Anıl Er Ata
09.10.2018

fotograf_yok.jpg

CURRICULUM VITAE

ANIL ER ATA, MD

I.PERSONAL INFORMATION:

Date of Birth: May 15, 1983

Place of Birth: Krefeld-Hüls

Professional address: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İsmet Kaptan Mh. Sezer Doğan Sok. No:11 Konak / İZMİR

II.EDUCATION/POST GRADUATE TRAINING:

Medical School: Gazi University, Faculty of Medicine

Residency: Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics

Fellowship: Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Division of Pediatric Emergency Medicine

III.PRESENT POSITION:

Pediatric Emergency Physician

Dr.Behcet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital Pediatric Emergency Department

IV.HONORS AND AWARDS:

Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. “ Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” - Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Poster Bildiri Dalında İkincilik Ödülü.

Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H.“Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri” – 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumunda Sözlü Bildiri Dalında Birincilik Ödülü.

Er A, Çağlar A, Akgül F ve ark. “Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi Yanıtsızlığını Belirleyen Faktörler” - Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Poster Bildiri Dalında Birincilik Ödülü.

Çağlar A, Er A, Ulusoy E ve ark. “Beyin Oksijen Saturayonu Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırmada ya da Devam Ettirmede Etkili Bir Yöntem mi?” - Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Sözel Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü.

V.PROFESSIONAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS:

The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

Türkiye Milli Pediatri Derneği

VI. LECTURES/PRESENTATIONS GIVEN AT LOCAL, CHAPTER, NATIONAL, INTERNATIONAL MEETINGS:

 1. Er A, Çamurdan OM, Bideci A, Emeksiz HC, Çelik N, Döğer E, Yüce Ö, Cinaz P. “Evaluation of serum chemerin levels in childhood obesity” 9th Joint Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 144, Karger, Milan,2013.

 2. Akgul F, Er A, Sari S, Yilmaz D. “The pharyngeal perforation in a child caused by schnorchel” 8th European Congress on Emergency Medicine, Amsterdam, 2014.

 3. Er A, Cicek G, Karakus OZ, Unver B, Yilmaz D. “A Rare Complication of Meckel Diverticulum: Ileal Volvulus” 8th European Congress on Emergency Medicine, Amsterdam, 2014.

 1. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Kume T, Er A, Akgul F, Citlenbik H, Yilmaz D, Oren H. “Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopathy Early After Trauma In Pediatric Patients?” 21st Congress of European Hematology Association Haematologica. Vol 101: 309, Italy, 2016.

VII.TEACHING EXPERIENCE:

 1. Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri”, Evde Okulda Heryerde Çocuk Güvenliği Eğitim Programı, 25 Mart 2014, Ankara.
 2. “Acilde Hipertansif Çocuğun Yönetimi”, Çocuk Acil Tıp Kongresi, 26-28 Mart, 2014, Ankara.
 1. The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, ÇİYAD Courses
 • May 8-9, 2015, Bursa
 • October 23-24, 2015, Kayseri
 • December 11-12, 2015, Samsun
 • May 13-14, 2016, Antalya
 • February 7-8, 2017, Izmir
 • February 10-11, 2017, Izmir
 • February 14-15, 2017, Izmir
 • Novenber 10-11, 2017, Samsun
 • December 22-23, 2017, Manisa
 • March 7-9, 2018, Izmir
 • May 22-23, 2018, Izmir

 • American Heart Association PALS Provider Course
 •  

 • October 31- November 1, 2017, Izmir
 • March 21-22, 2018, Izmir
 • May 16-17, 2018, Izmir

 1. “Çocuklarda Cerrahi Aciller - İnvajinasyon”, 18.Dokuz Eylül Pediatri Günleri, 9-10 Mart, 2017, İzmir.
 2. “Kafa Travmalı (minör) Çocuğa yaklaşım”, Çocukluk Çağı Nörolojik Acillerine Yaklaşım Sempozyumu, 6 Nisan 2018, İzmir.

VIII.TRAINING COURSES AND EDUCATIONALSYMPOSIA:

 1. American Heart Association PALS Provider Course, November 11-12, 2013.
 2. ESPNIC, Course of NİV for neonates and children in acute setting, October 25-26, 2013.
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika Kursu, Aralık 10-20, 2013.

