Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği

Klinik Hakkında

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği’nde Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ferah Genel, Eğitim Görevlileri Prof. Dr. Nesrin Gülez, Prof. Dr. Demet Can,  Başasistan Dr. Özlem Sancaklı, Uz. Dr. Canan Şule Ünsal Karkıner, Uz. Dr. Özge Atay ve yandal asistanları Dr. İdil Akay Hacı, Dr. Mehmet Şirin Kaya, Dr. Figen Çelebi Çelik, Uz. Dr. Özgen Soyöz ve Dr. Ayça Demir görev yapmaktadır.

Servisimiz 8 yataklı olup ikişer kişilik, çocukların refakatli kalabileceği banyo ve tuvaleti mevcut olan odalardan oluşmaktadır.Çocuk İmmünoloji Bölümümüzde primer immün yetmezliklerin tanı, tedavi ve izlemi yürütülmektedir. İmmünoloji polikliniğinde ve ayaktan tedavi ünitesinde hastaların izlemi ve günübirlik tedavileri haftanın her günü gerçekleştirilmektedir. İmmünoloji laboratuar hizmetleri tıbbi biyolog Murat Sürücü ve hekimlerimiz tarafından verilmektedir. İmmünoloji laboratuvarındaki akım sitometri ile lenfosit alt grupları, oksidatif burst aktivitesi ve lökosit adezyon molekülleri, fonksiyon testleri, trombosit çalışmaları ve lösemi immünfenotipleme çalışmaları rutin olarak yürütülmektedir.Çocuk Allerji Bölümümüzde astım, alerjik rinit, anaflaksi, besin ve ilaç alerjileri ile deri alerjileri (atopik dermatit, ürtiker vb.) değerlendirilmekte, tanı ve tedavileri ayaktan ve gereğinde yatırılarak planlanmaktadır. Polikliniğimizde hasta muayenesinin yanısıra test odasında epidermal ve dermal deri testleri, besin ve ilaç provokasyon testleri, anestezik maddelerle cilt testleri, yama testleri ve solunum fonksiyon testleri (egzersiz/metakolin/reversibilite vb.) yapılmakta ve alerjen spesifik immunoterapiler uygulanmaktadır. Çocuk Alerji Gözlem odasında monitör, oksijen, nebulizatör cihazı ve acil müdahale malzemeleri ile ilaçları mevcut olup; ilaç ve besin provokasyonları gerçekleştirilmekte, astım atağı ile gelen ve alerjen immunoterapisi sırasında gelişebilen anaflaksi için acil tedavi uygulamaları yapılmaktadır. 

16 Haziran 2022