T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Kardiyoloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 29/01/2019SBÜ İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi

Çocuk Kardiyoloji Kliniği

Klinik Kadromuz

Klinik Eğitim Sorumlusu: Doç.Dr. Timur MEŞE

Klinik İdari Sorumlusu: Doç.Dr. Murat Muhtar YILMAZER

Uz.Dr. Cüneyt Zihni

Yan Dal  Uzmanlık Öğrencileri

                Uz. Dr. Engin Gerçeker

                Uz.Dr. Gamze Vuran

Kuruluş

2003 yılında kurulan kliniğimiz Katater-anjiografi uygulamalarına 2003 yılında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Ünitesi’inde başladı, 2007 yılında kendi uniplan 2017 yılında Bi-plan anjiokardiyografi ünitemiz hizmete girdi. Güncel pediatrik kardiyoloji tanı, tedavi izlem uygulamalarının gerçekleştirildiği 13 yataklı kliniğimiz mevcuttur. Kurulduğu yıldan itibaren yan dal uzmanlık eğitimide veren kliniğimizden bu güne kadar  yan dal uzmanlığı almış hekimlerimiz

Prof.Dr. Türkay SARITAŞ     (2007)

Doç.Dr.Berna Şaylan Çevik    (2007)

Doç.Dr.Murat Muhtar YILMAZER  (2011)

Doç.Dr.Barış Güven    (2011)

Doç.Dr.Taliha Öner    (2012)

Doç.Dr.Savaş Demirpençe (2012)

Doç.Dr.Önder Doksöz (2014)

Doç.Dr.Rahmi Özdemir (2014)

 

Çocuk Kardiyoloji Kliniği Akademik Çalışmalar

SCI  / SCI-E  orijinal makale : >100  olmak üzere Türk atıf dizini (ulusal) orijinal makaleler, Türk atıf dizini (ulusal) olgu sunumları, Yurt içi -dışı kongrelerde sözlü bildiriler, poster bildirileri. Buralardan alınmış 1-2. Ödülleri

Kardiyoloji Kliniğimize bağlı birimler

Poliklinik (2 adet)

Klinik (13 yatak)

Ekokardiyografi

                TTE,TÖE, Fetal Ekokardiyografi.

Kateterizasyon-Anjiokardiyografi

                Biplane Anjiyografi Ünitesi 7/24 hizmet verebilen

Aritmi ve Senkop Ünitesi

                Holter, Event recording, Tilt, Efor testi

PAH (Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon) -Klinik Çalışmalar İzlem odası

Radyoloji destekli hizmetler

                Kardiyak BT, Kardiyak Mr

Klinik Uygulamalar

Bilimsel ve diğer faaliyetler

                Günde 2 kez hastabaşı klinik viziti

                Haftada 2 kez klinik içi asistan semineri

                Haftada 1 kez literatür saati

                Haftada 1 kez yan dal asistan semineri

                Hemşire eğitimi

                Personel eğitimi


Klinikte:

                3 boyutlu eko uygulamaları

                Transözefageal eko uygulamaları

                Semi-supin Bisiklet Efor testi/stress eko uygulamaları

Çocuk Kardiyoloji-Çocuk kalp Cerrahi Konseyi

                2012 yılından bu yana olağan durumlar dışında rutin olarak haftada bir  kez yapılmaktadır.

Anjiokardiyografi ünitesinde

                Yenidoğan-Adolesan dönemindeki çocuklara doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarında

Diagnostik Kataterizasyon

Girişimsel Kateterizasyon

  • Balon valvüloplasti
  • Balon anjioplasti uygulama
  • Balon atriyal septostomi
  • Perkütan ASD, VSD ve PDA kapatma,
  • Koarktasyon ve pulmoner arter dallarına, PDA stent uygulama
  • Ek damarsal anomalilerin vasküler plug  ile kapatılması, fistül embolizasyonları
  • Pacemaker ve ICD implantasyonu
  • Koroner girişimler
  • Çocuk Kalp Cerrahisi ile hibrid uygulamalar

Aritmi ve Senkop Ünitesi

                24 saatlik Holter EKG-Event recorder uygulamaları

                EFORLU EKG (TREADMILL)

                TILT TESTİ

İstatistikler

Poliklinik muayene sayısı : 35-40 bin/yıl

Transtorasik EKO: 30-33 Bin/yıl

Eforlu EKG: bin/yıl

Ritm Holter:

TILT:305

Konsültasyon:5-6 bin/yıl

Kateter-Anjio

Toplam : 350-400/yıl

Diagnostik: 1/3

Girişimsel : 2/3

2003 den bu yana toplam anjio sayısı: >2500