Nida Dinçel, M.D.
17.12.2018

fotograf_yok.jpg

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATION LIST


CURRICULUM VITAE

Name- Surname: Nida Dinçel

Date of Birth: 7 th August  1976

 

Education

Degree

Department / Program

University

Year


Graduate School

Medical Faculty

( Eng.)

Istanbul UniversityCerrahpaşa

Medical Faculty

( Eng.)

1992-1999

Post-Doctoral Training

Pediatrician

Dr.Behçet Uz Pediatric Disease and Surgery Educational and Research Hospital

2003-2008

Post-Doctoral Training

Pediatric Nephrology

Ege University

2009-2012

Medical Training Thesis

Otistik Çocuklarda Serum Nerve Growth Faktör (NGF) Düzeyi, 2008

Consultant:  Dr. Aysel Öztürk –  Head of Pediatric Department

Fellowship Thesis

Renal Displazi-Hipoplazili Hastaların Klinik Özellikleri ve Uzun Dönem İzlemleri

Consultant:  Prof. Dr. Sevgi Mir–  Head of Pediatric Nephrology Department


 PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

 

 

Consultant Physician

Afyon Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi

İzmir Balçova Verem Savaş Dispanseri

2001-2003

2003-2003

Attending Physician

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2008-2009

Pediatric Nephrology Specialist

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Bölümü

2012-2013

Pediatric Nephrology Specialist

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji- Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Polikliniği

2013-2016

Pediatric Nephrology Specialist

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji- Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Kök Hücre Laboratuarı

2013-2014

Pediatric Nephrology Specialist

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016-

Projects

1. Steroide Dirençli Nefrotik Sendrom İçin Klinik Kayıt Ve Ailesel/ Sendromik SRNS'in Genetik Araştırması (Podonet ,Clinical, Genetic and Experimental Research into Hereditary Diseases of the Podocyte). Proje Numarası: 2010-10-4/21, Yardımcı Araştırmacı

2. Pediatrik Diyalizinde (Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz) Girişimsel Uygulamalar. Proje Numarası: 2011-TIP-098, Yardımcı Araştırmacı

3. Podositopatilerden Nefrotik Sendromdaki Proteinüri ile Podosit Genlerinin Mutasyon ve Ekspresyon İlişkisi. Proje Numarası: 2011-11-7/16, Yardımcı Araştırmacı

4. İzmir’ in Böbrek Araştırması ve Tuz (İMBAT). Proje Numarası: 2012-12-6/14,

Yardımcı Araştırmacı

5. Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu (T.İYE) Olan Çocuklarda Enfeksiyon Atağı

Sırasında, Tedavi Öncesi ve Sonrası Dönemde İdrar Nerve Growth Factor (NGF)

Düzeylerinin Araştırılması ve NGF Düzey Değişikliklerinin Mesane Disfonksiyonuna Bağlı Gelişen T.İYE’ larının Tanısında İnvaziv Bir İnceleme Olan Ürodinamik Çalışma Yerine Kullanılabilecek Noninvaziv Bir Biomarker Olabileceğinin Gösterilmesi, Proje Numarası: 2013-061, Sorumlu Araştırmacı

6. Enuresis Nokturnalı Çocuk Hastalarda İdrar ve Serum Gap Kavşak Protein Ekspresyon Değişiklikleri. Proje Numarası: 2013-062, Sorumlu Araştırmacı

7. Aşırı Aktif Mesane Saptanan Olgularda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum ve İdrarda Konnexin-43 Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Tedavide Etkinliğinin Belirlenmesi. Proje Numarası: 2013-063, Sorumlu Araştırmacı

8. Baş Ağrısı Şikayeti Ile Başvuran Çocuklarda Hipertansiyon Sıklığı Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi, Zeynep Göçmez, Ünsal Yılmaz, Serdar Sarıtaş, Fatma Devrim, Nida Dinçel . Yardımcı Arştırmacı  2018/ 247

Management

-Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Klinik Araştırmalar

-Etik Kurul Üyesi

-  Sağlık Bakanlığı  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  Başasistanlık Sözlü Sınav Jüri Üyeliği,  Eylül 2015 Ankara

- Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şube Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

- Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu

HONORS AND AWARDS

  • The Best  Article Award  ( First) Prof. Sezai Bedrettin Tümay MAKALE  BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, TÜRK PEDİATRİ KURUMU, 2015
  • Long-Term Outcome and Treatment Practices In Distal Renaltubular Acidosis. One of the best abstracts presented in the recent ESPN , 51 st Annual  Scientific Meeting  of the European Society for Paediatric Nephroılogy. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey

MEMBERSHIPS AND ASSOCIATIONS

Türk Pediatri Kurumu

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER)

İdrar Yolu Enfeksiyonu Mücadele Derneği (İYEM)

Çocuk Nefroloji Derneği (ÇND)

Türk Nefroloji Derneği (TND)

Türk Böbrek Vakfı

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (THBHD)

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği

Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED)

European Paediatric Association (EPA)

European Renal Association-Eurepean Dialysis and Transplantation Association (ERAEDTA)

The Transplantation Society (TTS)

Cell Transplant Society (CTS)

International Society of Nephrology (ISN)

 

TEACHING EXPERIENCE

Akademik Yıl

Term

Lecture

2011-2012

Ege University

Medical Faculty

 

Spring- Fall

 

6.sınıf İdrar Yolu Enfeksiyonu

6.sınıf Hipertansiyon

5.sınıf Reçete Dersi

4.sınıf Sistemik Muayene

3.sınıf Prepodotik ve Hasta Başı Eğitimi

 

2012-2013

İzmirSifa University

Medical Faculty

 

 

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Ana Bilimdalı

Pediatri Araştırma Görevlisi- Pediatri Uzmanları Eğitimi

 

 

Nefrotik Sendrom Tanı Genetik Patogenez ve Klinik Yaklaşım

Hipertansiyon Tanısal Yaklaşım ve Tedavi Modaliteleri

Henoch- Schönlein Vasküliti, Böbrek Tutulumu Tanı ve Tedavide Son DönemYaklaşımlar

