Dünya Talasemi Günü
08 Mayıs 2018

Hastanemizde “8 Mayıs Dünya Talasemi Günü” nedeniyle farkındalık etkinlikleri düzenlenmiştir. Hastane çalışanlarına Doç. Dr. Yeşim Oymak tarafından Aziz Süvör  Seminer Salonunda Talasemi konulu seminer ,   Uz. Dr. Neryal Tahta tarafından ise hasta ve hasta yakınlarına halk eğitimi verilmiştir. Talasemi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır.


Tüm Dünya’da 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü olarak bilinmektedir.
Talasemi ya da diğer adıyla Akdeniz Anemisi kalıtsal bir hastalıktır. Hastalığın ortaya çıkması için anne ve babanın bu hastalığın taşıyıcısı olması gerekir. Ülkemizde beta-talasemi taşıyıcı sıklığı %2,1 olup, yaklaşık 1.300.000 taşıyıcı bulunmaktadır. Akraba evliliği ülkemizde sık olup bunların çoğunu 1. derece akrabalar arasında yapılması nedeniyle genetik geçişli bu hastalığın ortaya çıkma olasılığını artırmaktadır.

Her iki ebeveyn taşıyıcı ise doğacak her çocuk %25 olasılıkla sağlıklı, %25 olasılıkla hasta, %50 olasılıkla taşıyıcı olacaktır. Anne ve babadan herhangi biri taşıyıcı ise %50 sağlıklı, %50 taşıyıcı bebek doğabilir. Bu nedenle, ikisi de taşıyıcı olan çiftlerin bilinmesi ve çocuk sahibi olmadan önce genetik danışmanlıktan yararlanmaları, hastalığın önlenmesi açısından gereklidir. Ancak taşıyıcı olan birey sağlıklı olduğu için kendisinin taşıyıcı olduğunu bilemez. Bu nedenle, ikisi de taşıyıcı olan çiftlerin bilinmesi ve çocuk sahibi olmadan önce genetik danışmanlıktan yararlanmaları, hastalığın önlenmesi açısından gereklidir.

Ülkemizde kayıtlı hasta sayısı 4000 civarındadır ve halen daha hasta çocuk doğmaya devam etmekte olup aileler maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Talasemi taşıyıcılığının hastalık olmadığı, hastalığa dönüşmediği, bulaşıcı olmadığı, yaşam boyu devam eden kalıtsal bir özellik olduğu ve talasemi taşıyıcılığının evliliğe engel bir durum oluşturmadığı toplumumuz tarafından anlaşılmasına yönelik her türlü çalışma desteklenmelidir.

Buna yönelik olarak Sağlık Bakanlığının belirlediği 33 ilde 08.05.2003 tarihinde, Hemoglobinopati Önleme Programı başlatılmıştır. Evlilik öncesinde hemoglobinopatiler yönünden 2003 yılında 104.548 kişi yani tüm evlenenlerin %32’ si taranabilmişken 2012 yılında %78’ i taranmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile PlanlamasıGenel Müdürlüğü’nün başlattığı hemoglobinopati kontrol programının amaçları;

1. Kalıtsal bir hastalık olan talaseminin, toplum taraması, genetik danışma (Rehberlik), halk eğitimi ve doğum öncesi tanı yöntemleri kullanılarak talasemi ve anormal hemoglobin hastası doğumunun uygun strateji ile önlenmesi

2. Mevcut hemoglobinopati hastalarının yaşam sürelerinin uzatılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasıdır.

Talaseminin önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığının hedefleri;

Hedef 1; Birinci basamak sağlık personelinin tamamını hemoglobinopatilerin önlenmesi konusunda bilgilendirmek

Hedef 2; Genetik hastalıkların artışında en önemli etmen olan akraba evliliklerinin riskleri konusunda toplumu bilgilendirmek

Hedef 3; Genetik danışmanlık (Rehberlik) ve prenatal tanı yöntemlerini saptamak ve uygulamak

Hedef 4; Riskli bölgelerde seçilen tarama programının uygulanmasını sağlamak

Hedef 5;  Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak daha geniş kitlelere ulaşmak