk Nörolojisi Servisine diğer servislerden (Acil Servis, Yoğun Bakım, Çocuk Cerrahisi, Süt 1-2, Büyük çocuk, intaniye, yenidoğan Servisleri) hasta nakli yine yan dal asistanı veya uzman hekimle konsültasyon şeklinde görüşerek, kabulü halinde epikrizi ve dosyası eşliğinde hemşire refakatinde mesai saatleri içinde gönderilir. Mesai dışında çocuk nörolojisi servisine yatırılması düşünülen her hasta nöbetçi uzman hekim tarafından görülmektedir. 

Çocuk Nörolojisi Servisine kabul edilen hastalıklar:

Epilepsi

Gelişme geriliği

Nörometabolik Hastalıklar

Nörodejeneratif Hastalıklar

Kas ve kavşak (Miyastenia Gravis, konjenital miyasteni) hastalıkları

Guillian-Barre sendromu ve transvers miyelitis (stabil durumda)

Nöropatiler

Ön boynuz (SMA) motor nöron hastalıkları

Serebrovasküler hastalıklar

Psödotümör serebri

Hareket Bozuklukları (Kore, distoni, ataksi gibi)

Demiyelinizan hastalıklar (multipl skleroz)

 

Çocuk Nörolojisi Servisi sürekli olarak dikkat ve sabırla ve fedakarca çalışmayı gerektiren bir branştır. Metabolizma, Genetik, Allerji-Solunum, Fizik Tedavi, Psikiatri, Kardiyoloji, Endokrinoloji, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım gibi hemen her branşla ortak çalışmayı gerektirir. Bir Çocuk Nöroloğu hem genel pediatriye çok iyi hakim olmalı ve hem de yukarıda sayılan branşlarla iletişim halinde olmalıdır. Çünkü birçok hastalığın multidisipliner olarak takip edilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Her sabah saat 08.00’da bir gece önceki nöbetçiden servisin yan dal asistanı ile birlikte devir alınma vizitiyle gün başlar. Bu vizit sırasında hastalarımıza gün boyu yapılacak tetkik, tedavi ve müdahaleler de planlanır. Hekimler  tetkik ve tedavi planlaması ile uğraşırken hemşireler hastaların bakımlarını yaparlar, sonra planlanan tedavi ve müdahalelerin uygulaması birlikte yapılır. Saat 08-30-9.00 gibi toplu bir vizit yaparak sonuçları değerlendiririz. Öğleden sonra saat 15.30 civarı bir kez daha topluca tüm hastalarımızı dolaşır günün son bir değerlendirmesini yapar, nöbetçi hekime servisimizi devrederiz. Kliniğimizde haftada 2 gün (Çarşamba, Cuma) çocuk nörolojisi konularını içeren  ders, seminer ve literatür anlatımı olur; gerektiğinde diğer branşların da katılımı ile multidisipliner bilimsel toplantılar (nöroradyoloji, nöropatoloji) yapılmaktadır. Bunun rutini dışında her an her şey olabilir, mevcut hastalarda nöbet geçirme gibi beklenmedik problemler ortaya çıkabilir; bu sebeple nöbete karşı hemen müdahale edebilecek programlanmış bir hemşire ekibi oluşturulmuştur.

KLİNİK YETKİNLİKLERİMİZE ÖRNEKLER

Epilepsi Serebral Palsi

Demiyelinizan  Hastalıklar

Status Epileptikus

Hidrosefali

SSS enfeksiyonları

Ansefalopati

KİBAS

Guillain-Barre Sendromu

Gelişim Geriliği

Hipotonik İnfant

Başağrısı ve migren varyantları

Başdönmesi

Febril Konvulsiyon

Mental Reterdasyon-Otizm

Konuşma ve Lisan Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Konjental Beyin Anomalileri

Kas ve sinir bileşkesi hastalıkları

Nöropatiler

Hareket Bozuklukları (Ataksi-Kore-distoni)

Nörometabolik Hastalıklar

Nörodejeneratif Hastalıklar

Dismorfizm ile birlikte giden Nörogenetik hastalıklar

Mitokondrial Hastalıklar

Nörokutanöz Hastalıklar

13 Nisan 2022