Banu Arslan, M.D.
13.03.2019

Specialist of Clinical Biochemistry

 BirthDate: 1974            

Birth Place: iSTANBUL        

Work Address: Dr.Behcet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital-Medical Biochemistry  Laboratory-Izmir-TURKEY

EDUCATION:

Medical School:Ege University School of Medicine-Ankara- TURKEY (1996)

Specialty Training:Izmir Katip Celebi University Atatürk Education and Research Hospital – Department of Clinical Biochemistry - Izmir-TURKEY (2001)

Professional Experience:

·         Izmir Katip Celebi University Atatürk Education and Research Hospital – Department of Infectious Disease and Clinical Biochemistry - Izmir-TURKEY (2001- 2014)

·         Dr.Behcet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital-Medical Biochemistry Laboratory-Izmir-TURKEY ( 2014- )

Membered Societies :

1.      Turkish Medical Association  (TTB)

2.      Turkish Biochemistry Society

3.      Turkish Society of Clinical Biochemistry

 Articles:

1.    “Relationship between Ischemia Modified Albumin and Metabolic Syndrome” Banu Arslan, Serap Çuhadar, Türkan Yiğitbaşı, Ruhan Uzun. Siriraj Med Journal 2015; 67:79-85.

2.    "Esrar (cannabis) ve opiyat testleri için ölçme belirsizliği" B. Arslan Şentürk, Y.C. Kaplan, T. Yiğitbaşı, B. Karadaş, N. Zorlu, R. Sütçü Turkish Journal of Biochemistry  2013; 38(2):181-185.

3.    "Tıbbi biyokimya uzmanları ile biyokimya uzmanlık" F.Üstüner, T. Yiğitbaşı, B. Arslan Şentürk, H.Ellidokuz Turkish Journal of Biochemistry 2013; 36(3): 199-3-196.

4.    "The Value of Serum Immunoglobulin Free Light”          M. Cirit, A. Üzüm, P. Özen, B. Arslan Şentürk, G. Bozkaya, B. Payzın, O. Ural Turkish Journal of Hematology. 2012; 29: 385-391.

5.    "Serum matrix metalloproteinases and tympanosclerosis." H. Aslan, M. S. Başoğlu, B. Arslan Şentürk, C. Özbay, H. Katılmış, S. Öztürkcan JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY 2011; 125: 142-146

6.    "An experimental investigation of the effects of bacteria with acid phosphatase activity on tympanosclerosis plaques." H. Katılmış, H. Aslan, S. Öztürkcan, İ. Afşar, B. Arslan Şentürk, H.E. Göğüş, F.Y. Gülistan The Journal of International Advanced Otology 2009:5: 40-44.

7.    "Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seks Hormon Düzeyleri"  H.E. Kazıl, B. Arslan Şentürk, S.İpek, K. B.Bayram, F. Üstüner, TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2007; 22(3): 84-87.

8.    "Glycemik control, oxidative stress, and lipid profile in children with type 1 diabetes mellitus", F. Üstüner,F. Taneli, B. Arslan Şentürk, Y. Uslu,  ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH 2004; 35: 134-140.

9.    "Gastrik kanserli hastalarda karaciğer metastazlarının saptanmasında biyokimyasal parametrelerin rolü" F. Taneli, A. Atay, B. Arslan, Z. Buyruç, C. Yalçın, B. Ünsal, F. Erciyas, , Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 2000;8(1-3): 21-25.

10.D.2.   "Sitrat/kan oranının PTZ testi üzerine etkisi ve zamana bağlı PTZ stabilitesi" B. Arslan Şentürk, Y. Karaca, M. Çakmak, K. Deveci, F. Erciyas İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2003;199-202.

11.D.3.   "Is insulin like growth factor-1 related with thyroid function test?" A. Uslu, A. Atay, T.Onur, B. Arslan, E. Sögüt, F.Erciyas İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi  2004;42(1):33-36.

12.D.5.   "Obez kadınlarda fibrinojen ve antitrombin III düzeyleri" H. Ergul Kazıl, B. Arslan Şentürk, P. Tütüncüoğlu, F.Üstüner İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2006;44(2): 71-76.