Akut Böbrek Yetmezliği Yeni Tanı Kriterleri- Pediatri Dışı Yoğun Bakım Deneyimleri ve Yönetimi

 

2013-2016 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji- Onkoloji EğitimAraştırma Hastanesi

 

Pediatri Araştırma Görevlisi- Pediatri Uzmanları Eğitimi

 

 

Hipertansiyon Tanısal Yaklaşım ve Tedavi Modaliteleri

Akut Böbrek Yetmezliği

Enürezis Nokturna

Mesane Disfonksiyonları

 

 

 PUBLICATIONS

  1. International Articles

A1. Sozeri B, Mir S, Kara OD, Dincel N. Growth impairment and nutritional status in

children with chronic kidney disease. Iran J Pediatr, Sep 2011; Vol 21 (No 3), Pp:

271-277

 

A2. Bulut İ.K., Mir S, Sozeri B, Bulut M.O, Sen S, Dincel N. The outcome results in

children with Immunglobulin A nephropathy: Single center experience. Int J Nephrol

Renovasc Dis. 2012;5:23-8. doi: 10.2147/IJNRD.S24684. Epub 2012 Jan 20

 

A3. Sozeri B, Mir S, Berdeli A, Dincel N, Sarsik B. Genetic deficiency of complement

factor H in a Turkish patient with membranoproliferative glomerulonephritis type II. Iran

J Kidney Dis. 2012 Mar;6(2):149-53.

 

A4. Bulut İ.K, Dincel N, Mir S, Kabasakal C, Sozeri B, Sen S, Zeytinoglu A. Clinical

experience in pediatric renal transplant recipients with BK virus nephropathy. Journal of

Nephrology and Renal Transplantation: JNRT 2012; 4(2):19 – 26

 

A5. Dinçel N, Bulut K.İ, Sezer Ö.T, Mir S, Hoscoskun C. Clinical everolimus experience

in pediatric renal transplant patients. Transplant Proc. 2013 Apr;45(3):913-6. doi:

10.1016/j.transproceed.2013.02.076

 

A6. Ekinci Z, Candan C, Alpay H, Canpolat N, Akyuz SG, Gündüz Z, Dursun İ, Bek K,

Dursun H, Isıyel E, Öktem F, Tabel Y, Akil İ, Delibaş A, Gulleroglu K , Akinci N, Dincel

N, Özkaya O, Söylemezoglu O. Hemolytic uremic syndrome outbreak in Turkey in 2011.

Hemolytic Uremic Syndrome in Turkey. The Turkish Journal of Pediatrics 2013; 55:

246-252

 

A7.Dinçel N, Resorlu B, Unsal A, Tepeler A , Silay M.S, Armağan A, Diri A, Sancaktutar

A.A, Ziypak T, Mir S. Are small residual stone fragments really insignificiant in

children? J Pediatr Surg. 2013 Apr;48(4):840-4. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.07.061

 

A8.Dinçel N, Ünalp A, Kutlu A, Öztürk A, Uran N, Ulusoy S. Serum Nerve Growth

Factor Levels In Autistic Children, in Turkish Children. Indian J Med Res; 2013;138(6):

900-3.

 

A9.Dincel N, Mir S, Berdeli A, Bulut İK, Sozeri B. Does NPHS1 Polymorphism

Modulate P118L Mutation in NPHS2; A Case Report and Review of the Literature, Saudi

J Kidney Dis Transpl, 2013; 24(6):1210-13

 

A10.Dinçel N, Bulut İK, Biçer H, Mir S. Mesane disfonksiyonları tekrarlayan idrar yolu

enfeksiyonlarının ne kadarından sorumludur? Turk Arch Ped 2013; 48(2):110-6. DOI:

10.4274/tpa.1007

 

A11. Sözeri B, Deveci M, Dinçel N, Mir S. The early cardiovascular changes in pediatric

patients with systemic lupus erythematosus, Lupus. Pediatr Nephrol. 2013 Mar;28(3):

471-6. doi: 10.1007/s00467-012-2342-2. Epub 2012 Nov 8

 

A12. Dincel N, Bicer H , Gün Z.H, Mir S. Natural Course of Children with Dysplastic

and Hypoplastic Kidney. World Journal of Nephrology and Urology. doi.org/10.4021/

wjnu122w

 

A13. Dincel N, Bulut IK, Ozdemir K, Sozeri B, Gun ZH, Mir S, Alper H. Importance of

Ultrasound Imaging In Phechromocytoma In A Child: Case Report And Revıew of

Literature. Int J Clin Pediatr. 2013; 2(2):78-82

 

A14. Dincel N, Ozdemir K, Kara OD, Yılmaz E, Gun ZH, Berdeli A, Mir S. CoQ10

Supplementation; A New Treatment Modality In Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome

With Unknown Molecular Etiology. International Journal of Medicine and Biomedical

Research 2014;3(3), 146-154

 

A15. Kara OD, Dincel N, Bulut IK, Ozdemir K, Yılmaz E, Gun ZH, Hoscoskun C,

Sozeri B, Mir S. Infectious Complications in Pediatric Renal Transplant Patients. World

J Nephrol Urol. 2014; 3(2): 92-99. DOI: 10.4021/wjnu159w

 

A 16. Ozdemir R, Yılmaz E, Dincel N, Sozeri B, Ozdemir K, Berdeli A, Mir S. Fc

Gamma Receptor Polymorphism: A Risk Factor for Urinary Tract Infections. Asian

Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 2014; 04 (30):19-25. DOI:

10.15272/ajbps.v4i29.441

 

A 17. Bulut IK, Dincel N, Bulut MO, Sozeri B, Rala S, Kayacan G, Gun ZH, Mir S. Risk

Factors for Vesicoureteral Reflux in Children with Upper and Lower Urinary Tract

Infections. British Journal of Medicine and Medical Research 2014; 4(9): 1864-72

 

A18. Sozeri B, Yilmaz E, Dincel N, Gozuoglu G, Ozdemir K, Bulut IK, Gun ZH, Mir S.

