Çocuklarda Kas-İskelet Sistem Ağrıları Hemşirelik Sempozyumu' nu Tamamladık
01 Ekim 2018

"Çocuklarda Kas-İskelet Sistem Ağrıları Hemşirelik Sempozyumu" Hastanemiz Kenan Özhan Cerrahi -2 Seminer Salonu' nda 27.09.2018 tarihinde gerçekleştirildi. Oturum başkanlıklarını Başhekimimiz Doç. Dr. Tanju Çelik, Başhekim Yardımcımız Doç. Dr. Orhan Deniz Kara, Başhekim yardımcımız Uz. Dr. Süha Serin ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Özlem Bülbül' ün yaptığı sempozyumda Çocuklarda Kas- İskelet Ağrılarına Genel Yaklaşım, Çocuklarda Bel-Boyun Ağrılarına Yaklaşım, Çocuklarda Ağrı Yönetimi, Çocuklarda Kas- İskelet Ağrılarına Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Bel-Boyun Ağrılarına Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Ağrı Yönetimine Hemşirelik Yaklaşımı konularına değinildi. Sempozyum sonrası Başhekimimiz Doç. Dr. Tanju Çelik tarafından konuşmacılar Uz. Dr. Balahan Makay, Uz. Dr. Mehmet Eroğlu, Uz. Dr. Nilay Boztaş, Dr. Öğr. Üyesi Dijle Ayar, Öğr. Gör. Dr. İlknur Bektaş, Öğr. Gör. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş' e,  katkılarından dolayı 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Bektaş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Özlem Bülbül' e plaket verildi. 

kas_semp01.jpeg
kas_semp02.jpeg
kas_semp03.jpeg

kas_semp05.jpeg
kas_semp06.jpeg
kas_semp07.jpeg
kas_semp08.jpeg
kas_semp09.jpeg
kas_semp10.jpeg
kas_semp11.jpeg
kas_semp12.jpeg