Kemik İliği Transplantasyon Merkezi

Merkez Hakkında

Türkiye’nin en büyük çocuk kemik iliği nakil merkezlerinden biri olan “Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi” İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 6 sı yoğun bakım 10 u takip yatağı olmak üzere toplam 16 yataklı olarak hizmet veriyor.

Merkezimiz, kendi bünyesinde nakil öncesi ve nakil sonrası hasta takibini sağlayabilecek drenaj hasta yataklarına sahip Türkiye’deki ilk ve tek ünitedir. Hasta ve refakatçının aynı oda içinde ayrılabildiği ve bu bölgeler arasında kademeli pozitif basınçla hastayı ekstra koruyabilen çok nadir merkezlerden biridir. Tüm merkez hepafiltre ve pozitif basınçlı havalandırma sistemine, yoğun bakım alt yapısına ve merkezi monitorizasyon sistemine sahiptir. 16 odadan toplam üç tanesi ihtiyaç halinde diğer hastaları enfeksiyondan korumak için negatif basınca dönüştürülebilecek havalandırma sistemine sahiptir. Türkiye’de ruhsatlı merkezlerin büyük çoğunluğu sadece kardeş vericiden ve sadece lösemi hastalarına nakil yapmaktadır. Merkezimiz hem akraba, hem akraba dışı, hem de haploidentik nakil (kısmi uyumlu anne, baba, kardeş ve kuzenlerden yapılan nakil) yapacaktır. Sadece lösemi hastaları değil aynı zamanda talasemi, orak hücreli anemi, hemoglobinopatiler, familyal hemofagositik sendrom, doğuştan metabolik hastalıklar, immün yetmezlikler, lenfomalar ve solid tümör hastalarına da kemik iliği nakli yapabilecek bir merkezdir. Türkiye’de bu özelliklere sahip merkez sayısı devlet ve vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere sınırlı sayıdadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise sadece hastanemizde mevcuttur.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi hem yurt içi hem de yurt dışı kök hücre nakli sevkiyatı sağlayabilecek özelliklere ve donanıma da sahiptir.

14 Nisan 2022