(2014) Urine Matrix Metalloproteinase-3 Level as a Biomarker for Monitoring in

Familial Mediterranean Fever Attacks. J Nephrol Ther 2014; 4 (3): 164. doi:

10.4172/2161-0959.1000164

 

A19. Yılmaz E, Dincel N, Gozuoglu G, Ozdemir K, Berdeli A, Mir S. A Case With

Congenital Nephrotic Syndrome Having E117K Mutation: Is This a Polymorphism?

or Mutation?''.J Nephrol Ther 2014; 4:4 Doi: 10.4172 /2161-0959.1000178

 

A20. Mir MS, Sozeri B, Demir M, Ozdemir K, Gun ZH, Dincel N, Gozuoglu G, Yılmaz

E, Kaplan BI. Cardiovascular Functional and Structural Changes in Children with

Primary Hypertension. Minerva Pediatrica 2014 68(1), 27-35.

 

A21. Ozdemir K, Dincel N, Yılmaz E, Yaman B, Gozuoglu G, Mir S. Treatment

of oral Kaposi sarcoma by sirolimus in renal transplanted children: case report

and literature review. Global Advanced Research Journal of Medicine and

Medical Science (GARJMMS) Vol. 3(7) pp. 052-158, July 2014

 

A22. Kara OD, Dincel N, Bulut IK, Yılmaz E, Ozdemir K, Gozuoglu G, Bicer H, Mir S.

Success of Continuous Veno-Venous Hemodiafiltration Treatment in Children Monitored

in the Intensive Care Units. Renal Failure; 2014; 36(9), 1411-1415.

 

A23. . Kaplan Bİ, Kara OD, Özdemir K, Dinçel N, Yılmaz E, Bulut MO, Sözeri B,

Biçer H,Mir MS. Are we late for the diagnosis of acute kidney injury in the intensive

care units in pediatric patients? - A preliminary, retrospective observational study

among 66 patients. Minerva Pediatrica, 2016 Aug;68(4):256-61.

 

A24.Ozdemir K, Mir SM, Dincel N, Bozabalı S, Bulut IK, Yılmaz E, Sozeri B.

Bioimpedance for assessing volume status in children with nephrotic syndrome.

Turkish Journal of Medical Sciences 2015;45, 339-344.

 

A25. Özdemir K, Yılmaz E, Dinçel N, Bozabalı S, Apaydın S, Gun Z, Sözeri B, Mir

MS. The association of clearance of middle and large molecular weight substance

with arterial stiffness and left ventricular mass in children receiving renal

replacement therapy. Minerva Pediatrica 2015 Apr 30. [Epub ahead of print]

 

A26. Yılmaz E, Dinçel N, Sözeri B, Ozdemir K, Kaplan Bİ, Mir MS. Familial

Mediterranean fever in children from the Aegean region of Turkey:gene mutation

frequencies and phenotype–genotype correlation. Turkısh Journal Of Medical

Sciences 2015; 45, 1198-1206., Doi: 10.3906/sag-1402-1

 

A27. Kaplan Bİ, Özdemir K, Bulut MO, Dinçel N, Yılmaz E, Hoscoskun C,Mir MS.

Hyperlipidemia is an important problem in pediatric renal transplant recipients..

Indian Journal of Scientific Research and Technology 2015; 3(5), 29-36.

A28. Kara OD, Özdemir K, Dinçel N, Kutlu A, Yılmaz E, Cantürk G, & Mir S.

Monosemptomatik Enurezisli Çocuklarda ve Annelerinde Yaşam Kalitesinin

Değerlendirilmesi Evaluation of Life Qualities On Children with monosymptomatic

Enuresis Nocturia. J Contemp Med. 2015; 5(2): 83-87

A29. Dinçel N., Yılmaz, E., Kaplan Bulut, İ., Hacıkara, Ş., Mir, S. The long-term outlook to final outcome and steroid treatment results in children with idiopathic nephrotic syndrome. Renal failure.2015; 37(8), 1267-1272.

 

A30. Özdemir K, Dinçel N, Berdeli A, Mir MS. Can urinary nerve growth factor and brain derived neurotrophic factor be used in the diagnosis and treatment follow-up of

bladder dysfunction in children?. Urol J. 2016 Jun 28;13(3):2690-6

A31. Özdemir K, Dincel N, Kara, OD, Yılmaz E, Gözüoğlu G, Mir S. Effect of

treatment choice on survival in a case with meningococcemia and multiorgan failure.

Dicle Tıp Dergisi. 2016;43(1)

 

A32.  Zeytinoglu  A,  Turhan A, Keskinoğlu  A, Aksoylar S,  Dincel N,  Deveci B,

Utkun E, Mir S. The first two ganciclovir resistant cytomegalovirus isolates from

kidney and pediatric stem cell transplant recipients in Turkey. J Immunol Clin Microbiol. 2016; 1(3): doi: 10.5455

A33.Devrim FSerdaroğlu EÇağlar İOruç YDemiray NBayram NAğın HÇalkavur SSorguç YDinçel NAyhan YYılmaz EDevrim I. The Emerging Resistance in Nosocomial Urinary Tract Infections: From the Pediatrics PerspectiveMediterr J Hematol Infect Dis. 2018 Sep 1;10(1):e2018055. doi: 10.4084/MJHID.2018.055.

B. International Poster Presentations

B1. Sozeri B, Mutlubas F, Dincel N, Bulut I, Mir S. Clinical features and outcome of

minimal change disease in children: A single center study. 3rd Congress Of Nephrology

Of Bosnıa And Herzegovına Wıth Internatıonal Partıcıpatıon, Sarajevo, Bosna- Hersek.

Mayıs 2010, Abstract Book PP- CN6:30

 

B2. Sozeri B, Kara OD, Dincel N, Keskinoglu A, Kabasakal C, Hoscoskun C, Mir S. The

factors effecting graft survey in pediatric renal transplantation: A single center study.

