T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 12/03/2019

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı merkezi laboratuvar bünyesinde olup hastanemizde ayaktan veya yatarak izlenen çocuk hastalara tam donanımlı hizmet sunmaktadır. Laboratuvar personeli yılda 150,000’den fazla örnek işlemekte ve 24 saat hizmet vermektedir. Amacımız enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavi sürecine zamanında, güvenilir ve geçerli sonuç vererek katkı sağlamak; yanı sıra hastane enfeksiyonu etkeni çoklu dirençli organizmaların taramasını yaparak enfeksiyon kontrol programlarını desteklemektir.

Testlerimiz:

 • Kan, BOS, gaita, idrar, doku, diğer örneklerin aerob bakteriler, zor üreyen bakteriler ve mantar kültürleri (geleneksel ve/veya otomatize yöntemlerle)
 • Mycobacterium tuberculosis kültürü (otomatize yöntemle)
 • Bakteri tanımlama ve antibiyogram (otomatize yöntemle)
 • Direkt materyalden bakteri ve mantarlar için Gram veya ARB boyalı preparat
 • Gaitada hızlı testle Rota virüs ve Adeno virüs saptanması
 • Gaita ve diğer örneklerin parazit kist ve yumurtaları yönünden incelenmesi
 • Serolojik testler: HIV, Hepatit A (HAV), Hepatit B virus (HBV), Hepatit C (HCV), Epstein-Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), Rubella, Tokzoplazma, Tifo (Salmonella), Malta Humması (Brusella)
 • Solunum yolu viral ve bakteriyel etkenlerinin (İnfluenza, RSV, H.influenza, Mycoplasma vb) moleküler yöntemle saptanması
 • BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) da viral menenjit etkenlerinin moleküler yöntemle saptanması
 • Otoimmun hastalıkların tanısında IFA yöntemiyle ANA, dsDNA, AMA, ASMA, ANCA saptanması
 • Çölyak hastalığı tanısında IFA yöntemiyle anti-gliadin ve anti-endomisyum antikorlarının saptanması
 • İmmunolojik hastalıkların tanı ve takibinde nefelometrik yöntemle kantitatif olarak C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgG subgruplarının,  serum amiloid A ve kappa - lambda hafif zincir tayini.
 • Alerjik hastalıkların tanısında otomatize yöntemle gıda ve solunum alerjenlerinin tekli veya çoklu tayini