Çocuk Kardiyoloji Kliniği

Klinik Hakkında

Kuruluş

2003 yılında kurulan kliniğimiz Katater-anjiografi uygulamalarına 2003 yılında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Ünitesi’inde başladı, 2007 yılında kendi uniplan 2017 yılında Bi-plan anjiokardiyografi ünitemiz hizmete girdi. Güncel pediatrik kardiyoloji tanı, tedavi izlem uygulamalarının gerçekleştirildiği 13 yataklı kliniğimiz mevcuttur.  Ayrıca kurulduğu yıldan itibaren yan dal uzmanlık eğitimi de vermektedir.

 

Çocuk Kardiyoloji Kliniği Akademik Çalışmalar

SCI  / SCI-E  orijinal makale : >100  olmak üzere Türk atıf dizini (ulusal) orijinal makaleler, Türk atıf dizini (ulusal) olgu sunumları, Yurt içi -dışı kongrelerde sözlü bildiriler, poster bildirileri. Buralardan alınmış 1-2. Ödülleri


Kardiyoloji Kliniğimize bağlı birimler

Poliklinik (2 adet)

Klinik (13 yatak)

Ekokardiyografi

TTE,TÖE, Fetal Ekokardiyografi.

Kateterizasyon-Anjiokardiyografi

Biplane Anjiyografi Ünitesi 7/24 hizmet verebilen

Aritmi ve Senkop Ünitesi

Holter, Event recording, Tilt, Efor testi

PAH (Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon) -Klinik Çalışmalar İzlem odası


Radyoloji destekli hizmetler

Kardiyak BT, Kardiyak Mr

 

Bilimsel ve diğer faaliyetler

Günde 2 kez hastabaşı klinik viziti

Haftada 2 kez klinik içi asistan semineri

Haftada 1 kez literatür saati

Haftada 1 kez yan dal asistan semineri

Hemşire eğitimi

Personel eğitimi


Klinikte:

3 boyutlu eko uygulamaları

Transözefageal eko uygulamaları

Semi-supin Bisiklet Efor testi/stress eko uygulamaları

Çocuk Kardiyoloji-Çocuk Kalp Cerrahi Konseyi

2012 yılından bu yana olağan durumlar dışında rutin olarak haftada bir  kez yapılmaktadır.


Anjiokardiyografi ünitesinde

Yenidoğan-Adolesan dönemindeki çocuklara doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarında

Diagnostik Kataterizasyon

Girişimsel Kateterizasyon

  • Balon valvüloplasti
  • Balon anjioplasti uygulama
  • Balon atriyal septostomi
  • Perkütan ASD, VSD ve PDA kapatma,
  • Koarktasyon ve pulmoner arter dallarına, PDA stent uygulama
  • Ek damarsal anomalilerin vasküler plug  ile kapatılması, fistül embolizasyonları
  • Pacemaker ve ICD implantasyonu
  • Koroner girişimler
  • Çocuk Kalp Cerrahisi ile hibrid uygulamalar


Aritmi ve Senkop Ünitesi

24 saatlik Holter EKG-Event recorder uygulamaları

EFORLU EKG (TREADMILL)

TILT TESTİ


İstatistikler

Poliklinik muayene sayısı : 35-40 bin/yıl

Transtorasik EKO: 30-33 Bin/yıl

Eforlu EKG: bin/yıl

Ritm Holter:

TILT:305

Konsültasyon:5-6 bin/yıl

Kateter-Anjio

Toplam : 350-400/yıl

Diagnostik: 1/3

Girişimsel : 2/3

2003 den bu yana toplam anjio sayısı: >2500 

13 Nisan 2022