13.D.6.    "Prostat kanseri tanısında prostatik spesik antijen ve izoformların yeri" N. Uraz,B. Arslan şentürk, F. Üstüner, N. Yağıbasan, M. Ermete İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2006;44(1): 11-16.

14.D.7.   "Kronik böbrek hastalarında serum fosfat düzeyleri ile kalsiyum X fosfat sonuçlarının karotis intima media kalınlığı ile ilişkisi" B. Arslan Şentürk, R. Uzun, F. Üstüner, M. Cirit, S. İnce Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2006; 4(1):31-37.

15.D.8.   "Akut myokard enfarktüsü tanısı için serum troponin I eşik değeri"F.D. Arslan İnce, B. Arslan Şentürk, H. Ellidağ, S. Kap, F. Üstüner Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2007;5(2): 43-48.

16.D.9.   "Klinik biyokimya laboratuvarında glukoz parametresi için ölçüm beliirsizliği değerlendirilmesi" F.D. Arslan İnce, B. Arslan Şentürk, S. Kap, E. Akgöl, F. Üstüner, Türk klinik Biyokimya Dergisi 2007;5(1):1-5.

17.D.10. "Prostat kanseri tanısında total prostat spesifik antijen, kompleks prostat spesifik antijen ve bunların volüm ilişkili formlarının değeri" K.Deveci, T.Comaklı , F. Ustüner, B. Arslan Şentürk, Erkan Söğüt Türk Onkoloji Dergisi, 34(4):407-412.

18.D.11."Böbrek hastalarında proteinüri göstergesi olarak spot idrar örneklerinde protein/kreatinin oranı" B. Arslan Şentürk, F. Üstüner, E. Akgöl, D. Arslan İnce, M. Cirit  Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2008;6(2):59-63.

19.D.12."Obez kadınlarda insülin direnci ve serum adiponektin düzeyleri arasındaki ilişki" M.Özinan, B. Arslan Şentürk, S. Frenkçi, F. Üstüner Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2008;6(2): 51-57.

20.D.13."Kronik böbrek yetmezliği hastalarında MCP-1, biyokimyasal parametreler ve fibrinojen düzeyleri ile karatis IMT ilişkisinin incelenmesi" T. Tunçkıran Sofu, F. Üstüner, B. Arslan Şentürk, S. İnce, M. Cirit İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2008;4(2):173 -177.

21.D.14."Koroner arter hastalığı ciddiyeti ile serum GGT düzeyleri arasındaki ilişki" B. Arslan Şentürk, S. Kap, Nihan Kahya, O. Ergene, F. Üstüner  Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2009;(3):93-99.

22.D.15."Diabetes mellitusu olmayan koroner arter hastalarında damar tıkanıklık derecesi ile c-reaktif protein ilişkisi" T. Yiğitbaşı, S. Kap, Y. Baskın,B. Arslan Şentürk, N.Kahya, F.Üstüner, O. Ergene Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2009;7(1):1-6.

23.D.16."İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi acil biyokimya testleri için ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi" B. Arslan Şentürk, T. Yiğitbaşı, S. Abusoğlu, F. Üstüner İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2010;48(4): 145-148.

24.D.17."Koroner Arter Hastalığı Olan Erkeklerde Seks Hormonlarİ" S. Düzcü, F. Üstüner, B.Arslan Şentürk, S. Deveci, M.Yeşil, Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2010;8(3):117-123.

25.D.18."Hemolizin Rutin Acil Biyokimya Testlerine Etkisi” T. YİĞİTBAŞI, B. ASLAN ŞENTÜRK, Y. BASKIN, M.ÖNEY, F. ÜSTÜNER, " Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2010;8(3):105-110.

26.D.19."NÖRAL TÜP DEFEKTİ RİSKİNİN SAPTANMASI AÇISINDAN İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ GEREKLİ MİDİR?" B. Arslan Şentürk , T. Yiğitbaşı, S. Aksu, M. Öney  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi ,2012;50(2): 59-62.