Ayşe Kutlu, M.D.
05.09.2019

ayse_kutlu.jpg

CURRICULUM VITAE

 Ayşe KUTLU M.D

PERSONAL INFORMATION:

Date of Birth: 1975

Professional address:Izmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesiİsmet Kaptan Mh. Sezer Doğan Sok. No:11Konak / İZMİR

Languages spoken: English and Turkish

EDUCATION/POST GRADUATE TRAINING:

Medical School: Eskisehir Osmangazi Universityi , Faculty of Medicine (1992-1998)

Residency:   Ege University, Faculty of Medicine  Department of Child and Adolescent Psychiatry (1999-2005)

                                                  

PRESENT POSITION:

Associate Professor of Child and Adolescent Psychiatrist, MD

Dr.Behcet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry

PROFESSIONAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS:

1.Halime Odağ Psychoanalysis and Psychotherapy Foundation

2.Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry

3. Psychiatric Association of Turkey

RESEARCH PAPERS:

1.Kutlu  Ayşe, Cevher  BiniciNagihan(2018).Doesincreasedneutrophil-lymphocyteratiopredict autism spectrum disorder?Anatolian Journal of Psychiatry, 19(6), 607-614. Doi: 10.5455/apd.296339.

2.CevherBiniciNagihan, Kutlu Ayşe(2018).IsADHDaninflammation-relateddisorder?Anatolian Journal of Psychiatry(0), 1. Doi: 10.5455/apd.5132.

3.Kutlu Ayşe, AkyolArdıçÜlkü, ErcanEyupSabri(2017).EffectofMethylphenidateonEmotional Dysregulation in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology, 37(2), 220-225.Doi: 10.1097/JCP.0000000000000668.

4.Ercan Eyup Sabri, Kutlu Ayşe, ÇıkoğluSibel,Veznedaroğlu Baybars, ErermişHaticeSerpil,VaranAzmi(2003).“Risperidoneinchildrenandadolescentwithconductdisorder:Asingle center,openlabelstudy”.CurrentTherapeuticResearch,64(1),55-64.Doi:10.1016/S0011- 393X(03)00006-7.

5.Ercan Eyup Sabri, Köse Sezen, Kutlu Ayşe ,Akyol Öznur, Durak Sibel, Aydın Cahide (2012). Treatment Duration is Associated with Functioning andPrognosis in Children with Attention Deficit HyperactivityDisorder. Bulletin of clinical psychopharmacology, 22(2), 148-160., Doi: 10.5455/bcp.20120412021635.

6.Dinçel Nida, Ünalp Aycan, Kutlu Ayşe, Öztürk Aysel,Uran  Nedret, Ulusoy Sadık (2013). SerumnervegrowthfactorlevelsinautisticchildreninTurkishpopulation:Apreliminarystudy. IndianJournalofMedicalResearch,138(6),900-903.

7.Songu Murat, KutluAyşe(2014).Health-relatedqualityoflifeoutcomeofchildrenwith prominentearsafterotoplasty..EUROPEANARCHIVESOFOTO-RHINO-LARYNGOLOGY,1(6), 1829-1832.,Doi:10.1007/s00405-014-2989-3.

8.Ercan Eyup Sabri, Akyol Ardıç Ülkü, Kutlu Ayşe, Durak Sibel (2014). No beneficial effects of addingparenttrainingtomethylphenidatetreatmentforADHDODD/CDchildren:a1-year prospective follow-up study. Journal of Attention Disorders, 18(2), 145-157., Doi: 10.1177/1087054711432884.

9.Akyol Ardıç Ülkü, Ercan Eyup Sabri, Kutlu  Ayşe, Yüce Deniz,  İpçi Melis, İnci Sevim Berrin (2017). SuccessfulTreatmentResponsewithAripiprazoleAugmentationofSSRIsinRefractory Obsessive–CompulsiveDisorderinChildhood.ChildPsychiatryHumanDevelopment,48(5),699- 704. Doi: 10.1007/s10578-016-0694-8.