XXIII International Congress of The Transplantation Society, Vancouver, Kanada.

Ağustos 2010, On-Site Program Abstract:525:1899

 

B3. Mutlubaş F, Mir S, Berdeli A, Dincel N. Specific Podocin Mutations with Clinical

Features in Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome in Turkish Children. XXIII

International Congress of The Transplantation Society, Vancouver, Kanada. Ağustos 2010, On-Site Program Abstract:418:98

 

B4. Kara OD, Dincel N, Sozeri B, Mir S. Are we late for diagnosis of acute kidney injury in the intensive care units. 15th Congress of the International Pediatric Nephrology

Association, Ağustos 2010, New York, Pediatr Nephrol (2010) 25(9): 1945

 

B5. Sozeri B, Kara OD, Dincel N, Deveci M, Mir S. The early cardiovasculary risk

markers in primary hypertensive children, 15th Congress of the International Pediatric

Nephrology Association, Ağustos 2010, New York, Pediatr Nephrol (2010) 25(9): 1960

 

B6. Sozeri B, Dincel N, Kara OD, Mir S, Gokben S. Recurrent cranial nerve VI palsy as

a rare initial presentation of systemic lupus erythematosus.17 th Pediatric Rheumatology

European Society Congrees, Eylül 2010, Valencia, İspanya, Abstract Book:186

 

B7. Sözeri B, Mir S, Berdeli A, Dincel N. Might there be an association between lamin

A/C mutation and polycystic kidney disease in patients with dilated cardiomyopathy 44th

Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology Eylül 2011,

Dubrovnik, Hırvatistan. Pediatr Nephrol (2011) 26:1710

 

B8. Kara OD, Sozeri B, Mir S, Berdeli A, Dincel N. The effect of mutations NR3C2 in

children with primary hypertension. 44th Annual Scientific Meeting of the European

Society for Paediatric Nephrology Eylül 2011, Dubrovnik, Hırvatistan.Pediatr Nephrol

(2011) 26:1591-1731

 

B9. Dinçel N, Kara O.D, Keskinoğlu A, Mir S. Is the Effectiveness of Continue Venovenous Hemodiafiltration Related to Rifle Criteria and Etiology of Renal Failure?

44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology Eylül

2011, Dubrovnik, Hırvatistan. Pediatr Nephrol (2011) 26 (9):1618

 

B10. Berdeli A, Mir S, Nalbantoğlu S, Atan M, Tigli D, Dinçel N. DNA Sequence

Variants of NPHS2 gene in 674 children with SRNS. 44th Annual Scientific Meeting of

the European Society for Paediatric Nephrology Eylül 2011, Dubrovnik, Hırvatistan.

Pediatr Nephrol (2011) 26 (9):1664

 

B11. Bulut İ.K, Dinçel N, Sözeri B, Mir S. Risk Factors and Prevalence of Anemia in

Children with Renal Transplant Recipients. The 45th Annual Meeting. Eylül 2012,

Krakow, Polanya. Pediatr Nephrol (2012) 27:1772

 

B12. Dinçel N, Berdeli A, Mir S Quantitative mRNA Expressionof Podocyte Proteins in

Children with Steroid Resistant Nephrotic Syndrome. The 45th Annual Meeting. Eylül

2012, Krakow, Polanya. Pediatr Nephrol (2012) 27:1721

 

B13. Conkar S, Mammadov V, Dinçel N, Mir S. Doe the degree of antenatal

hydronephrosis can be a prognostic marker? The 45th Annual Meeting. Eylül 2012,

Krakow, Polanya. Pediatr Nephrol (2012) 27:1652

 

B14. Ekinci Z, Candan C, Alpay H, Canpolat N, Akyuz SG, Gündüz Z, Dursun İ, Bek K,

Dursun H, Isıyel E, Öktem F, Tabel Y, Akil İ, Delibaş A, Gulleroglu K , Akinci N, Dincel

N, Özkaya O, Söylemezoglu O Hemolytic uremic syndrome outbreak in Turkey in 2011.

The 45th Annual Meeting. Eylül 2012, Krakow, Polanya. Pediatr Nephrol (2012) 27:1676

 

B15. Conkar S, Dinçel N, Mir S. High sensitive CRP value in the diagnosis of childhood

nondipper hypertension. The 45th Annual Meeting. Eylül 2012, Krakow, Polanya. Pediatr

Nephrol (2012) 27:1737

 

B16. Dinçel N, Özdemir K, Sözeri B, Mir S. Bladder dysfunction/ recurrent urinary tract

infection: which is the cause? The 45th Annual Meeting. Eylül 2012, Krakow, Polanya.

Pediatr Nephrol 2012; 27 (9):1756

 

B17. Bulut İ.K, Dinçel N, Mir S. Prevalence of hyperlipidemia in Pediatric Renal

Transplant Recipients. The 45th Annual Meeting. Eylül 2012, Krakow, Polanya. Pediatr

Nephrol (2012) 27:1827

 

B18.Ozdemir K, Dincel N, Sozeri B, Mir S. The Role of Treg Cells in Pediatric Patients

With Idiopathic Nephrotic Syndrome. 49th ERA-EDTA Congress. Mayıs 2012, Parıs,

Fransa. Nephrology Dialysis Transplantation (2012) 27 (Supp 2): 537-549.doi:10.1093/

ndt/gfs250

 

B19.Dincel N, Berdeli A, Mir S, Akyig F. The Relationship Between

Glomerulosclerosis And mRNA Expression of Genes Encoding Podoctye Proteins In

Children with Steroid Resistant Nephrotic Syndrome. 49th ERA-EDTA Congress. Mayıs

2012, Parıs,Fransa. Nephrology Dialysis Transplantation (2012) 27 (Supp 2): 538 doi:

10.1093/ndt/gfs250

 

B20.Dinçel N, Kutlu A, Bulut İK. Nocturnal Enuresis / Daytime Incontinence : Which

one has really psychological source? Another point of view! The 27th Congress of the

