"Çocuk istismarının nedenleri ve koruyucu önlemler çalıştayı" na katıldık
06 Nisan 2018

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafindan 06-07 Nisan 2018 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen "Çocuk istismarının nedenleri ve koruyucu önlemler çalıştayı" na hastanemiz konuşmacı ve katılımcı düzeyinde katıldı.