EGE BÖLGESİ ÇOCUK CERRAHLARINI AĞIRLADIK
02 Nisan 2018

Ege Bölgesi Çocuk Cerrahlarının Mart Ayı toplantısı Dr. Behcet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği' nin ev sahipliğinde 28 Mart 2018 tarihinde yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Çocuk ve Erişkin meme hastalıkları ile tedavi yaklaşımlarının tartışıldığı  bilimsel toplantıya tüm Ege Bölgesi’ndeki Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan Çocuk Cerrahları yoğun bir ilgi ve yüksek bir katılım gösterdiler. Konuşmacılardan Doç.Dr. Akgün Oral  ‘Çocuk ve Adölesan Meme Hastalıkları’ , Doç. Dr. Levent Yeniay ‘Erişkin Meme Hastalıkları’ konularını anlattılar.