10.Songu Murat, KutluAyşe(2014).Long-termpsychosocialimpactofotoplastyperformedon children with prominent ears. The Journal of Laryngology Otology, 128(9), 768-771., Doi: 10.1017/S0022215114001662.

11. Önen Özlem, Kundak Selcen, Özek Erkuran Handan, Kutlu Ayşe, Çakaloz Burcu (2018). Quality oflife,depression,andanxietyinTurkishchildrenwithvitiligoandtheirparents. Psychiatryand Clinical Psychopharmacology,1-10.Doi: 10.1080/24750573.2018.1454385.

12.ÖnenÖzlem, KutluAyşe, ErkuranHandanÖzek(2017).TreatinganAdolescentwithLongQT Syndrome for Bipolar Disorder: A Case Presentation. Psychopharmacology bulletin, 47(1),33-39.

13.Özek Erkuran Handan, Çakaloz  Burcu, Önen Özlem, Kutlu Ayşe(2016). Suicide Attempt with High Dose Long Acting Methylphenidate Ingestion: A Case Presentation. Bulletin of  Clinical Psychopharmacology, 26(3),316-318.Doi:10.5455/bcp.20151223093022.

14.KutluAyşe, ÖzekErkuranHandan(2017).Preschoolbipolardisorder:threecasesandtheir follow-up. Anatolian Journal of Psychiatry, 18(Ek-1), 1, Doi: 10.5455/apd.242116.

15. Ercan Eyup Sabri, Kutlu  Ayşe, Varan Azmi, Çıkoglu Sibel, Coşkunol Hakan, Bayraktar  Erhan (2004).Olanzapinetreatmentofeightadolescentpatientwithpsychosis.Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. 19(1), 53-56., Doi: 10.1002/HUP.547.

16.Sevinçok Doğa, Kutlu Ayşe, Memiş Çağdaş  Öykü, Doğan Bilge, Çakaloz Burcu, Sevinçok  Levent(2018).Theautistic-likeandschizotypaltraitsinadolescentpatientswithobsessive- compulsive disorder. Asian Journal of Psychiatry, Doi: 10.1016/j.ajp.2018.10.011.

18. Serdaroğlu Gül, Kutlu Ayşe,Tekgül Hasan, Tütüncüoğlu Sarenur (2004). Subacute sclerosingpanencephalitis(SSPE):AcasewithfulminantcourseafterACTH.PediatricNeurology, 31(1), 67-70. Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2003.12.19.

19.CevherBiniciNagihan, Kutlu Ayşe (2018).DikkatEksikliiHiperaktiviteBozukluu’naElikEden YavaBiliselTempo’nunKlinikÖzellikleri.ÇağdaşpDergisi-JournalofContemporaryMedicine, 8(3), 245-250., Doi: 10.16899/gopctd.458361,

20.KutluAyşe, CevherBiniciNagihan(2017).Theprevalanceofattentiondeficithyperactivity disorderandthefrequencyofmedicationuseamongpreschoolchildreninadistrictchildren hospital. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 7(1), 15-21. Doi: 10.5222/buchd.2017.015.

21.KutluAyşe, KundakSelcen(2016).Alopesiareatatanıçocukveergenlerdeailelevselliği, psikopatolojiveyaşamkalitesi.İzmirDr.BehçetUzÇocukHastanesiDergisi,6(2),135-142.,Doi: 10.5222/buchd.2016.135.

22.Kutlu Ayşe,Durak Sibel (2015). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklu-

ğunda Tedavi Yaklaşımları: BütünleyiciYaklaşımlar.TürkiyeKlinikleriÇocukPsikiyatrisi-ÖzelKonular,1(1),87- 95.

23.Kara Orhan Deniz, Özdemir Kadriye, Dinçel Nida, Kutlu Ayşe,Yılmaz Ebru, Cantürk Gülsüm, Mir Sevgi(2015).Monosemptomatik enürezisli çocuklarda ve annelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi-Journal of Contemporary Medicine,5(2), 83-87. Doi: 10.16899/ctd.41645.