International Pediatric Association, Ağustos 2013, Melbourne, Avusturalya. Final

Programme: 311

 

B21.Dinçel N, Berdeli A, Mir S. E117K Mutation of NPHS1; Does It Really A

Pathogenic Mutation? ISN World Congress Of Nephrology, Mayıs- Haziran 2013, Hong

Kong. Abstract Book: MO022

 

B22.Özdemir K, Dinçel N, Sozeri B, Berdeli A, Mir S. Importance of Genetic Diagnosis

In Early Diagnosis of Alport Syndrome: ISN World Congress of Nephrology, Mayıs-

Haziran 2013, Hong Kong. Abstract Book: MO015

 

B23.Özdemir K, Dinçel N, Sozeri B, Mir S. The Evaluation of The Bioimpedance

Spectroscopy in The Determination of Volume Status of Children with Nephrotic

Syndrome: ISN World Congress of Nephrology, Mayıs- Haziran 2013, Hong Kong

Abstract Book: MO085

 

B24. Canturk K, Dinçel N, Bulut İK, Sen S, Mir S. Evaluation of Diagnostic and

Treatment Response in Cases with Antibody Mediated Rejection: A Single Centre

Experience: 3rd ESOT Basic Science Meeting, 2013 France. Abstracts: 122

 

B25. Ozdemir K, Mir S, Dinçel N, Berdeli A. Can Urinary NGF and BDNF be Used in

the Diagnosis and Treatment Follow-up of Bladder Dysfunction in Children? 47th ESPN

Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology.29(9),

1804-1804. September 2014 Porto

 

B26. Özdemir K, Dinçel N, Yılmaz E , Gozuoglu G, Yaman B, Mir S.

Treatment of Oral Kaposi Sarcoma by Sirolimus in a Child with Renal Transplantation:

Case Report and Literature Review. 14th Congress of the Middle East Society for Organ

Transplantation in Istanbul, 241-241. (Poster),September 10-13, 2014.

 

B27. Kutlu A, Dinçel N, Özcanlı MD, Özdemir K, Ardıç ÜA, Mir S.

Psychiatric Profiles of Children and Teenagers After Renal Transplantation and Related

Factors. 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation in Istanbul,

September 10-13, 2014.

 

B28. Turhan, A., Keskinoğlu, A., Aksoylar, S., Büke, Ç., Dinçel N., Deveci, B., ... &

Özbaran, M. (2014, March). Three ganciclovir resistant CMV isolates from transplant

recipients reported in Turkey. In 8th Cuban Congress on Microbiology and Parasitology,

5th National Congress on Tropical Medicine and 5th International Symposium on HIV/

aids infection in Cuba.

 

B29. Yılmaz, E., Dinçel, N., Bulut İK Hacıkara, Ş., Berdeli, A., Mir, S. (2015). SP023Mutations In Infantil Nephrotic Syndrome and Worse Prognostic Results of E117k Polymorphism In NPHS1. Nephrology

Dialysis Transplantation, 30(suppl 3).

 

B30. Dinçel, N., Yılmaz, E, Hacıkara, Ş., Bulut İK , Mir S. SP915 The Long Term Outlook To Final Outcome And Steroid Treatment Results In Children With Idiopathic Nephrotic Syndrom. Nephrology Dialysis Transplantation, 30(suppl 3)

 

B31. Elmaoğulları S, Demirel F, Tepe D, Dinçel N, Tayfun M, Uçaktürk SA, Gürbüz

F, Jayne H. Fanconi bickel Fanconi-Bickel Syndrome due to a Novel SLC2A2 Mutation

Presenting with Transient Neonatal Diabetes. ESPE Abstracts (2015) 84 P-3-719

 

B32. Devrim FSerdaroğlu EÇağlar İOruç YDemiray NBayram NAğın HÇalkavur SSorguç YDinçel NAyhan YYılmaz EDevrim I. The Emerging Resistance in Nosocomial Urinary Tract Infections: From the Pediatrics Perspective. ESPN Abstracts  2018 P-448

B33. Devrim FSerdaroğlu EÇağlar İ, Demiray N, Oruç YSorguç Y,  Bayram NAyhan Y, Ağın HÇalkavur S, Yılmaz E,  Dinçel N, Kara OD, Devrim I. Nosocomıal Urınary Tract Infectıon In Pedıatrıcs; Etıology And Antıbıotıc Susceptıbılıty Results. ESPN Abstracts 2018 P-448

B34.NT Dincel, Yılmaz E, Devrim F, C Basaran, Kemer S, Kara OD, Nalbantoğlu O, Arslan G, Karagoz K, E Serdaroglu,  Ozkan B.Lower urinary tract dysfunction  and insülin resistance. Is there a really correlation between them? 51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephroılogy. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. Pediatric Nephrology P 72

B35.Yılmaz E, NT Dincel, C Basaran, Kemer S, Nalbantoğlu O, Arslan G, Ozkan B, E Serdaroglu. Obesity-related hypertension in children.51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. P- 233

B36. Yılmaz E, NT Dincel, C Basaran, Arslan G, Devrim F, Kemer S, Kara OD, Nalbantoğlu O, Ozkan B, E Serdaroglu.Is There A Possibility To Prevent Progression Of Obesity Related Chronic Kidney Diasease; Microalbuminuria.51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. P 141

B37. Alkaç AY, C Basaran, NT Dincel, Yılmaz E, Kara OD, Gozmen SK, Devrim F, Kemer S, Bak M, E Serdaroglu. Involutıon Of Multıcystıc Dysplastıc Kıdney And Growth Of Contralateral Kıdney. 51st Annual Scientific Meeting Of The European Society For Paediatric Nephrology. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. P 111

B38. Topalakcı E, Serdaroğlu E, Gözmen SK, Başaran C, Yılmaz E, Dincel NT, Kara OD. Evaluation of somatic and kidney growth in children with solitary kidney: retrospective cohort study. 51 st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephroılogy. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. Pediatric Nephrology P 108

