CV-TR
16 Mart 2023

Prof. Dr. Tanju ÇELİK

Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Çocuk Palyatif Bakım Merkezi, Eğitim Görevlisi

 

Eğitimi:

2003           Uzmanlık, İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1998           Lisans, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

2003/2005  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

2005/2009  Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi

2009/2012  Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Yard. Doçent

2012/2013  SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

2013/2016  SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Başasistan

2016/2022  SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Doçent

2017/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Eğitim Görevlisi

2018/2020  SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Başhekim

2023/....     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Profesör

 


Yayınlar:

A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1        Arıca S, Özer C, Arıca V, Karakus A, Çelik T, Günesaçar R. (2012). Evaluation of the mean platelet volume in children with familial Mediterranean fever. Rheumatology International, 32(11), 3559-3563., Atıf Sayısı: 36, Doi: 10.1007/s00296-011-2251-x, (Kontrol No: 1159012

A.2       Çelik T, Akçora B, Tutanç M, Karazincir S, Akın M, Yetim T, Çelikkaya M E, Kurtoglu A. (2012). Çocukta Rüptüre Akciger Kist Hidatigi Olgusu.. türkiye parazitoloji dergisi, 36(1), 45-47., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.5152/tpd.2012.11, (Kontrol No: 1160904)

A.3       Ekinci Ö, Çelik T, Ünal S, Özer C. (2012). Psychiatric Problems in Children and Adolescents with Sickle cell Disease, Based on Parent and Teacher Reports. Turkish Journal of Hematology, 29(3), 259-264., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.5505/tjh.2012.15986, (Kontrol No: 1160980)

A.4       Ekinci Ö, Çelik T, Toros F. (2012). High functioning autism in a visually impaired case. Abant Medical Journal, 1(3), 171-173., Doi: 10.5505/abantmedj.2012.36855, (Kontrol No: 1165798)

A.5        Tutanç M, Arıca V, Akçora B, Davran R, Arıca SG, Basaran F, Çelik T. (2012). Karın Agrısı Nedenlerinin Nadir Sebebi Doudenal Hematom: Olgu Sunumu.. Düzce Tıp Dergisi , 14(1), 57-58.,(Kontrol No: 1166173)

A.6      R Günesaçar, M. M. Çelik, O.H. Öztürk, M Çelik, C. Tümer, T. Çelik. (2012). Investigation of the clinical and hematological significance of the first observed hemoglobin Ernz variant [?123(H1) Thr>Asn] in the Turkish population. Turkish Journal of Medical Sciences, 42(2), 1471-1475., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.3906/sag-1202-17., (Kontrol No: 1162236)

A.7        Ekinci Ö, Çelik T (2012). Orak Hücre Anemili çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozukluklar ve ögrenme problemleri. Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, 95-100., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.5350/BTDMJB201208301, (Kontrol No: 1166012)

A.8       Celik T, Altekin E, Isgüder R, Kenesari Y, Duman M, Arslan N (2013). Evaluation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in pediatric patients with acute rotavirus gastroenteritis and dehydration. Italian Journal of Pediatrics, 39(1), 52, Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1186/1824-7288-39-52, (Kontrol No: 1161228)

A.9       Ekinci O, Celik T, Unal S, Oktay G, Toros F, Ozer C. (2013). Nocturnal enuresis in sickle cell disease and thalassemia major: associated factors in a clinical sample. International Journal of Hematology, 98(4), 430-436., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.1007/s12185-013-1422-9, (Kontrol No:1161072)

A.10      Korkmaz HA, Özkan B, Hazan F, Büyükinan M, Çelik T. (2013). A Case of Turner Syndrome with Concomitant ?Transient Hypogammaglobulinaemia of ?Infancy and Central Diabetes Insipidus. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 5(1), 62-64., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.4274 /Jcrpe.880, (Kontrol No: 1161424)

A.11      Ekinci O, Çelik T, Savas N, Toros F. (2014). Ergenlerde Internet Kullanımı ile Uyku Problemleri Arasındaki Iliski. Nöro Psikiyatri Arsivi, 51(2), 122-128., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.4274/npa.y6751, (Kontrol No:1161755)

A.12        Çelik T, Güler E, Berksoy E A, , Arslan N. (2014). Mean platelet volume as a negative marker of inflammation in children with rotavirus gastroenteritis.. Iranian Journal of Pediatrics, 5(24), 617-622., Atıf Sayısı: 2, (Kontrol No: 1164056)