24.Bayram Nuri ,Günay İlker, Apa Hurşit, Gülfidan Gamze, Yamacı Selcen, Kutlu Ayşe, Aras Öztürk Ece,Ural Hakkı, DevrimFatma, Devrim İlker, Ünal Nurettin(2013). Çocuklarda AntibiyotikKullanımilelgiliAilelerinTutumlarıEtkileyenFaktörlerin Değerlendirilmesi.Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 7(2), 57-60.

25.Özek Demir Gökçer, Atlıhan Füsun, Ünalp Aycan, Uran Nedret, Kutlu Ayşe (2013). Çocukluk çağı kronikyineleyenbaşağrılarınınetiyolojisi.zmirDr.BehçetUzÇocukHastanesiDergisi,3(3),153- 160. Doi: 10.5222/buchd.2013.153.

26. OğrağHamdi, BağÖzlem, Kutlu Ayşe, ÖztürkAysel(2012).Dikkateksikliğihiperaktivite  bozukluğu olan çocuklarda demir eksikliğinin rolü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2(3),127- 130., Doi: 10.5222/buchd.2012.127.

27.Ercan Eyüp Sabri, Kutlu Ayşe, Durak Sibel, Akyol Ardıç Ülkü, Deniz Ülkü,Aydın Cahide(2011).Yıkıcı Davranış Bozukluğu olan Çocuklarda Tedavi seçeneklerinin Değerlendirilmesi : 18aylık izlem çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı  Dergisi, 18(1), 21-33.

28. Ağın Hasan, Gerçek Hakan, Kutlu Ayşe, Gülez Nesrin, Atlıhan Füsun (2008). Topikal siklopentolat kullanımına bağlı gelişen deliryum tablosu:Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığıve Hastalıkları  Dergisi, 51(1), 39-42.

29.Bulut Yasin, Kutlu Ayşe, Yılmaz Nuh, Altınöz Serdar, Öztürk Aysel (2008). Streptokok ile ilişkiliObsesif-KompulsifBozuklukveTikBozukluğu(Pandas):Birolgusunumu.Ege  PediatriBülteni , 15(2), 103-109.

LECTURES/PRESENTATIONS GIVEN AT LOCAL, CHAPTER, NATIONAL, INTERNATIONAL MEETINGS:

1.Memiş Çağdaş Öykü, Sevinçok  Doğa, Doğan Bilge, Kutlu Ayşe, Çakaloz Burcu, Sevinçok  Levent(2018).Autistic/schizotypaltraitsinadult-onsetandadolescentobsessive-compulsive disorder patients . 10th International Congress on Psychopharmacology 6th InternationalSymposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.

2.Sevinçok  Doğa, Memiş Çağdaş Öykü, Doğan Bilge, Çakaloz Burcu, Kutlu Ayşe, Sevinçok  Levent (2018). The association of obsessive-compulsive disorder symptomatology with schizotypalandautistictraitsinasampleofadolescentpatients.10thInternationalCongresson Psychopharmacology 6th InternationalSymposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.

3.Özek Erkuran Handan,Cevher Binici Nagihan,Önen Özlem, Kutlu Ayşe, Balım Ayhan, Çakaloz Burcu(2018).Evaluationofdisabilityreportsinachildren’shospital:Dataofa1-year retrospective chart review. 23. World Congress of the IACAPAP.

4. Bato İrem, Kutlu Ayşe, Genel Ferah (2018). Psychiatric aspects of patients with primary immunodeficiencyandtheirparents.2018AnnualMeeting:ImmuneDeficiencyandDysregulation North American Conference.

5.Kutlu Ayşe,CevherBiniciNagihan(2017).NEUTROPHILLYMPHOCYTEANDNEUTROPHIL PLATELETRATIOSINCHILDRENWITHAUTISMSPECTRUMDISORDERS:APRELIMINARYSTUDY. 4thWorldCongressonControversiesinPediatrics.

6.ÖnenÖzlem, KutluAyşe, ÖzekErkuranHandan(2017).NarcolepsyinaChildPsychiatryUnit:A Case Report. 9.Uluslararas Psikofarmakoloji Kongresi ve 5.Uluslararas Çocuk ve Ergen PsikofarmakolojiSempozyumu.

