Hastanemizde Hasta Hakları
08 Şubat 2018

      Sağlık Bakanlığımız, 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak üzere ‘Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge’ hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu uygulamanın amacı;  yönerge kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Hakları Uygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “Hasta Haklarından” faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının  planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit,  kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.

Hastanemiz Bakanlık tarafından gönderilen.17/11/2003 tarih ve 6429 sayılı Hasta hakları uygulamaları yönergesi ve 06 Ocak 2004 tarih 884 sayılı  Hasta Hakları Birimi konuları gereğince Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15 Şubat 2004 tarihinde Hasta Hakları Kurulu, Hastane  Hasta İletişim Birimi, fiziki alt yapı, birim personelleri yönerge doğrultusunda oluşturulmuştur.

     Hastanemizin Hasta İletişim Birimi yine yönergenin tüm hükümlerine uyacak şekilde ve bir ev ortamını aratmayacak biçimde dizayn edilmiş, hastaların kolayca ulaşmalarını sağlayacak bir yerde konumlandırılmış ve hastanenin her tarafına yönlendirme panoları koyularak vatandaşların kolayca ulaşmaları sağlanmış Ülkemizdeki diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek bir nitelik taşımaktadır. İnternet Bağlantısıyla yapılan şikayetler anında Sağlık bakanlığı web sitesine girilmektedir.

     Hasta hakları uygulamalarına ilişkin hastanemize yapılacak şikayetleri almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri üretmek üzere “Hasta İletişim Birimi“ oluşturulmuş, bu uygulamaya paralel olarak hastanemizde hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları inceleyip, değerlendirip, sonuçlandırarak, tüm bu uygulamaları geliştirmek için hastanemiz başhekimine önerilerde bulunacak “Hasta Hakları Kurulu“ görevine başlamıştır.

     Hastaların; haklarını kullanmayı kolaylaştıracak bilgiye, dokümana ve tavsiyelere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirler başhekimliğimizce alınmış olup, hastanemizde hasta haklarına ilişkin uygulamaları duyurmak üzere hastalar tarafından kolaylıkla görülebilen yerlerde panolar oluşturulmuştur. Hastanemize yapacağınız her türlü müracaatınızda tüm personelimiz sizlere güler yüz ve hoşgörüyle yardımcı olacaklardır, lütfen yetkililerden size yardımcı olmalarını isteyiniz.