CV-TR
11 Nisan 2022

Uz. Dr. Murat Güzel

Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Büyük Çocuk Servisi


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

---


Eğitimi:

2015           Uzmanlık, SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2002           Uzmanlık, SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi

1997           Lisans, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

2015/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği


Yayınlar:

---