ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU İŞLEMLERİ
17 Ocak 2024

LÜTFEN DİKKAT!
Daha önce 5 Şubat - 8 Mart 2024  tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı iptal edilmiş olup aşağıda belirtilen tarihlerde düzenlenecektir.


S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru İşlemleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 Mayıs-7 Haziran 2024 tarihleri arasında Çocuk Yoğun Bakım  Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Bu sertifika programına Çocuk Yoğun Bakım’ da çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşire, hemşire yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) başvuru yapabilir.

Başvuru tarihleri:
22 MART - 05 NİSAN 2024

Başvurusu İçin Gereken Belgeler;
*Diploma Fotokopisi (Aslı gibidir)
*En son bitirmiş olduğu okulun (hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu) diploma fotokopisi.  Sağlık alanı dışında bir üst öğrenim diplomasi var ise beraber gönderilmeli.
*Çocuk yoğun bakımda çalışıyor ya da çalışması planlanmakta olduğunu belirten kurum yazısı.
*Ebe ise hemşire yetki belgesi ya da hemşire yetkili olduğuna dair kurum yazısı
*Kimlik fotokopisi
*Başvuru formu (Yönetici ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından ıslak imzalı ve mühürlü )
*Evraklarının asıllarının başvuru tarihi içerinde posta ya da elden kuruma iletilmesi zorunludur.
*Başvurular resmi yazı ve eposta ile yapılmalıdır.

S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Merkezi İletişim Bilgiler:

Program Sorumlusu:   Nihal ÖZDAMAR

Tel       : 0232 411 60 00/ 6495-3910
Fax      : 0232 489 23 15
Web     : behcetuzch.saglik.gov.tr
Eposta : behcetuz.egitim@saglik.gov.tr