A.13        Yazıcı S, Aksit H, Korkut O, Sunay B, Çelik T (2014). Effects of Boric Acid and 2-Aminoethoxydiphenyl Borate on Necrotizing Enterocolitis. Journal of    Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 58(1), 61-67., Doi: 10.1097/MPG.0b013e3182a7e02b, (Kontrol No: 1161344)

A.14        Yılmaz U, Doksöz Ö, Çelik T, Akıncı G, Mese T, Yılmaz TS. (2014). The Value of Neurologic and Cardiologic Assessment in Breath Holding Spells. Pakistan Journal of Medical Sciences, 30(1), 59-64., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.12669/pjms.301.4204, (Kontrol No: 1161935)

A.15        Çelik T, Savas N, Kurtoglu S, Sangün Ö, Aydın Z, Didin M, Öztürk O H, Misirlioglu S, Öktem M (2014). Iodine, copper, zinc, selenium and molybdenum levels in children aged between 6 and 12 years in the rural area with iodine deficiency and in the city center without iodine deficiency in Hatay. Türk Pediatri Arsivi, 49(2), 111-116., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.5152/tpa.2014.1209, (Kontrol No: 1162400)

A.16     Çelik T, Ünalp A, Berksoy E.A., Yılmaz U., Akıncı G., Güzel O., Öztürk A. (2014). West syndrome associated with vitamin b12 deficiency. Journal of Pediatric Neurology, Atıf Sayısı: 1, Doi:10.3233/JPN-140641. , (Kontrol No: 1163941)

A.17        Çelik Tanju,Ünal Sule, Özer Cahit,İlhan Gül, Oktay Gönül, Arıca Vefık (2014). Mean Platelet Volume can Predict Cerebrovascular Events in Patients with Sickle Cell Anemia. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(1), 203-208., Doi: 10.12669/pjms.311.4104, (Kontrol No: 1483155)

A.18        Çelik T, Yalçin H, Günay Ec, Özen A, Özer C. (2014). Comparison of the relative renal function calculated with 99mTc-diethylenetriaminepentaacetic acid and 99mTc-dimercaptosuccinic acid in children. World Journal of Nuclear Medicine, 13(3), 149, Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.4103/1450-1147.144812, (Kontrol No: 1164012)

A.19        Isgüder R, Güzel O, Agın H, Yılmaz U, Akarcan SE, Celik T, Unalp A. (2014). Efficacy and Safety of IV Levetiracetam in Children With Acute Repetitive Seizures. Pediatric Neurology, 51(5), 688-695., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.07.021, (Kontrol No: 1164174)

A.20        Ustün N, Ulaslı AM, Çelik T, Yagiz A, Erman G, Guler H. (2014). Mean Platelet Volume in Children with Familial Mediterranean Fever and the Relationship with Attack Status, Colchicine Treatment and Gene Mutation. European Journal of General Medicine, 11(3), 169-173., Atıf Sayısı: 1, Doi:10.15197/sabad.1.11.64, (Kontrol No: 1163789)

A.21        Çelik Tanju, Güler Ekrem, Berksoy Emel Atas,Yelda Sorguç,Arslan Nur (2015). Mean Platelet Volume in Children with Acute Gastroenteritis Caused by Entamoeba histolytica. Turkish Journal of Parasitology, 39(3), 205-208., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.5152/tpd.2015.3963, (Kontrol No: 1633935)

A.22        Berksoy Emel Ataş, Yılmaz Ünsal, Çelik Tanju, Korkmaz Hüseyin Anıl, Yazıcı Selçuk, Özdemir Rahmi, Soylu Özlem Bekem. Medication related dystonic reactions especially in children on risperidone: a description of eleven cases and review of the literature. Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12(2): 64-69, Atıf Sayısı:1, DOI: 10.1109/5.771073.

A.23 Bicer Merve, Çelik Tanju, Baloglu Ali, Balci Ali, Sangun Ozlem. Mullerian Abnormalities Among the Cases of Primary Amenorrhea: Evaluation of Their Genetic and Clinical Features. 2016 44(1 ) 199.

A.24 Berksoy E. A, Arı F, Soylu Ö. B, Öztürk Ş, Arı M, Çelik T, Karakoyun M. A Mediastinal Abscess Developing after Endoscopy to Remove an Ingested Foreign Body: An Unusual Clinical Presentation. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 159-161. DOİ. 10.4274/cayd.07379.

A.25 Gunes S, Ekinci O, Celik T.Iron deficiency parameters in autism spectrum disorder: clinical correlates and associated factors. Ital J Pediatr. 2017 Sep 21;43(1):86. doi: 10.1186/s13052-017-0407-3.

