İmmünoloji Eğitim Toplantısı düzenlendi.
17 Haziran 2019

SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile Swissotel İzmir'de 13 Haziran 2019'da İmmünoloji Eğitim Toplantısı düzenlendi. EÜTF Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Necil Kütükçüler tarafından “Konjenital İmmün Yetmezliklerde Yaklaşım” ve hastanemizden Prof. Dr. Ferah Genel tarafından “Primer İmmün Yetmezliklerde İVİG Uygulaması” başlıklı sunumların yapıldığı toplantı iki saat sürdü.

immünoloji_egitim.jpeg