B39. Yılmaz E,NT Dincel, C Basaran, Kemer S, Kara OD, Cakıl A, E Serdaroglu. Ambulatory blood pressure monitoring in autosomal dominant polycystic kidney disease in children. 51 st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephroılogy. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey.Pediatric Nephrology. P 232

 

B40. Kutlu A, Dinçel N, Özcan MD, Özdemir K, Ardıç ÜA, Mir S. Psychiatric profiles of

children and teenagers after renal transplantation and related factors. 6th ınternational

Congress on Psychopharmacology

  1. Editorial Book/ Chapter

C1. Sözeri B, Dincel N, Mir S. (2011). An Overview of the Amyloidosis in Children with

Rheumatic Disease, Amyloidosis - An Insight to Disease of Systems and Novel

Therapies, Dr. Işıl Adadan Güvenç (Ed.), ISBN: 978-953-307-795-6, InTech

 

D. National Articles

D1. Sözeri B, Kara OD, Dincel N, Keskinoglu A, Mir S. İlköğretim Okulu Çocuklarında

Asemptomatik İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Prevalansı Ve Tanısal Daldırma Testlerinin

Yeri. Yeni Üroloji Dergisi, 2009; 5(3): 137-140

 

D2. Dinçel N, Sözeri B, Kara O.D., Mir S. İnatçı Hematüride Nadir bir Neden:

Üretroraji. Ege Pediatri Bülteni 2010; 17 (2): 99-102

 

D3. Gülez P, Hızarcıoğlu M, Dinçel N. Viseral Leishmaniasis ile birlikte Hemofagositik

Sendrom: İki Olgu Sunumu. Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2011; 5(3):106-109

 

D4. Özdemir K, Sözeri B, Mir S, Dinçel N. Drug-Induced Sarcoid-Like Granulomatous

Interstitial Nephritis in a Patient with JIA.  Paediatr Rheum. 2012; 1(4): 231-236

 

D5. Sözeri B, Dinçel N, Berdeli A, Mir S. The IL-1 receptor antagonist gene

polymorphism in Turkish patients with Juvenile Idiopathic Arthritis. Annals of Paediatric

Rheumatology, 2012; 1(1): 36-42

 

D6. Dinçel N, Özdemir K, Mir S. İzmir Bölgesinde Nefrolitiazis İle İzlenen Çocukların

Demografik Ve Klinik Özellikleri.  Contemp Med. 2012; 2(2): 77-81

 

D7.Sözeri B, Kaplan Bulut İ, Dincel N, Mir S. Tekrarlayan VII. kraniyal sinir felci ile

tanı alan nadir bir sistemik lupus eritamotozuslu olgu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2012;

43(3): 120-123

 

D8. Görgel SN, Köse O, Dincel N, Girgin C. Çocuklarda monosemptomatik enürezisi

tedavi etmeli miyiz. Yeni Üroloji Dergisi 2013; 8(3), 22-27

 

D9. Bulut İK, Dinçel N, Bulut MO, Sözeri B, Özdemir K, Orhan MF, Mir S. Risk

Factors and Prevalence of Anemia in Children With Renal Transplant. Türkiye Çocuk

Hastalıkları Dergisi 2014; 8(1)

 

D10. Dinçel N, Köse O, Mir S. Çocuklarda Primer Mesane Boynu Disfonksiyonu:

Derleme. Turkiye Klinikleri J Nephrol 2014;9(1)

 

D11. Yılmaz E, Dinçel N, Bulut İK, Mir S. Hepatorenal Sendrom (HRS):Derleme.

J Contemp Med. 2014; 4(2): 214-21.

 

D12. Yılmaz E, Dinçel N, Bulut İK, Mir S. Periton Diyaliz Sıvıları: Derleme. Zeynep

Kamil Tıp Bülteni 2014; 45 (2):

 

D13. Özdemir K, Kara OD, Dinçel N, Bulut İK, Yılmaz E, Mir S. Effect of

erythropoietin use on mean platelet volume in children undergoing chronic dialysis.

Journal of Clinical and Experimental Investigations 2014; 5(3),415-419.

 

D14. Koç N, Gündüz M, Ünal Ö,Taktak A, Dinçel N. Konjenital Nefrotik Sendromlu Bir

Olguda Ağır Hiperlipideminin Tıbbi Beslenme Tedavisi. Bes Diy Derg 2015:43(3):

270-273

 

D15.Ozdemir K,  Koksoy AY, Dincel N.Approach to Familial Hematuric Diseases. Turkiye Klinikleri J Pediatr. doi: 10.5336/pediatr.2016-51679. Derleme

 

E. National Poster Presentations

E1.Gülez P, Hızarcıoğlu M, Dinçel N, Kışla M. Vitamin D Bağımlı Raşitizm Tip 2: Olgu

Sunumu 53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ekim 2009 Muğla, Bildiri Kitabı: P-175

 

E2. Gülez P, Hızarcıoğlu M, Dinçel N, Aydoğmuş G. Visseral Laishmaniasis ile Birlikte

Hemofagositik Sendrom: Olgu Sunumu 53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ekim 2009

Muğla, Bildiri Kitabı: P-070

 

E3. Hızarcıoğlu M, Dinçel N, Gülez P. Hiperimmunglobulin D Sendromu:Bir Olgu

Sunumu 53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ekim 2009 Muğla, Bildiri Kitabı: P-152

 

E4.Dinçel N, Gülez P, Hızarcıoğlu M, Kışla M. Hipereozinofilinin Ender Nedenlerinden

Biri: Toxocariasis 53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ekim 2009 Muğla, Bildiri Kitabı:

P-071

 

E5.Kara OD, Dincel N, Sozeri B, Mir S. Yoğun bakım ünitelerinde akut böbrek hasarı

tanısında gecikiyor muyuz? 6.ulusal çocuk nefroloji kongresi, Ekim 2010, Ankara,

Bildiri Kitabı:9

 

E6.Sozeri B, Kara OD, Dincel N, Keskinoglu A, Kabasakal C, Hoscoskun C, Mir S.

