Aykut Çağlar, M.D.
14.03.2019

I.PERSONAL INFORMATION:

Date of Birth: 1981

Place of Birth: Kırşehir

Professional address: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesiİsmet Kaptan Mh. Sezer Doğan Sok. No:11Konak / İZMİR

II.EDUCATION/POST GRADUATE TRAINING:

Medical School: Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine

Residency: Şişli Etfal training and research hospital, Department of Pediatrics

Fellowship: Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Division of Pediatric Emergency Medicine

III.PRESENT POSITION:

Pediatric Emergency Physician

Dr.Behcet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital Pediatric Emergency Department

IV.HONORS AND AWARDS:

1. Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. “ Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” - Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Poster Bildiri Dalında İkincilik Ödülü.

2. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H.“Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri” – 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumunda Sözlü Bildiri Dalında Birincilik Ödülü.

3. Er A, Çağlar A, Akgül F ve ark. “Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi Yanıtsızlığını Belirleyen Faktörler” - Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Poster Bildiri Dalında Birincilik Ödülü.

4. Çağlar A, Er A, Ulusoy E ve ark. “Beyin Oksijen Saturayonu Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırmada ya da Devam Ettirmede Etkili Bir Yöntem mi?” - Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Sözel Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü.

V.PROFESSIONAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS:

The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

VI. LECTURES/PRESENTATIONS GIVEN AT LOCAL, CHAPTER, NATIONAL, INTERNATIONAL MEETINGS:

1.  Sozmen SC, Işik S, Çağlar A, Duman M, Karaman O, Uzuner N. “Allergic contact dermatit with henna tattoo in a male adolescence” European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Vol 69:247, Denmark,2014.

2.  Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Kume T, Er A, Akgul F, Citlenbik H, Yilmaz D, Oren H. “Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopathy Early After Trauma In Pediatric Patients?” 21st Congress of European Hematology Association Haematologica. Vol 101: 309, Italy, 2016.

3.  Caglar A, Er A, Ulusoy E, Akgul F,Citlenbik H,Yilmaz D, Duman M. “Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscitation in pediatric patients?”  European Journal of Emergency Medicine 24, 310-315

VII.TEACHING EXPERIENCE:

1.      The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, ÇİYAD Courses

-        September 13-14, 2013, Izmir

-        Feb 7-8, 2014, Diyarbakır

-        March 5-6, 2014, Izmir

-        April 18-19, 2014, Samsun

-        June 10, 2014, Izmir

-        September 19-20, 2014, Adana

-        May 8-9, 2015, Bursa

-        July 9-10, 2015, Izmir

-        October 1-2, 2015, Izmir

-        December 25-26, 2015, Istanbul

-        Novomber 3-4, 2016, Turkish Republic of Northern Cyprus

-        February 7-8, 2017, Izmir

-        February 10-11, 2017, Izmir

-        February 14-15, 2017, Izmir

-        Novenber 10-11, 2017, Samsun

-        March 7-9, 2018, Izmir

-        May 22-23, 2018, Izmir

  1. American Heart Association PALS Provider Course

-        October 30-31, 2014, Izmir

-        March 25-26, 2015, Izmir

-        October 15-16, 2015, Izmir

-        December 17-18, 2015, Izmir

-        October 31- November 1, 2017, Izmir

-        March 21-22, 2018, Izmir

 

  1. “Çocuklarda Cerrahi Aciller – akut apandisit”, 18.Dokuz Eylül Pediatri Günleri, 9-10 Mart, 2017, İzmir.


VIII.TRAINING COURSES AND EDUCATIONALSYMPOSIA:

  1. American Heart Association PALS Provider Course, November 11-12, 2013.
  2. ESPNIC, Course of NİV for neonates and children in acute setting, October 25-26, 2013.
  3. American Heart Association PALS Instructor Essentials Course, January 26,2015.
  4. The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, Mechanical Ventilation Course, April 15-16, 2015.
  5. American Heart Association Structured and Supported Debriefing eLearning Course, January 21, 2016.
  6. The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, POCUS in Critically Ill Children, October 5-8, 2016.

