Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Klinik Hakkında

Kliniğimiz, 2010 yılı Eylül ayında açılmış, 2011 yılı Nisan ayından itibaren “Açık kalp ameliyatları” yapılmaya başlanmıştır.

Kliniğimiz bünyesinde 12 adet yatak kapasiteli bir servis, 4 yatak kapasiteli tam donanımlı bir yoğun bakım mevcuttur.

2011 yılından günümüze kadar pek çok açık kalp ameliyatı, kapalı kalp ameliyatı, yenidoğan ve pediatrik hastaya damar yolu girişimleri başarı ile uygulanmıştır. Açık kalp ameliyatları arasında 1 günlük yenidoğan evresinden, 18 yaşına kadar olan spektrumdaki “Her türlü konjenital kalp cerrahisi prosedürleri” yapılabilmektedir. Bu prosedürler ASD, VSD, Fallot tetralojisi, tek ventrikül patolojileri, büyük arter transpozisyonu,hipoplastik sol kalp sendromu,kapak ameliyatları olarak sayılabilir. Kapalı kalp ameliyatları arasında da aort koarktasyonu, pulmoner arter banding, BT şant, PDA sayılabilir. Her iki ameliyat grubunda da kliniğimiz yeni kurulmasına rağmen mortalite ve morbidite oranları bakımından Türkiye’nin sayılı konjenital kalp cerrahisi merkezleri arasında başarılı bir konuma gelmiştir.

Doktor kadromuz; halen çalışan, eğitim ve idari sorumlusu 1 profesör, 1 eğitim görevlisi doçent, 2 uzman doktordan oluşmaktadır. 12 nöbet tutan hemşiremiz bulunmaktadır.  Üç perfüzyonistimiz (açık kalp ameliyatlarında kullanılması zorunlu olan kalp-akciğer makinesini çalıştıran uzman) mevcuttur.

Kliniğimize ait 1 ameliyat odası, 2 kalp-akciğer makinesi, tam teşekküllü 1 ECMO makinesi, poliklinik hizmeti veren 1 oda mevcuttur.

Hedeflerimiz ve Hizmetlerimiz

1-Öncelikle tüm Türkiye’ ye hizmet veren 1 numaralı Çocuk Kalp Cerrahisi Merkezi olmak

2-Ölüm oranını ve morbiditeyi sıfıra indirmek

3-Yenidoğan ve çocukluk çağındaki kompleks konjenital hastalıkların cerrahi tedavisinde en iyi merkez olmak

4-Ameliyat sonrası yoğun bakım hizmetlerinde tüm ülkemizde en iyi olmak

5-Vaka sayısını yıllık 1000 (Açık ve kapalı kalp ameliyat sayısı) ve üzerine çıkarmak

6-Ameliyat sonrası bakımın çocuk yoğun bakım uzmanları ve yenidoğan uzmanlarınca sağlanması

7-Çocuk kardiyolojisi ile birlikte ‘HEART CENTER’ (KALP MERKEZİ) kurulması ve bu oluşum içinde gelişen sinerji ile daha geniş bir kitleye hizmet verilmesi

8-GROWN-UP CONGENITAL HEART DISEASE (Yetişkin çağda görülen konjenital kalp hastalıkları) tedavisinde Türkiye’de lider olmak

9-‘ÇOCUK KALP YETMEZLİĞİ ENSTİTÜSÜ’ kurulması ve ECMO, ASSIST DEVICE ve KALP NAKLİ merkezi haline gelmek

10-Sabit bir ekip olarak pediyatrik kardiyak anestezi için özelleşen anestezistlerle ve ameliyat hemşireleri ile 7/24 hizmet veren bir ameliyathane desteğini sağlamak

11-Yan dal ve kalp damar cerrahisi ihtisas eğitimi ile kliniğimizde oluşan bilgi birikiminin yeni nesillere aktarılması

12-TEXAS CHILDREN’S HOSPİTAL Kalp cerrahisi ekibi ile yakın temasta olup ‘KARDEŞ HASTANE’ olarak ortak çalışmalar yapılması ve ‘MİSAFİR PROFESÖR UYGULAMASI’ ile dünyaca tanınmış cerrahları kliniğimize ve merkezimize davet ederek workshop’ lar yapılması

13-Yenidoğan ve çocuk yoğun bakımlarda kalp dışı oluşan hastalıklara yönelik ECMO desteği için 7/24 hizmet verebilmek (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makinedir.)

13 Nisan 2022