A.26 Berksoy E. A, Yilmaz Ü, Isgüder R, Yazici S, Çelik T, Ünalp A. Characteristics of Children Admitted to the Emergency Department with Convulsive Epileptic Seizures: A Single-Center   Study.   J   Pediatr   Emerg   Intensive   Care    Med    2017;    2:    60-65. DOI: 10.4274/cayd.86548

A.27 Berksoy E. A, Günay İ, Soylu Ö.B, Çelik T. Use of Pediatric Observation Units: Experience from a Tertiary Care Training Hospital inTurkey. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2017;26(1):1-6.

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 Can D, Gunay I, Turgut CS, Girit S, Bayır O, Asilsoy S, Celik T, Altınoz S, Nacaroglu HT, Dogan D. Cow’s milk allergy cases of Dr Behcet Uz Children’s Hospital. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress (Poster) (Kontrol No: 1206200)

B.2 Celik T, Ünal S, Ekinci Ö, Özer C, Ilhan G, Oktay G, Arıca V. (2012). Mean Platelet Volume can Predict Cerebrovascular Events in Patients with Sickle Cell Anemia. European Hematology Association - 17th Congress of EHA (Poster) (Kontrol No: 1206268)

B.3 Çelik T, Günesacar R, Balci A, Unal S, Aldic G, Eskici H, Atilgan N, Elmacioglu S, Tutanc M, Can D. (2013). The importance of the M470V polymorphism. 36th European Cystic Fibrosis Conference (Poster) (Kontrol No: 1206311)

B.4 Çelik T, Sangün O, Unal S, Balcı A, Motor S (2013). Assement of Osteoporosis in Children with Thalassemia Major. 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology (Poster) (Kontrol No: 1206335)    

B.5 Erdur B, Katipoglu N, Özbek E, Berksoy EA, Özdemir R, Çelik T, Mese T, Genel F. (2014). Kawasaki Disease Presenting as Acute Gastroenteritis and Intestinal Edema. The 3th Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health. (Poster) (Kontrol No: 1206416)

B.6 Çelik T, Isleten F, Yazıcı S, Aksöz E, Korkut O, Berksoy E A, Isgüder R, Agın H. (2014). Impact of N-Acetylcysteine Treatment On Changes in Serum Electrolyte Levels and Hemostatic Parameters In Patients With Acetaminophene Overdose. 22. Internatıonal Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (Poster) (Kontrol No: 1206453)

C.  Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C.1.1 The Pediatric Emergency Medicine Resource, Bölüm adı:( In Pediatric Assessment) (2011)., Çelik T, Özdemir D, Ankara, Rotatıp Kitabevi, Editör:Özdemir D, Ingilizce(Kitap Çevirisi), (Kontrol No:1201034)

C.1.2 The Pediatric Emergency Medicine, Bölüm adı:(Görüntülemede Karar Verme Yöntemleri ve Çıkarımlar) (2011)., Çelik Tanju,Emel Atas Berksoy, Istanbul Tıp Kitabevi, Editör: Yılmaz Hayri Levent, Türkçe(Kitap Çevirisi), (Kontrol No: 1684655)

C.1.3 Current Tanı ve Tedavi, Çocuk Acil Tıp.(2016). (Dermatolojik Aciller)., Saraç Sandal Özlem, Ceylan Gökhan, Berksoy Emel, Çelik Tanju, Ağın Hasan. Ema Tıp Kitabevi, Editör: Yılmaz Hayri Levent, Anıl Murat (Kitap Çevirisi).

D.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1   Çelik T, Töz SÖ, Kavaklı T, Altınöz S, Korkmaz M, Aydogan A. (2003). Süt-Oyun Çocuklugu Çagında Kala-Azar.. Ege Pediatri Bülteni (Kontrol No: 1168070)

D.2   Özbek E, Yendur G, Çelik T, Kuskaya M, Agın H, Mese T, Hızlı T. (2003). Supraventriküller Tasikardi Atagı Ile Gelen Tuberosklerozlu Bir Olgu. Ege Pediatri Bülteni (Kontrol No: 1168100)

D.3  Agın H, Çalkavur S, Balım H, Çelik T, Bak M. (2004). Çocuklarda Trisiklik Antidepresan Intoksikasyonu.. Çocuk Dergisi, Atıf Sayısı: 5 (Kontrol No: 1168212)

D.4  Gülez P, Kayserili E, Sarıtas T, Hızarcıoglu M, Yener H, Çelik T. (2004). Yenidogan Nakilleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Atıf Sayısı: 6 (Kontrol No: 1168152)

D.5  Çelik T, Bak M, Türker K. (2010). Çocukluk Döneminde Vezikoüreteral Reflüsü Olan Vakaların Etiyolojik Nedenleri Tanı ve Tedavi Yöntemleri.. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi (Kontrol No: 1168299)

