Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Genel Pediatri)

Hakkında

Başvuran tüm hastaların genel pediatri polikliniklerinde dikkatlice değerlendirilip ilk muayeneleri ve tanısal tetkikleri yapılmakta, uygun tedavileri düzenlenmektedir. Hastalar gerekli olması durumunda diğer bölümlere yönlendirilmektedir.

25 Nisan 2022