7.KutluAyşe, ÖzekErkuranHandan(2017).PreschoolBipolarDisorder:Threecasesandtheir follow-up.17thInternationalESCAPCongress.

8.Kutlu Ayşe, Özdemir Rahmi, Meşe Timur, KaradenizCem, Çakaloz Burcu, Karaarslan Utku, Ceylan Gökhan,Yılmazer Murat Muhtar, Yozgat Yılmaz (2015). Quality of life among children and adolescents with congenital or acquired heart disease in Turkey. 7.Ulusararas Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararas Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 25(Ek1),95-95.

9.Özdemir Rahmi, Kutlu Ayşe,Meşe Timur, KaradenizCem, Çakaloz Burcu, Karaarslan Utku, Ceylan Gökhan, Yılmazer Murat Muhtar, Yozgat Yılmaz (2015). Quality of life among childrenaged2to7yearswithcongenitaloracquiredheartdiseaseinTurkey.7. Uluslararas Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararas Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 25(Ek1),96-96.

10.Bato İrem, KutluAyşe, GenelFerah(2018).PrimermmünYetmezliğiOlanÇocukveErgenlerde ve Ebeveynlerinde Yaş am Kalitesi ve Bakımverme Yükü. 54. Türk Pediatri Kongresi, 53(suplement2), 26-26.

11.Önen Özlem, Kutlu Ayşe, Özek Erkuran Handan (2016). Long QT Sendromu Tan l ErgenBipolar Olguda Tedavi: Bir Olgu Sunumu. 21. Ergen Günleri.

12.Önen Özlem, Kundak Selcen, Özek Erkuran Handan, Kutlu Ayşe, Çakaloz Burcu (2016).Vitiligo hastalığı olan çocuklar ve ebeveynlerinin yaşam kalitesi, depresyon ve kaygı düzeyleri . 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 132-133.

13.KutluAyşe, KundakSelcen(2016). Alopesi Areata tanılı çocuk ve ergenlerde yaşam kalitesi, aile işlevselliği ve psikopatoloji . 5.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi,129- 130.

14.Kara Orhan Deniz, Özdemir Kadriye, DinçelNida, Kutlu Ayşe,Yılmaz Ebru, Cantürk Gülsüm(2014). Monosemptomatik EnrezisliÇocuklarda ve Annelerinde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.Ulusal Nefroloji Kongresi.

15.Dinçel Nida, Kutlu Ayşe, Kaplan Bulut İpek (2013). Nokturnal Enürezis/Gündüz İnkontinans : HangisiGerçektePsikolojikKökenli?BirBaşkaBakışAçısı!.15.UlusalHipertansiyonveBöbrek Hastalıkları Kongresi.

16.Korkmaz Çetin Saniye, Babür Korkmaz Yeşim, BildikTezan, Aydın Cahide, Emiroğlu Fatma Neslihan, Kutlu Ayşe, Karagöz Hadiye, Telef  Bülent  Baki, Aygün Cön Özlem, Çakmur Gülgün, Aydın Ümmü, Aydın Mehmet (2012). Ergen Özkıyımlarının Önlenmesinde Anahtar Meslek Grubu: Psikolojik Danışmanlar. 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu.

17.Ünalp Aycan, Dinçel Nida, Kutlu Ayşe, Öztürk Aysel,Uran Nedret, Ulusoy Sadık (2009). OtistikÇocuklardaSerumNerveGrowthFaktör(NGF)Düzeyleri.11.UlusalÇocukNörolojisi Kongresi.