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUM), Tıbbi Uygulama HatalarındaTıbbi Bilirkişilik Kursu, Ekim 18, 2014.
 2. American Heart Association PALS Instructor Essentials Course, January 26,2015.
 3. The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, Mechanical Ventilation Course, April 15-16, 2015.
 4. American Heart Association Structured and Supported Debriefing eLearning Course, January 21, 2016.
 5. The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, POCUS in Critically Ill Children, October 5-8, 2016.

IX.BIBLIOGRAPHY:

Publications-Journals:

 1. Polat S, Camurdan AD, Aksakal N, Agladioglu S, Beyazova U, Sahin F, Atak A, Er A. “Evaluation of perinatal and intrafamilial hepatitis B prevention programmes in a well child clinic: 9-year follow-up study in Turkey” Trans R Soc Trop Med Hyg. 105(4),220-5 (2011).

 2. Derinoz O, Er A. “Inability to walk, disequilibrium, incoherent speech, disorientation following the instillation of 1% cyclopentolate eyedrops: case report” Pediatr Emerg Care. 28(1),59-60 (2012).

 3. Fidan K, Er A, Büyükkaragöz B, Vargöl E, Memiş L, Söylemezoğlu O. “IgA Nephropathy and Psoriasis in a Child” Turk Neph Dial Transpl.  22 (3), 313-315. (2013).
 1. Çağlar A, Er A, Demirdöver C. “A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun” J Pediatr Emerg Intensive Care Med.  2, 45-48 (2015).
 2. Eroğlu Ü, Ulusoy E, Çağlar A, Akgül F, Er A, Yılmaz D, Duman M. “Kafa travması olan çocuk hastalarda serum S100BB protein düzeyinin yeri” J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2,55-60 (2015). 
 3. Er A, Erdağ TK, Çağlar A, Kümüş Ö, Duman M. “Luc abscess: an extraordinary complication of acute otitis media” Am J Emerg Med.34(1),117.e1-3 (2016).
 4. Çağlar A, Er A, Özden Ö, et al. “Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema in the paediatric emergency department” Hong Kong J Emerg Med.23,42-46 (2016).
 5. Bahado-Singh RO, Graham SF, Han B, Turkoglu O, Ziadeh J, Mandal R, Er A, Wishart DS, Stahel PL. “Serum metabolomic markers for traumatic brain injury: a mouse model” Metabolomics. 12,100:1-12 (2016).

 1. Akgül F, Er A, Çelik FÇ, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. “Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi”J Pediatr Emerg Intensive Care Med.  3, 91-96 (2016). 
 2. Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D. “Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis”J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 3, 155-158 (2016). 

 1. Üzüm Ö, Çağlar A, Küme T, Sayıner A, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Are cytokines and cortisol important predictors fort he severity of pediatric croup: A case control study. Turk J Pediatr. 59(3):281-287 (2017).

 1. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. Cerebral oxygen saturation monitoring in pediatric cardiopulmonary resuscitation patients in the emergency settings: A small descriptive study. Turk J Pediatr. 59(6):642-647 (2017).

 1. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients. Turk J Haematol. 35(2):122-128 (2018). 

 1. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. Early Predictors of Unresponsiveness to High-Flow Nasal Cannula Therapy in a Pediatric Emergency Department. Pediatr Pulmonol.  53(6):809-815 (2018).

 1. Koker A, Arslan G, Özden Ö, Karaarslan U, Er A, Duman M, Köroğlu T. An intoxication mimicking brain death: baclofen. Acta Neurol Belg. 2018 Sep 8. doi: 10.1007/s13760-018-1012-y. [Epub ahead of print]

 1. Er A, Çağlar A, Kuyum P, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Aksoy BY, Yilmaz D, Arslan N, Duman M. Unexpected Diagnosis in an Adolescent With Bruises and Ecchymosis: Celiac Disease. Pediatr Emerg Care. 2018 Sep 11. doi: 10.1097/PEC.0000000000001597. [Epub ahead of print]