IX.BIBLIOGRAPHY:

Publications-Journals:

1.         Çağlar A, Kose H, Babayigit A, Oner T, Duman M. Predictive Factors for Determining the Clinical Severity of Pediatric Scorpion Envenomation Cases in Southeastern Turkey. Wilderness & environmental medicine. 2015 Dec;26(4):451-8. Doi: 10.1016/j.wem.2015.04.005

2.         Çağlar A, Ayvaz A, Guzecicek A, Yildirim A, Karaarslan U, Babayigit A, et al. Predictive Factors for Clinical Severity and Cardiopulmonary Arrest in Pediatric Electrical Injuries in Southeastern Turkey. Pediatric emergency care. 2016 Sep 23. Doi: 10.1097/pec.0000000000000832

3.         Uzum O, Çağlar A, Kume T, Sayiner A, Er A, Akgul F, et al. Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control study. The Turkish journal of pediatrics. 2017;59(3):281-7. Doi: 10.24953/turkjped.2017.03.008

4.         Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Kume T, Er A, Akgul F, et al. Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients. Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology. 2018 Mar 28. Doi: 10.4274/tjh.2017.0444

5. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. “Cerebral oxygen saturation monitoring in pediatric cardiopulmonary resuscitation patients in the emergency settings: A small descriptive study” .The Turkish Journal of Pediatrics. 2017; 59 (6):642-647. DOI: 10.24953/turkjped.2017.06.004.

6. Er A, Çağlar A, Akgul F, Ulusoy E, Citlenbik H, Yilmaz D, et al. Early predictors of unresponsiveness to high-flow nasal cannula therapy in a pediatric emergency department. Pediatric pulmonology. 2018 Mar 12. Doi: 10.1002/ppul.23981

7. Çağlar A, Ulusoy E, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, et al. Is lung ultrasonography a useful method to diagnose children with community-acquired pneumonia in emergency settings? Hong Kong Journal of Emergency Medicine.0(0):1024907918783491. Doi: 10.1177/1024907918783491

8.         Er A, Erdag TK, Çağlar A, Kumus O, Duman M. Luc abscess: an extraordinary complication of acute otitis media. The American journal of emergency medicine. 2016 Jan;34(1):117 e1-3. Doi: 10.1016/j.ajem.2015.05.029

9. Çağlar A, Er A, Özden Ö, Karaarslan U, Akgül F, Köroğlu TF, et al. Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema in the paediatric emergency department. Hong Kong J Emerg Med. 2016; 23,42-46. DOI:10.1177/102490791602300206

10. Eroğlu Ü, Ulusoy E, Çağlar A, Akgül F, Er A, Yılmaz D, Duman M. Kafa travması olan çocuk hastalarda serum S100BB protein düzeyinin yeri. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2:55-60. DOI: 10.5505/cayb.2015.25744

11. Akgül F, Er A, Çelebi Çelik F, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3:91-96. DOI: 10.4274/cayd.02886

12. Çağlar A, Çelebi Çelik F, Er A, Ulusoy E, Karaarslan U, Akgül F, Çitlenbik H, Bayram B, Yılmaz D, Duman M. Travma Hastası Bakıyor Olmanın Hekimler Üzerine Çocuk Araç Güvenliği Konusunda Olumlu Bir Etkisi Var mı? J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5:54-58. DOI: 10.4274/cayd.77487

13. Çağlar A, Er A, Demirdöver C, Duman M. A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2:45-48. DOI:10.5505/cayb.2015.47966

14.Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D. Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3:155-158. DOI: 10.4274/cayd.30602

15. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Karslı E, Yılmaz D, Duman M. A Rare Cause of Subgaleal Hematoma in Children: Hair Pulling. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4:33-35. DOI: 10.4274/cayd.54254

16. Er A, Polat B, Çiçek D, Çağlar A, Gökbike Köseli E, Çelik T, Günay İ, Apa H. Çocuk Acil Serviste Nutcracker Sendromu için Yol Gösterici Tanısal Araç Olarak Hasta Başı Ultrasonografi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5:75-77. DOI: 10.4274/cayd.80299

17. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, et al. Çocuk acil servisine başvuran kritik hasta çocukların izleminde beyin ve somatik bölgesel doku oksijen saturasyonunun kullanımı: İleriye dönük tanımlayıcı bir çalışma. DOI: 10.5222/buchd.2018.139 

18. Çağlar A, Özçelik G, Akıncı N. Genotype – phenotype correlation in pediatric patients with Familial Mediterrenean Fever. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018;8(2):144-50. DOI: doi:10.5222/buchd.2018.144

19. Çağlar A, Duman M. Antibiyotiğe bağlı ishallerde probiyotiğin önemi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2017; 7(1): 1 – 7.  DOI:10.5222/buchd.2017.001

20. Bülbül A, Füsun O, Çağlar A, Yıldrımak Y, Bülbül L, Nuhoğlu A. Congenital afibrinogenemia in neonatal period: Two cases and review of literature. Şişli Etfal Tıp Bülteni2008;42:26-9.

21. Girgin D, Dalgıç N, Telhan L, Kafadar İ, Taşdemir M, Şahin S, Çağlar A, Haşim Ö. Plevral sıvıyla seyreden sistemik kapiler kaçak sendromu Olgu Sunumu. Türk Pediatri Arşivi2010;45