D.6  Çelik T, Arıca V, Özalp R. (2010). Karaciger Fonksiyon Testi Yüksekligiyle Basvuran Bir Henoch-Schönlein Purpura Olgusu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi (Kontrol No: 1172643)

D.7   Tutanç M, Arıca V, Basarslan F, Karcıoglu M, Davarcı I, Tuzcu K, Çelik T, Ayıntap E (2010). Bebeklerde Post Operatif Hiperglisemi Asidoz, Hipoksi ve Hipotermi; Iki Olgu Sunumu.. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi (Kontrol No: 1172632)

D.8   Ekinci Ö, Topcuoglu V, Çelik T, Bez Y (2010). "Ögretmen tarafından cinsel istismara ugrayan ilkokul ögrencilerinde Travma Sonrası Stres Bozuklugu", , 103-168 pp., 2010. Ege Pediatri Bülteni (Kontrol No: 1172843)

D.9   Tutanç M, Arıca V, Davran R, Arıca S, Çelik T, Bayarogulları H, Silfeler I, Motor S. (2010). Cilt Kurulugu Sikayetiyle Basvuran ve Hipoparatroidizm Teshis Edilen Olgu.. Endokrinolojide Yönelisler (Kontrol No: 1172932)

D.10  Çelik T (2011). Febril Konvülziyonla Basvuran Hastaların Sunumu.. Ege Tıp Dergisi, 3(50), 175-177. (Kontrol No: 1173058)

D.11  Çelik T, Tutanç T, Davran R, Arıca V, Köse M (2011). Primary Progressive Tuberculosis in an Adolescent with Presentation of Clubbing. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 1(3), 143-145., Doi: 10.5222/buchd.2011.143 (Kontrol No: 1173119)

D.12  Tutanç M, Çelik T, Basarslan F, Günes A, Konca Ç, Yel S, Bosnak M (2011). Evaluation of Cases of Diabetic Ketoascidosis in Intensive Care Units. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 1(3),121-125., Doi: 10.5222/buchd.2011.121 (Kontrol No: 1173465)

D.13   Karakus A, Arıca V, Çelik T, Tutanç M, Zeren C, Arıca SG (2011). Death due to scorpion sting;Child case report. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 24(1), 50-53., Doi:10.5505/jkartaltr.2013.29292, Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 1199794)

D.14   Ekinci O, Topçuoglu V, Çelik T, Sabuncuoglu O (2011). Çocukluk Çagı Yeme Reddinin Tedavisinde Ilaç Kullanımı: Bir Olgu Örnegi.. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji (Kontrol No: 1173560)

D.15   Yazıcı S, Çelik T, Ekinci Ö (2011). Ergenlerde Obezite ve Tedavi Yaklasımları; literatürün Gözden Geçirilmesi. Tıp Med (Kontrol No: 1173229)

D.16   Çelik T, Altun AB, Kerkez B, Tatlı S, Özer C (2012). Hatay Ilinde 2009 ve 2010 Yıllarında Bebek Ölüm Hızları ve Nedenleri. Ege Tıp Dergisi, 111-116., Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 1173805)

D.17   Tutanç M, Arıca V, Çelik T, Basarslan F (2012). Çocukta Inhaler Zehirlenmeler.. Clinic Pediatric (Kontrol No: 1199711)

D.18   Çelik T, Arıca V, Tutanç M, Basarslan F (2012). Yılan Isırmaları. Clinic pediatri (Kontrol No:1174001)

D.19   Üstün N, Çelik T, Turhanoglu A D, Kızıl N. (2012). Ailesel Akdeniz Atesli Çocuk Hastaların Alt Ekstremite Eklemlerinin Ultrasonografik Olarak Degerlendirilmesi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 15, 77-80. (Kontrol No: 1162557)

D.20   Arıca V, Tutanç M, Çelik T, Basarslan F. (2012). Malnütrisyonlu Çocuga Yaklasım. Clinic Pediatri,8-12. (Kontrol No: 1199682)

D.21  Basarslan F, Tutanç M, Arıca V, Çelik T, Yılmaz C (2012). Akrep Zehirlenmesi: Derleme. Clinic pediatric, 48-52. (Kontrol No: 1199701)

D.22  Arıca V, Karakus A, Silfeler I, Arıca SG, Altas M, Tutanç M, Basarslan F, Çelik T, Davran T (2013). Closed Lip Schizencephaly: A Case Report. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 2(2),118-121., Doi: 10.5222/buchd.2012.118 (Kontrol No: 1199671)