Çocukluk döneminde böbrek naklinde graft fonksiyonunu etkileyen faktörler. 6.ulusal

çocuk nefroloji kongresi, Ekim 2010, Ankara, Bildiri Kitabı: 76

 

E7.Mir S, Berdeli A, Dincel N, Kara OD, Sozeri B,Yavascan O, Serdaroglu E, Aksu N,

Öner A, Anarat A, Donmez O, Yıldız N, Sever L, Tabel Y, Dusunsel R, Sonmez F, Çakar

N, Bak M. Türk çocuklarında podosin mutasyonlarının fenotipik genotipik özellikleri.

6.ulusal çocuk nefroloji kongresi, Ekim 2010, Ankara, Bildiri Kitabı: 30

 

E8.Mir S, Dincel N, Sozeri B, Kara OD, Kabasakal C, Keskinoglu A. İdiopatik Nefrotik

sendromda uzun süreli prednisolon tedavinsin prognostik etkisi. 6.ulusal çocuk nefroloji

kongresi. Ekim 2010, Ankara, Bildiri Kitabı: 29

 

E9.Yılmaz E, Sozeri B, Mir S, Berdeli A, Kara OD, Dincel N. Ailevi Akdeniz ateşi

hastalarında MEFV mutasyonlarının araştırılması ve klinik bulgularla ilişkisinin

incelenmesi. 6.ulusal çocuk nefroloji kongresi, Ekim 2010, Ankara, Bildiri Kitabı: 106

 

E10. Sozeri B, Yılmaz E, Dincel N, Kara OD, Mir S. Çocukluk çağında FMF atakları

sırasında idrar MMP-3 düzey değişikliklerinin araştırılması. 6.ulusal çocuk nefroloji

kongresi, Ekim 2010, Ankara, Bildiri Kitabı: 105

 

E11.Mir S, Berdeli A, Dincel N, Mutlubas F, Kara OD, Sozeri B. NPHS2 mutasyonunda

sahip FSGS olgularının renal transplant sonrası klinik izlemi. 6.ulusal çocuk nefroloji

kongresi, Ekim 2010, Ankara, Bildiri Kitabı: 78

 

E12.Dinçel N, Yılmaz E, Biçer H, Mir S.Yineleyen İdrar Yolu Enfeksiyonunda Mesane

Fonksiyon Bozukluğunun Rolü. 7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Ekim 2012, İzmir,

Bildiri Kitabı: P-41

 

E13. Kaplan Bulut İ, Dinçel N, Özdemir K, Atay Y, Mir S. Pediatrik Hastalarda Devamlı

Venövenöz Hemodiyafiltrasyon Etkinliği, 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve

Transplantasyon Kongresi, Kasım 2012, Antalya, Bildiri Kitabı: P-78

 

E14.Kaplan Bulut İ, Dinçel N, Hoşcoşkun C, Mir S. Renal Transplantasyonlu Çocuk

Hastalarda Enfeksiyon Sıklığı, 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve

Transplantasyon Kongresi, Kasım 2012, Antalya, Bildiri Kitabı: P-148

 

E15.Kaplan Bulut İ, Dinçel N, Hoşcoşkun C, Mir S. Renal Transplantasyonlu Çocuklarda

İdrar Yolu Enfeksiyonu, 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon

Kongresi, Kasım 2012, Antalya, Bildiri Kitabı: P-148

 

E16. Özdemir K, Dinçel N, Bulut İK, Mir S. Mesane Disfonksiyonunda Eğitimin Rolü.

2. Olgu Panayırı, Mart 2013, Kayseri, Bildiri Kitabı: PS-23

 

E17. Bulut İK, Dinçel N, Bulut MO, Hoscoskun C, Mir S. Çocuklarda Böbrek Nakli

Sonrası Hipertansiyon Prevalansı. 4. Ulusal TİGED kongresi, Nisan 2013,Çeşme, Bildiri

Kitabı: P-21

 

E18. Özdemir K, Dinçel N, Şen S, Mir S. Antikor Aracılı Rejeksiyon Tanılı Olguların

Tanısal ve Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. 4. Ulusal

TİGED kongresi, Nisan 2013,Çeşme, Bildiri Kitabı: P-22

 

E19. Dinçel N, Kutlu A, Bulut İK. Nokturnal Enuresis/ Gündüz İnkontinansı: Hangisi

Gerçekte Psikolojik Kökenli? Bir Başka Bakış Açısı. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek

Hastalıkları Kongresi, Nisan 2013,Antalya, Bildiri Kitabı: PS-53

 

E20. Mir S, Dincel N, Bulut İK. Primer İdiopatik Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Uzun

Dönem Sonuçları. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon

Kongresi, Kasım 2013, Antalya. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2013;

22(3): 80

 

E21. Dinçel N, Orhan MF, Bulut İK, Özdemir K, Esen Ş, Gözüoğlu G, Mir S. Kronik

Diyaliz Hastalarında Eritropoetin Uygulaması Tromboza Neden Olur mu? 1. Marmara

Pediatri Kongresi, Ocak 2014, İstanbul. Program ve Özet Kitabı: 60

 

E22. Dinçel N, Özdemir K, Orhan MF, Bulut İK, Gözüoğlu G, Mir S. Meningokoksemili

Olguda Tedavi Seçiminin Sağkalım Üzerine Etkisi. 1. Marmara Pediatri Kongresi, Ocak

2014, İstanbul. Program ve Özet Kitabı: 61

 

E 23. Kara OD, Özdemir K,Dinçel N,Kutlu A, Yılmaz E, Canturk G, Mir MS(2014).

