Fatma Akgül, M.D.
12.02.2019

I.PERSONAL INFORMATION:

Date of Birth: 1984

Place of Birth: Kayseri

Professional address: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesiİsmet Kaptan Mh. Sezer Doğan Sok. No:11Konak / İZMİR

 

II.EDUCATION/POST GRADUATE TRAINING:

Medical School: Erciyes University, Faculty of Medicine

Residency: Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics

Fellowship: Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Division of Pediatric Emergency Medicine

III.PRESENT POSITION:

Pediatric Emergency Physician

Dr.Behcet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital Pediatric Emergency Department

IV.HONORS AND AWARDS:

Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. “Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”- Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Poster Bildiri Dalında İkincilik Ödülü.

Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. “Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri” – 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumunda Sözlü Bildiri Dalında Birincilik Ödülü.

Er A, Çağlar A, Akgül F ve ark. “Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi Yanıtsızlığını Belirleyen Faktörler”- Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Poster Bildiri Dalında Birincilik Ödülü.

Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F ve ark. “Beyin Oksijen Saturayonu Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırmada ya da Devam Ettirmede Etkili Bir Yöntem mi?” - Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Sözel Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü.

V.PROFESSIONAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS:

The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

VI. LECTURES/PRESENTATIONS GIVEN AT LOCAL, CHAPTER, NATIONAL, INTERNATIONAL MEETINGS:

1.      Akgul F, Er A, Sari S, Yilmaz D. “The pharyngeal perforation in a child caused by schnorchel” 8th European Congress on Emergency Medicine, Amsterdam, 2014.

 1. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Kume T, Er A, Akgul F, Citlenbik H, Yilmaz D, Oren H. “Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopathy Early After Trauma In Pediatric Patients?” 21st Congress of European Hematology Association Haematologica. Vol 101: 309, Italy, 2016.

VII.TEACHING EXPERIENCE:

1.      The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, ÇİYAD Courses

-          February 7-8, 2017, Izmir

-          February 10-11, 2017, Izmir

-          February 14-15, 2017, Izmir

-          December 22-23, 2017, Manisa

-          March 16-17, 2018, Van

-          January 28-29, 2019, Izmir

VIII.TRAINING COURSES AND EDUCATIONALSYMPOSIA:

 1. American Heart Association PALS Provider Course, November 11-12, 2013.
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika Kursu, Mart 2-11, 2015.

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUM), Tıbbi Uygulama HatalarındaTıbbi Bilirkişilik Kursu, Ekim 18, 2014.
 2. American Heart Association PALS Instructor Essentials Course, October 23, 2017.
 3. The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, Mechanical Ventilation Course, April 15-16, 2015.
 4. American Heart Association Structured and Supported Debriefing eLearning Course, October 23, 2017
 5. The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, POCUS in Critically Ill Children, October 5-8, 2016.

IX.BIBLIOGRAPHY:

Publications-Journals:

 1. Eroğlu Ü, Ulusoy E, Çağlar A, Akgül F, Er A, Yılmaz D, Duman M. “Kafa travması olan çocuk hastalarda serum S100BB protein düzeyinin yeri” J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2,55-60 (2015). 
 2. Çağlar A, Er A, Özden Ö, Karaaslan U, Akgul F, Koroglu TF, Duman M “Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema in the paediatric emergency department” Hong Kong J Emerg Med.23,42-46 (2016).
 3. Akgül F, Er A, Çelik FÇ, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. “Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi”J Pediatr Emerg Intensive Care Med.  3, 91-96 (2016). 
 4. Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D. “Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis”J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 3, 155-158 (2016). 

 1. Üzüm Ö, Çağlar A, Küme T, Sayıner A, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Are cytokines and cortisol important predictors fort he severity of pediatric croup: A case control study. Turk J Pediatr. 59(3):281-287 (2017).

 1. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. Cerebral oxygen saturation monitoring in pediatric cardiopulmonary resuscitation patients in the emergency settings: A small descriptive study. Turk J Pediatr. 59(6):642-647 (2017).

 1. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients. Turk J Haematol. 35(2):122-128 (2018). 

 1. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. Early Predictors of Unresponsiveness to High-Flow Nasal Cannula Therapy in a Pediatric Emergency Department. Pediatr Pulmonol.  53(6):809-815 (2018).

 1. Er A, Çağlar A, Kuyum P, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Aksoy BY, Yilmaz D, Arslan N, Duman M. Unexpected Diagnosis in an Adolescent With Bruises and Ecchymosis: Celiac Disease. Pediatr Emerg Care. 2018 Sep 11.