D.23  Ünsal ÇS, Gunay I, Nacaroglu HT, Asilsoy S, Karadag Ö, Celik T, Girit S, Dogan D, Can D. (2013). Cow’s milk allergy in children: 9 years experience of Dr. Behcet Uz Children’s hospital, Izmir. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 3(1), 18-22., Doi: 10.5222/buchd.2013.018, Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1200023)

D.24   Yazıcı S, Çelik T, Seyrek K (2013). Prevalance of anemia among children. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 2(1), 6-9., Doi: 10.5222/buchd.2012.006 (Kontrol No: 1199656)

D.25    Ekinci Ö, Çelik T, Dogramacı AÇ, Toros F. (2013). Epidermolizis Büllosa tanılı bir ergenin psikiyatrik tedavisinde Metilfenidat’ın güvenli ve etkin kullanımı. Cukurova Medical Journal , 487-491. (Kontrol No: 1199979)

D.26   Ekinci Ö, Çelik T, Toros F. (2013). Rebound compulsive behaviors upon abrupt discontinuation of valproate in a child with autistic disorder. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 3(1), 71-74., Doi: 10.5222/buchd.2013.071 (Kontrol No: 1199996)

D.27   Ünsal E, Çelik T, Buyrukçu AT, Kızılay O, Eltutar K (2013). Varicella Related Keratoconjunctivitis; Case Report. Istanbul Medical Journal, 14(4), 294-296., Doi: 10.5152/imj.2013.48344 (Kontrol No: 1200951)

D.28   Çelik T, Akçora B, Yetim T, Bayramoglu H, Çelikkaya ME. Sol Alt Lob Basısı Yapan Morgagni Hernisinin Sunumu.. Ege Pediatri Bülteni (Kontrol No: 1199751)(Yayın Kabul Edildi Basım Asamasında)

D.29   Berksoy EA, Yılmaz Ü, Çelik T, Katipoglu N,Kahramaner R, Soylu ÖB (2014). Case Of a 45 day-old Girl Observed Myoclonus After Treated With Terbutaline Sulfate Oraly. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, Doi: 10.5505/jkartaltr.2014.93798 (Kontrol No: 1200680)

D.30  Atas EB, Celik T, Isguder R, Karaaslan U, Agın H, Yılmaz AK, Unal N (2014). Evaluation of demographic characteristics in childhood poisoning cases. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 4(1), 25-30., Doi: 10.5222/buchd.2014.025 (Kontrol No: 1200542)

D.31   Ekinci Ö, Çelik T, Silfeler I, Toros F. (2014). Attention Deficit Hyperactivity Disorder and the safety and efficacy of methylphenidate in Muscular Dystrophies: Two cases. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 25(1), 69-72., Doi: 10.5505/jkartaltr.2014.69926 (Kontrol No:1199722)

D.32  Berksoy EA, Çelik T, Katipoglu N, Padar GT, Erdur B, Yılmaz Ü, Soylu ÖB (2014). Özefagusta nadir görülen yabancı cisim. Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi (Kontrol No: 1200807)

D.33  Ünal Şule,Bayhan Turan, Eskici Harika, Yüksekgönül Tülin,Gönül Oktay,Çelik Tanju, Özer Cahit (2014). Rate of Common Anemias and Iron Deficiency Without Anemia Among Children Admitted to Antakya State Hospital. Acta Medica, 3(1), 46-50. (Kontrol No: 1684290)

D.34    Yılmaz Ü, Özdemir R, Çelik T, Berksoy EA (2014). Clinical and paraclinical features in children with febrile seizures. Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, 41(1), 156-162., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0391 (Kontrol No: 1200623)

D.35    Erdur CB, Katipoğlu N, Genel F, Özbek E, Özdemir R, Meşe T, Berksoy E A, Çelik T. (An infant presenting with acute gastroenteriti1s and intestinal edema and dia)gnosed as Kawasaki disease: Case report. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 4(2), 148-152., Doi: 10.5222/buchd.2014.148 (Kontrol No: 1200770)

D.36  Berksoy E. A, Bağ Ö, Çelik T, Yıldırım H. T, Habif D, Öztürk A. Lipedematous scalp with obesity in a child Çocukta obezite ile birlikte lipoödematöz skalp. Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 2016;55(3):140-142 D.36

E.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 Özbek E, Yendur G, Kuskaya M, Agın H, Mese T, Çelik T, Hızlı T. (2001). Supraventriküller Taşikardi Atağı Ile Gelen Tuberosklerozlu Bir Olgu. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi", (Kontrol No:1207569)