Monosemptomatik Enürezisli Çocuklarda ve annelerinde yaşam kalitesinin

değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi

 

E 24. Özdemir K, Mir MS, Dinçel N, Berdeli A (2014). Mesane disfonksiyonlu

çocuklarda tanı ve tedavi izleminde NGF ve BDNF kullanılabilir mi?. 8. Ulusal Çocuk

Nefroloji Kongresi

 

E 25. Devrim F, Kemer S, Başaran C, Gözmen Sk, Kara Od, Yılmaz E , Dincel Nt, Serdaroğlu E .Poststreptokoksik Glomerülonefritli Bir Olgu Sunumu. Ege Pediatri Günleri (18 Aralık 2017) P02

 E 26. Çırpanlı G, Devrim F, Başaran C, Kemer S, Dincel N, Serdaroğlu E .Ayrintili Anamnez Ve Kan Basinci Ölçümünün Kronik Böbrek Hastaliğinin Erken Tanisindaki Önemi. Ege Pediatri Günleri (18 Aralık 2017) P-11

 E 27. Torun R, Devrim F, Başaran C,  Kemer S,  Kara Od, Dinçel N,  Serdaroğlu E. Monosemptomatik Enürezis Nokturna Kronik Böbrek Hasarlanmasine Yol Açar Mi? Ege Pediatri Günleri (18 Aralık 2017) P-12

 E 28. Kemer S,  Başaran C,  Devrim F, Ozmen Sk, Yilmaz E, Dinçel N,  Serdaroğlu E. D Vitamini Hipervitaminozuna Sekonder Gelişen Nefrokalsinozis Ege Pediatri Günleri (18 Aralık 2017) P-15

 E29.  Devrim F,  Başaranc,  Dinçel N,  Yılmaz Eb,  Kara Od, Serdaroğlue. Peritonitte Nadir Görülen Etkenler. 4.Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı (3-4 Kasım 2017)

F. Oral Presentations

F1. Sozeri B, Kara OD, Dincel N, Deveci M, Ozdemir Y, Gozuoglu G, Mir S. Primer

Hipertansiyonlu Çocuklarda Erken Kardiyovasküler Değişiklikler. 6.Ulusal Çocuk

Nefroloji Kongresi, 2010, Ankara, Bildiri Kitabı SS-8

 

F2. Sozeri B, Mir S, Dincel N, Kara O.D. Early Cardiovascular changes in Pediatric

Patients with SLE “XLVII ERA EDTA Congress, 2011, Prague, Czech Republic. NDT

Plus (2011) 4(Supp2) doi:10.1093/ndtplus/4.S2.61

 

F3. Dinçel N, Özdemir K, Berdeli A, Mir S. E117K Mutasyonlu Konjenital Nefrotik

Sendrom Olgusu: Polimorfizm mi? Mutasyon mu? 2. Olgu Panayırı, 2013, Mart Kayseri,

Bildiri Kitabı SS-1

 

F4. Özdemir K, Dinçel N, Sozeri B, Berdeli A, Mir S. Alport Sendromunun Erken

Tanısında Genetik Tanının Önemi; 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Kongresi, Nisan 2013, Antalya, Bildiri Kitabı SS-34

 

F5. Özdemir K, Mir S, Sozeri B, Dinçel N, Apaydın Ş. Kronik Hemodializ Tedavisi Alan

Çocuklarda Kardiyovasküler Tutulumdan Orta- Büyük Moleküller mi Sorumlu? ;15.

Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Nisan 2013, Antalya, Bildiri

Kitabı SS-33

 

F6. Özdemir K, Dinçel N, Yılmaz E, Kara OD, Gözüoğlu G, Mir MS (2015).

Meningokoksemili Olguda Tedavi Seçiminin Sağkalım Üzerine Etkisi. 3. Çocuk

Nefroloji Olgu Panayırı, (Kontrol No: 2722287)

 

F7. Elmaoğulları S, Demirel F, Tepe D, Dinçel N, Tayfun M, Uçaktürk SA, Gürbüz F,

Jayne H. Geçici Yenidoğan Diyabeti Tanısı Alan Yeni Tanımlanmış SLC2A2 Mutasyonuna Bağlı Fanconi-Bickel Sendromlu Bir Olgu. Olgu Sunumları 2015 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet

 

F8.PD Simsek, E Serdaroglu, Dincel ND, C Basaran, Yılmaz E, Kara OD, Gozmen SK, Kemer S, Devrim F.  ComparısıonOf Ambulatory Blood Pressure Monıtorıng And Standart Blood Pressure Measurement In Chıldren Wıth Bılateral Renal Scarrıng Due To Urologıcal Dısease. PEDIATRIC NEPHROLOGY, 2018; 33: (10) P:1831-1831. 51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephroılogy. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. Pediatric Nephrology. Oral presentation O-P 35

F9. Renal Abse Ve Akut Fokal Pyelonefrit ile Başvuran İki Olgu Sunumu.

 Cemaliye Başaran, Fatma Devrim, Ebru Yilmaz, Orhan Deniz Kara, Nida Dinçel, Erkin Serdaroğlu. 4.Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı (3-4 Kasım 2017) (sözel sunum)

 F10. Sergio Camilo Lopez Garcia, Drta Consortium.  Long-Term Outcome And Treatment Practices In Distal Renaltubular Acidosis.51st  Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephroılogy. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. Pediatric Nephrology. Oral presentation O-26

CONFERENCE PRESENTATIONS

- Türk Nefroloji Derneği  Yandal  Eğitim Kursu , Steroid Dirençli Nefrotik Sendrom Genetiği, 2010

- 1.Trans Focus Toplantısı, Kronik Allograft Nefropatisi Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımlar, 2012

- CAN’lı buluşmalar, Böbrek Transplantasyonunda Certican Deneyimi: Ege Üniversitesi Pediatrik Organ Nakli Ünitesi Everolimus Deneyimleri, 2011

- İdrar Yolu Enfeksiyonu Derneği Ana- Baba Okulu Eğitimcisi, 2010-2011

- Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Aktivasyon Programı, Çocuklarda Ürodinami Endikasyonları, Ürodinamik İnceleme ve Değerlendirme, 2011

- 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 2016  Nefrokalsinozisli Çocuğun Değerlendirilmesi
- NEFROTİK SENDROMDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI-TRANSPLANTASYON, 3-4 Kasım 2016 .Poster Başkanlığı