CV-TR
13 Nisan 2022

Prof. Dr. Erkin Serdaroğlu

Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefroloji Uzmanı

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Çocuk Nefroloji Kliniği, Eğitim Görevlisi


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

Çocuk periton diyalizi, çocuk hemodiyaliz, sürekli renal replasman tedavileri, renal tübüler hastalıklar, böbrek taşları, nefrotik sendrom ve proteinüri, hematüri ve glomerüler hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü, doğumsal üriner anomaliler


Eğitimi:

2004           Yandal Uzmanlık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji

1995           Uzmanlık, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

1991           Lisans, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

2004/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği


Yayınlar: