Fatma Sibel Durak, M.D.
18.03.2019

fatmasibeldurak.jpg

CURRICULUM VITAE

FATMA SIBEL DURAK, MD

I-PERSONAL INFORMATION

Name Surname                  :FATMA SIBEL DURAK (ÇİKOĞLU)

Title                                     :Child and Adolescent Psychiatry Specialist, MD

Position                                : Associate Professor in Child and Adolescent Psychiatry

                                              Training Officer ofChild and Adolescent Psychiatry Department

Date of Birth:                 1972

Place of Birth:                  İzmir

Sex:                                 Female

Marital status:                Married

Native language:            Turkish

Foreign Language:        English

Professional address:

Business:University of Health Sciences:   İzmir Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital Child and Adolescent Psychiatry Departmentİsmet Kaptan Mh. Sezer Doğan Sok. No:11Alsancak, Konak, İzmir, Türkiye 35220


Degree

Department / Program

University

Faculty

Medical School

Ege University- İzmir

1989-1995

MD

,Doctor of Medicine , 

Çanakkale State Hospital; Çanakkale

1995-1997

Expertise In Medicine

Child and Adolescent Psychiatry Department

Ege University, Residency in  Child and Adolescent Psychiatry Department, İzmir

1997- 2001

Child and Adolescent Psychiatrist

Child and Adolescent Psychiatry Unit

Manisa  Mental Health Hospital; Child and Adolescent Psychiatry Unit, Manisa

2002

Child and Adolescent Psychiatrist

Child and Adolescent Psychiatry Unit

Karşıyaka State Hospital; Child and Adolescent Psychiatry Unit,İzmir

2002-2009

Child and Adolescent Psychiatrist

Child and Adolescent Psychiatry Unit

Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital Child and Adolescent Psychiatry Unit , İzmir

2009- 2018

Associate Professor Child and Adolescent Pyschiatry & Training Officer of Child and Adolescent Psychiatry Department

Child and Adolescent Psychiatry Department

Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital

2018-Present

III- PRESENT POSITION:

Associate Professor Child and Adolescent Pyschiatry

Working for Turkish Ministery of Health, 

Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital

Child and Adolescent Psychiatry Department

V-TRAINING

·         1. Dr. Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute Psychodrama Assistant  certificate 2001    

·         2. Structured Clinical Interview Training for SCID-I DSM-IV Axis I Disorders

·         3. Dr. Abdulkadir Özbek Institute Family Therapy Assistance Certificate, 2002.

·         4. Ministry of Health, Public Hospitals Authority Turkey Drug Addiction Physician Education, 2016.

 • 5. Academika, “ sharing program of correct application principles in Clinical Research”, “Good clinical practices” training with the basic principles of clinical studies, 2016

PUBLICATIONS:

 1. DURAK FATMA SIBEL, ERCAN EYÜP SABRI, AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ, YÜCE DENIZ, ERCAN ELIF, IPCI MELIS (2014). Effect of methylphenidate on neurocognitive test battery: An evaluation according to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition, subtypes. Journal of Clinical Psychopharmacology, 34(4), 467-474., (Kontrol No: 1602484)
 2. ERCAN EYÜP SABRI, AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ, ERCAN ELIF, YÜCE DENIZ, DURAK FATMA SIBEL (2015). A promising preliminary study of aripiprazole for treatment-resistant childhood obsessive compulsive disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 25(7), 580-584., (Kontrol No: 1602440)
 3. ERCAN EYÜP SABRI, AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ, KUTLU AYSE, DURAK FATMA SIBEL (2014). No Beneficial Effects of Adding Parent Training to Methylphenidate Treatment for ADHD + ODD/CD Children: A One-Year Prospective Follow-Up Study. Journal of Attention Disorders, 18(2), 145-157., (Kontrol No: 1602398)
 4. ERCAN EYÜP SABRI, KÖSE SEZEN, KUTLU AYSE, AKYOL ÖMER, DURAK FATMA SIBEL,AYDIN CAHIDE (2012). Treatment duration is associated with funtioning and prognosis in children with attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(2), 148-160., (Kontrol No: 1589429)
 5. ERCAN EYÜP SABRI, KABUKÇU BASAY BÜRGE, BASAY ÖMER,DURAK FATMA SIBEL,ÖZBARAN NAZLI BURCU (2011). Risperidone in the Treatment of Conduct Disorder in Preschool Children Without Intellectual Disability. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 5(1), (Kontrol No: 1589373)
 6.  ERCAN EYÜP SABRI, KUTLU AYSE, DURAK FATMA SIBEL, BAYRAKTAR ERHAN, COSKUNOL HAKAN (2004). Olanzapine treatment of 8 adolescent patients with psychosis. Human Psychopharmacology, 19(1), 53-56., (Kontrol No: 1589341)
 7.  EYÜP SABRI ERCAN,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,VEZNEDAROGLU BAYBARS,ERERMIS HATICE SERPIL,VARAN AZMI (2003). Risperidone in Children and Adolescents with Conduct Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. Current Therapeutic Research, 64(1), 55-64.,(Kontrol No: 1589300)
 8. ERCAN EYÜP SABRI,COŞKUNOL HAKAN, ÇIKOĞLU S, Varan A. Olanzapine Treatment of an Adolescent Girl with Anorexia Nervosa. Human Psychopharmacology, 18 401-403 (2003).

9.      Akyol AU, Ercan ES, Aygüneş D, Yüce D, Durak S, Kosova B. (2017). Response with methylphenidate to ADHD- like symptoms in pervasive developmental disorder: Does CES-1 enzyme gene polymorhism have a role? Türk Psikiyatri Dergisi, 28 (2), 89-94.

 1.  ERCAN EYÜP SABRI, AMADO SONIA, SOMER OYA, DURAK FATMA SIBEL (2001). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklugu ve Yıkıcı Davranıs Bozuklukları için bir test bataryası gelistirme çalısması. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 8(3), 132-145. (Kontrol No: 1589520)
 2.  ERCAN EYÜP SABRI, KUTLU AYSE, DURAK FATMA SIBEL, AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ, DENIZ ÜLKÜ, AYDIN CAHIDE (2011). Yıkıcı Davranıs Bozuklugu olan çocuklarda tedavi seçeneklerinin degerlendirilmesi 18 Aylık izlem çalısması. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 18(1), 21-33. (Kontrol No: 1589566)
 3.  KUTLU AYSE, DURAK FATMA SIBEL (2015). Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugunda tedavi yaklasımları: Bütünleyici tedavi. Türkiye Klinikleri, 1(1), 87-95. (Kontrol No: 1589577)
 4.  ERCAN EYÜP SABRI, DURAK FATMA SIBEL,AYDIN CAHIDE (1998). Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugunun dogal gidisi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 3(3), 453-458., (Kontrol No: 1594606)

AWARDS

 1. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi Ödülü, Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 2001
 2. Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Dernegi En Basarılı Bilimsel Arastırma Poster Ödülü, Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Dernegi, 2003
 3. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi Ödülü, Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 2011
 4. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Arastırma Birincilik Ödülü, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni , 2013

CONGRESS PRESENTATION (Oral and Poster)

 1. Durak FS (2016).Bir İzlem çalışması: Asperger Bozukluğu Düzeliyor mu? 26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.
 2. Durak FS (2018). Çocuk ve Ergenlerde Endokrin Hastalıklar ve Dayanıklılık 28.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.
 3. Durak FS (2019). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Otizm Spektirum Bozukluklar Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi
 4. Ercan ES, F. S. Durak; Methylphenidate effect on neurocognivite test battery, 2nd ADHD Congress, 21-24 May 2009 Hofburg Convention Center, Vienna, Austria.
 5. Ercan ES, A. Kutlu, S. Durak, C. Yektas, 0. Basay; Effects of combined treatment on Turkish diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder: 18 months follow-up study, 2nd ADHD Congress, 21-24 May 2009 Hofburg Convention Center, Vienna, Austria.
 6. Ercan ES, Ercan E, Durak FS. Methylphenidate Effect on Neuro-Cognitive Test Battery. 3th  International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.
 7. Ercan ES, Kutlu A, Durak S, Akyol UA. Effects of Combined Treatment on Turkish Children Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A 12 Month Follow up Study.  3th  International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease, 26-29 May 2011, Berlin, Germany.
 8. Ardıç UA, Ercan ES,Yuce D, Ercan E, Durak S, Kutlu A. Augmentation therapy with aripprazole in treatment-resistant ocd in childhood:which SSRI to choose, fluoxetine or sertralin? 16th International Congress of ESCAP- European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 20-24 June 2015, Madrid, Spain.
 9. Ercan Eyup Sabri, Deniz Ülkü, Varan Azmi, Kutlu Ayşe, Çıkoğlu Sibel (2003). Kombine Tedavinin DikkatEksikliği Hiperaktivite Bozukluğuolan Çocuklarda Etkinliğinin Araştırılması.13.UlusalÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.
 10. Erermıs Hatıce Serpıl, Tamar Müge, Korkmaz Sanıye, Durak Fatma Sıbel, Bayturan AF, Büküsoglu ND, Kayahan A, Elmastas B, Aydın Cahıde. Genç Özkıyımlarının artması nedeniyle Kiraz ilçesinde yapılan bir çalısma. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, (Kontrol No: 1594514)
 11. Ercan Eyüp Sabrı, Amado Sonıa, Somer OYA, Durak Fatma Sıbel (2001). Yıkıcı DavranımBozuklukları için DSM-IV’e dayalı tarama ve degerlendirme ölçegi ve Yıkıcı Davranım BozukluklarıOkul Öncesi Tarama ÖlçegininGeçerlik ve Güvenirlik Çalısması. 11. Ulusal Çocuk ve ErgenPsikiyatrisi Kongresi, (Kontrol No: 1594533)
 12. Durak Fatma Sıbel, Ercan Eyüp Sabrı, Kutlu Ayse, Aydın Cahıde (2003). Dikkat EksikligiHiperaktivite Bozuklugu ve Yıkıcı Davranıs Bozukluklugu olan çocukların ailesel özelliklerinin, aileisleyislerinin ve anne tutumlarının karsılastırılması. 13. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, (KontrolNo: 1594555)
 13. Ercan Eyüp Sabrı, Kutlu Ayse, Durak Fatma Sıbel, Veznedaroglu Baybars, ErermısHatıce Serpıl, Varan Azmı (2003). Davranım Bozuklugu olan Çocuk ve Ergenlerde RisperidonKullanımı. 13. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol No: 1594567)

PRESENTATIONS IN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS 

 1. DURAK FATMA SIBEL Anne baba tutumları ve çocukla iliski kurmada iletisim yöntem ve engelleri. Gediz Koleji ve Karsıyaka Belediyesi, (Kontrol No: 1596281)
 2. DURAK FATMA SIBEL Birinci Basamakta Çocuk Psikiyatrisine Yaklasım. Mugla Tabip Odası, (Kontrol No: 1596259)

  BOOK CHAPTER

 1. Durak FS. (2015) Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, içinde, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 2. Durak FS. (2015) Davranım Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, içinde, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 3. Durak FS. (2015) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Yaklaşımları: Bütünleyici yaklaşımlar, Türkiye Klinikleri Cilt 1 Sayı 1
 4. Durak FS. (2018) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Seçenekleri. Nörogelişimsel Bozukluklar Kitabı, içinde, Nobel Tıb Kitapevi

MEMBERSHIP

 1. Turkish Psychiatric Association
 2. Turkish Child and Adolescent Mental Health Association

ORGANİZATİONS OF SCİENTİFİC MEETİNGS

1. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Kongre Sekreter Yardımcısı, İzmir, 13-16 Nisan 2016.

2. 2.Bahar Okulları Prof.Dr.Selahattin Şenol Düzenleme Kurulu Üyesi, 16-19 Mart 2016. 

3. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, 9-13 Mayıs 2018.

4. 1. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2019.