S.B.Ü. Hipotez yarışmasında 2. lik aldık...
24 Aralık 2018

Sağlık Bilimleri Üniversitesi' nin düzenlemiş olduğu Hipotez yarışmasında hastanemiz Çocuk Nörolojisi bölümünden yan dal asistanı Dr. Bahar Toklu Baysal ve Prof. Dr. Aycan Ünalp' in "Çocukluk Çağı Epileptik Ensefalopatilerinde Deregüle mRNA ların Tespiti ve Validasyonu" isimli çalışma 2. lik ödülü kazanmışlardır. kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.