E.2 Özbek E, Yendur G, Kuskaya M, Çelik T, Mese T, Agın H. (2001). Pediatrik Yas Gurubunda Nadir Görülen Bir Intratrakeal Adenokarsinom Olgusu. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No:1207539)

E.3 Çelik T, Töz SÖ, Kavaklı T, Altınöz S, Korkmaz M, Aydogan A (2003). Süt-Oyun Çocukluğu Çağında Kala-Azar. 25. Pediatri Günleri Çocuk ve Enfeksiyon, (Kontrol No: 1207607)

E.4 Ağın H, Çalkavur S, Balım H, Çelik T, Bak M (2003). Trisiklik Antidepresan Intoksikasyonu. 39. Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1207635)

E.5 Bayır ÖK, Can D, Asilsoy S, Altınöz S, Çelik T (2009). İnek Sütü Alerjili 50 Olguda Eliminasyonun Değerlendirilmesi.. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi., (Kontrol No: 1207697)

E.6 Çelik T, Arıca V, Özalp R (2010). Henoch-Schönlein Purpurası ve Karaciğer Fonksiyon Testi Yüksekliği Tanısı Alan Bir Olgu. 46. Türk Pediatri Kongresi 2010, (Kontrol No: 1210842) 

E.7 Tutanç M, Arıca V, Davran R, Arıca S, Çelik T, Bayramogulları H, Silfeler I, Motor S (2010). Cilt Kuruluğu Nedeniyle Başvuran ve Hipoparatiroidizm Teşhis Edilen Olgu; Olgu Sunumu. 46. Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1207944) 

E.8 Arıca V, Tutanç M, Davran R, Arıca S, Bayramogulları H, Çelik T, Basarslan F, Silfeler I. (2010). Subepandimal Kalsifiye Nodüllerle Karaktarize Tüberosikleroz; 2 Olgu Sunumu. 46. Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1207893)

E.9 Çelik T, Kabagöz S, Sargın R, Biznak H, Çakar D, Akbas T. (2010). Sarılık Nedeniyle Başvuran Hastaların Sunumu. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (Kontrol No: 1207766)

E.10 Davran R, Arıca V, Tutanç M, Arıca S, Çelik T, Silfeler I, Basarslan F (2010). Kapalı Dudaklı Sizensefali; Olgu Sunumu. 46. Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1207856)

E.11 Çelik Tanju (2010). Febril Konvülziyonla Basvuran Hastaların Sunumu. Uluslar Arası Katılımlı 3. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Hemsireligi ve 1. Paramedik Kongresi, (Kontrol No:1207712)

E.12 Özalp R, Çelik T, Arıca V, Tutanç M, Basarslan F, Yılmaz C (2010). Adölesan Çocuklarda Pef ve Antropometrik Değerlendirmenin İlişkisi. 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No:1207968)

E.13 Tutanç M, Akçora B, Arıca V, Davran R, Arıca S, Basaran F, Çelik T, Dogan M (2010). Nadir Bir Karın Ağrısı Nedeni, Doudenal Hematom: Olgu Sunumu. 46. Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No:1207918)

E.14 Çelik T, Sargın R, Biznak H, Çakar D, Kabagöz S, Akbas T (2010). Perinatal Asfiksili Olguların Sunumu. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (Kontrol No: 1207785)

E.15 Çelik Tanju (2010). Bergama Devlet Hastanesine Zehirlenme İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Uluslar Arası Katılımlı 3. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği ve 1. Paramedik Kongresi, (Kontrol No: 1207732)

E.16 Çelik T, Savas N, Kurtoglu S, Aydın Z, Didim M, Öztürk OH, Mısırlıoglu S (2011). Endemik Guatr Bölgesinde İdrarda İyot Eksikliğine Bakır, Çinko, Selenyum Ve Molibdenin Eslik Edip Etmediğinin Değerlendirilmesi. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1208038) 

E.17 Çelik T, Yalçın H, Günay EC, Özen A, Özer C (2011). Çocuklarda Rölatif Böbrek Fonksiyonlarının Belirlenmesinde 99mtc-DTPA’nın 99mtc-DMSA İle Karsılaştırılması. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1207985)

E.18 Çelik T, Altun AB, Kerkez B, Tatlı S, Özer C (2011). Hatay İli 2009-2010 Yılları Arasında Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1208006)

E.19 Ünal S, Çelik T, Oktay G (2011). Orak Hücreli Anemisi Olan Hastalardaki Serebrovasküler Olayları Öngörmede Yaralı Bir Belirteç; Ortalama Platelet Hacmi (MPV). XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, (Kontrol No: 1208174)