18.Kıdak Levent Bekir, Miral Süha, Aydın Cahide,Gencer Kıdak Özlem,Özbaran Nazlı Burcu, Tokuçoğlu Levent, Çakmur Gülgün, Albayrak Bülent, Güvendeğer Doksat Neslim, Varol Taş Fatma, Kutlu Ayşe, Erdoğan İlker, Korkmaz Çetin Saniye, Altıntaş İnci, Aygün Özlem, Güvenir  Taner, Polat Sevda, Kesikçi Hande (2005). Bir Çocuk Köyünde yaşanan Olağaandışı Durumda kriz Yönetimi:Tıbbi Model. 15.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

19.Özbaran Nazlı Burcu, Kutlu Ayşe, Gencer  Kıdak Özlem, Tokuçoğlu Levent, Korkmaz Çetin Saniye, Altıntaş İnci, Erdoğan İker,Güvendeğer Doksat Neslim, Polat Sevda, Çakmur Gülgün, Aygün  Özlem, AlbayrakBülent, VarolTaş Fatma, Kesikçi Hande, Aydın Cahide, Süha Miral, KıdakLeventBekir(2005). İzmirBarbarosÇocukKöyündeYaşayanÇocukveGençlerin RuhsalDurumlarınınDeğerlendirilmesi.15.UlusalÇocukveErgenRuhSağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

20.Kutlu Ayşe, Ercan Eyup Sabri, Aydın Cahide (2005). Yıkıcı Davranış Bozukluğu OlanÇocuklarda TedaviSeçeneklerininDeğerlendirilmesi (18aylıkizlemçalışması).15.UlusalÇocukveErgenRuh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

21.Ercan Eyup Sabri, Deniz Ülkü, Varan Azmi, Kutlu Ayşe, Çıkoğlu Sibel (2003). Kombine Tedavinin DikkatEksikliğiHiperaktiviteBozukluğuolan ÇocuklardaEtkinliğininAraştırılması.13.UlusalÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

22.Çıkoğlu Sibel, Ercan Eyup Sabri, Kutlu Ayşe (2002). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve YıkıcıDavranışBozukluğuolanÇocuklarınAileselÖzelliklerininAile İşleyişlerininveAnne Tutumlarının Karşılaştırılması . 12.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

23.Kutlu  Ayşe, ErcanEyupSabri(2002).GilbertHastalığındaCitalopramKullanımınailişkinBirOlgu Sunumu. Türkiye Psikiyatri Deneği Bahar Sempozyumlar 6.

24.CevherBiniciNagihan, KutluAyşe(2018).DikkatEksikliğiHiperaktiviteBozukluğundaNötrofil LenfositveTrombositLenfositOranlarınınDeğerlendirilmesi:ÖncülBirÇalışma.54.Ulusal Psikiyatri Kongresi.

TEACHING EXPERIENCE:

1.Dr. Behçet Uz Kış Okulu İzmir.21-23 Kasım 2012. Konu:0-5 Yaş Riskli Çocuklar 

2.Dr. Behçet Uz Kış Okulu İzmir.27-29 Kasım 2013. Konu:0-5 yaş Riskli Çocuklar

3.Dr.Behçet Uz Kış Okulu İzmir. 24-26 Kasım 2014. Konu:0-5 yaş Riskli Çocuklar

4. Dr. Behçet Uz Kış Okulu İzmir.25-27 Kasım 2015. Konu:Konuşamayan Çocuk

5. 1.Çocuk ve Erişkin Klinik Psikiyatri Kongresi 2016. Duygudurum Disregülasyon Bozukluğu.

6.İzmir.Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Eğitimi 17. Mayıs 2017. Konu:Yoğun Bakımda Ajitasyon ,depresyon, deliryum riskinin değerlendirilmesi ve önlenmesi

7. 27. UlusalÇocukveErgen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2017.Autismspectrumdisordersandneuroinflammation.

8. 28.UlusalÇocukveErgenRuh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2018.ÇocukveErgenlerdeKanserveDayanıklılık.

BOOK CHAPTERS :

1.    Nörogelişimsel Bozukluklar, Bölüm adı :(Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) (2018). Kutlu Ayşe, Ünsel Bolat Gül, Ercan Eyup Sabri, Akyol Ardıç Ülkü, Yazıcı Kemal Utku, Perçinel Yazıcı İpek, Bacanlı Ali, Süren Serkan, Baytunca Burak, Bilaç Öznur, Atar Burcu, Durak Sibel, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Motavall Mukaddes Nahit, Ercan Eyüp Sabri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 425, ISBN:978-605-335-392-8, Türkçe (Bilimsel Kitap).