Çocuk Nefroloji Kliniği

Klinik Hakkında

Kliniğimizde aşağıdaki hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır,

 • Doğumsal Kalıtsal Böbrek Hastalıkları,
 • Glomerüler hastalıklar: Nefrotik Sendrom, Nefritler, Lupus Nefriti (SLE), Henoch Schonlein Purpurası (HSP)
 • Tubuler hastalıklar: Gitelman Sendromu, Bartter Sendromu, Polikistik böbrek hastalıkları
 • Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri
 • Hemolitik Üremik Sendrom
 • Çocukluk Çağı Hipertansiyonu,
 • Ayaktan Kan Basıncı Ölçüm (ABPM) Kayıt ve Değerlendirilmesi 24 Saatlik Cihaz Takılma İşlemi ile
 • Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Vezikoüretral Reflü
 • Nörojen Mesane, Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK)
 • Alt Islatma
 • Gece- Gündüz İdrar Kaçırma
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Mesane (İdrar Kesesi) Fonksiyon Bozuklukları
 • Akut Böbrek Hastalıkları
 • Kronik Böbrek Hastalıkları
 • Hemodiyaliz
 • Periton Diyalizi

Yoğun Bakım, Yeni doğan Yoğun Bakım, Kalp Damar Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım’ da yatan;

 • Akut veya kronik böbrek hasarı
 • Metabolik hastalık
 • İlaç zehirlenmesi
 • Çoklu organ yetmezliği
 • Sepsis
 • Kalp damar ameliyatı sonrası hastalar için Sürekli Renal Replasman Tedavisi

Kliniğimiz, Türkiye'deki pediatrik Nefroloji klinikleri arasında '' İŞEME BOZUKLUKLARI ve EĞİTİMİ POLİKLİNİĞİ'' ne sahip tek kliniktir. Burada yapılanlar:

 • Mesane bozuklukları tanısı
 • İşeme alışkanlıkları
 • Davranışsal tedavi
 • İdrar kaçırma, tanı, tedavi ve önlem
 • Biofeedback Tedavisi ve Pelvik kas eksersizleri
 • Barsak alışkanlığı tedavisi
 • Üroterapi
 • Farmakolojik tedavi

Kliniğimiz, Türkiye'deki pediatrik Nefroloji klinikleri arasında ''ÜRODİNAMİ LABORATUARI '' na sahip tek kliniktir. Ürodinamik testler, idrar kaçıran veya diğer idrar şikâyeti olan hastaların tanısında kullanılan testlerdir. Burada yapılanlar:

 • Serbest üroflovmetri
 • Elektromiyografi ile üroflovmetri
 • Sistometrik ölçüm ile üroflovmetri
 • Serbest inoflovmetri
 • Elektromiyografi ile inoflovmetri
 • Sistometrik ölçüm ile inoflovmetri
 • Mesane kapasitesi tayini
 • İşeme sonrası rezidü tayini
 • Mesane günlüğü tutulması
 • Zamanlı ve çift işeme alışkanlığı
 • Sistometrik test
 • Elektromiyografi

13 Nisan 2022