E.20 Karakuş A, Çelik T, Tutanç M, Zeren C, Arıca S (2011). Akrep Sokması Nedeniyle Olum: Çocuk Olgu Sunumu. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1208103)

E.21 Ünal S, Oktay G, Çelik T, Ilhan G, Özer C (2011). Talasemi majörlü hastalarda desferroksamin ile birlikte oral çinko kullanımını daha etkin demir selasyonu aditif ya da sinerjistik bir etki olabilir mi? XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, (Kontrol No: 1208144) 

E.22 Arıca V, Arıca S, Özer C, Karakus A, Çelik T, Günesaçar R. (2011). Ailevi Akdeniz Ateşli çocuklarda ortalama platelet hacmi değerlendirilmesi. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi- 1.Italyan Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209299)

E.23 Çelik T, Ünal S, Oktay G, Ekinci O, Özer C, Arıca V (2011). Orak Hücreli Anemisinde Ortalama Platelet Hacminin (MPV) Önemi. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1208063)

E.24 Ünal S, Eskici H, Yüksek gönül T, Oktay G, Çelik T (2011). Çocukluk Çağında Anemi Olmaksızın Demir Eksikliği Anemisi; Tek Merkez Deneyimi. XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, (Kontrol No:1208122)

E.25 Karakuş A, Tutanç M, Arıca V, Çelik T, Motor S, Basarslan F, Doğan N (2011). Yılan Isırması Sonrası Pansitopeni Gelişen Çocuk Olgu. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No:1208084)

E.26 Aldiç G, Silfeler I, Çelik T, Basarslan F, Arıca V, Tutanç M, Yılmaz C (2012). Karbamazepin Kullanımı Sonrası Gelişen Steven Johnsonlu Bir Olgu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No:1216994)

E.27 Çelik T, Akçora B, Yetim T, Bayarogulları H, Çelikkaya ME (2012). Sol Alt Lob Basısı Yapan Morgagni Hernisinin Sunumu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209436)

E.28 Karakuş A, Çelik T, Basarslan SK, Tuzcu K, Özden R, Arıca V (2012). Acil Servise Travma Nedeniyle Getirilen Olgular. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1216814)

E.29 Çelik T, Askar H, Sangün Ö, Karakuş A, Motor S, Bayarogulları H, (2012). Poliglandüler Sendrom Tip 1; Olgu Sunumu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209318)

E.30 Karakuş A, Karcıoglu M, Çelik T, Basarslan F, Tutanç M, Bayramoglu M (2012). Organofosfat Zehirlenmesi Nedeniyle Ölüm; Çocuk Olgu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1216807)

E.31 Çelik T, Akçora B, Dolapçıoglu K, Çelikkaya ME (2012). Akut Batın Şikâyetiyle Başvuran Adölesanda Ektopik Gebelik Rüptürü. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209482)
E.32 Çelik T, Akçora E, Kiremitci M, Akçora B,Esmerligil A (2012). Hepatit A vakalarımızın sunumu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209427)

E.33 Çelik T, Ünal S, Balcı A, Günesaçar R,Oktay G (2012). Çocuk Orak Hücre Hastalarında Kraniyal MR Bulguları. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209551)

E.34 Üstün N, Çelik T, Kızıl N, Yazıcı S, Turhanoglu AD (2012). Ailesel Akdeniz Atesli Çocuk Hastaların Alt ekstremite Eklemlerinin Artrit / Entezit Açısından Sonografik Olarak Degerlendirilmesi. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209419)

E.35 Basarslan F, Çelik T, Silfeler I, Tutanç M, Öztürk G (2012). Orak Hücreli Anemili Bir Hastada Akut Pankreatit: Olgu Sunumu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1217081)

E.36 Çelik T, Akçora B, Tutanç M, Karazincir S, Akın M, Yetim T, Çelikkaya ME, Kurtoglu AI, (2012). Çocukta Rüptüre Akciger Kist Hidatigi Olgusu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209408)

E.37 Ekinci Ö, Çelik T (2012). Orak Hücre Anemisi tanılı ergen hastalarda essitalopram’ın güvenilirlik ve etkinliği: Bir olgu serisi. 48. Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209464)

E.38 Ekinci Ö, Çelik T, Oktay G, Özer C, Görür S. (2012). Orak Hücre Anemisi ve Talasemi tanılı Hastalarda enuresis ve ilişkili faktörler. 48. Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209604) 

E.39 Çelik T, Günesaçar R, Balcı A, Ünal S, Aldıç G, Eskici H, Atılgan N, Elmacıoglu S. (2012). Kistik Fibrozis; Olguların M470V Gen Mutasyonu Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi.   48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209526) 

E.40 Çelik T, Akçora B, Akçora E, Kiremitci M, Esmerligil A (2012). Ilimizde Çocuklarda Görülen Tüberküloz Olguları. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209343)

E.41 Yazıcı S, Çelik T, Seyrek K (2012). Çocukluk Çağında Anemi Sıklığı. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1217211)

E.42 Çelik T, Akçora E, Kiremitci M, Akçora B, Esmerligil A. (2012). Hatay’da Çocuklarda Görülen Brusella Vakalarının Sunumu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209358)

E.43 Ekinci Ö, Çelik T, Atılgan A (2012). Yüksek doz metilfenidat kullanımı ve gelisen klinik tablo; Olgu sunumu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209506)

E.44 Çelik T, Balcı A, Baloglu A, Sangün Ö, Karazincir S, Silfeler D, Üstün I, Askar H. (2012). Primer Amonere Nedeniyle Başvuran Müllerian Anomali Vakalarının Genetik ve Klinik Özellikleri. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209587)

E.45 Arıca V, Ayıntap E, Silfeler I, Tutanç M, Basarslan F, Çelik T (2012). Tek Taraflı Anoftalmi: Olgu Sunumu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1216910)

E.46 Ekinci Ö, Çelik T, Çağlar Ü (2012). Epidermollisis Bullosa tanılı bir ergenin psikiyatrik tedavisinde uzun etkili Metilfenidat’ın güvenli ve etkin kullanımı: Bir olgu sunumu.. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209450)

E.47 Ersoy A, Silfeler I, Basarslan F, Tutanç M, Arıca V, Çelik T, Yılmaz C (2012). Nadir Bir Kanama Bozuklugu Olan Faktör X Eksikliği: Olgu Sunumu. 48. Türk pediatri Kongresi, (Kontrol No:1217162)

E.48 Göral NY, Can D, Güldal D, Günvar T, Çelik T. (2013). 6 Ay-2 Yas Grubu Çocukların Annelerinin Süt Çocuğu Beslenmesinde Kullanılan Tamamlayıcı Besinler Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. 56. Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209648)

E.49 Isgüder R, Köse MD, Agın H, Akarcan SE,Çoker M Çelik T, Ünal N, (2013). Metabolik Asidoz İle Başvuran Bir Olgu: 3-Oksotiyolaz Eksikligi. X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi, (Kontrol No: 1209917)

E.50 Berksoy EA, Yılmaz Ü, Isgüder R, Celik, T Yılmaz Ü, Agın H, Ünalp A (2013). Acil Servise Nöbet ile Başvuran Hastaların Klinik, Laboratuvar, EEG ve Görüntüleme Özellikleri. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1210263)

E.51 Çelik T, Berksoy EA, Ünalp A, Isgüder R (2013). Chlorpheniramine Maleate’a Baglı Akut Distonik Reaksiyon; Olgu Sunumu. 56. Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209617)

E.52 Berksoy EA, Yılmaz Ü, Celik T, Katipoglu N, Kahramener R, Soylu ÖB (2013). Oral Terbütalin Sülfat Sonrası Myoklonus Gözlenen 40 Günlük Olgu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1210209)

E.53 Yılmaz Ü, Celik T, Berksoy EA (2013). Febril Konvülsiyon: Klinik Özellikleri, EEG ve Beyin MRG Bulguları. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1210233)

E.54 Yılmaz AK, Çelik T, Berksoy E, Güzel M, Isgüder R, Agın H (2013). Kafa Travması Nedeniyle Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi. 56. Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209632)

E.55 Yılmaz AK, Çelik T, Berksoy E, Isgüder R, Agın H (2013). Nörofibromatozis Tanısına Eslik Eden Kalvaryum Defekti; Olgu Sunumu. 56. Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209677)

E.56 Yılmaz AK, Agın H, Yaman Y, Çelik T, Isgüder R, Berksoy E, Cartı Ö (2013). Afibrinojenemili Olguda Spontan Epidural Hematom; Olgu Sunumu. 56. Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No:1209700)

E.57 Berksoy EA, Celik T, Katipoglu N, Padar GT, Erdur B, Soylu ÖB. (2013). Özefagusta Nadir Görülen Yabancı Cisim. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1210186)

E.58 Çelik T, Berksoy E, Kilit A, Isgüder R, Agın H (2013). Konjenital Nistagmus’un Eslik Ettigi Bir Thornworldt Kisti; Olgu Sunumu. 56. Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209664)

E.59 Isgüder R, Akarcan SE, Yılmaz Ü, Agın H, Serdaroglu E, Çelik T, Ünal N, (2013). Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgu Sunumu. X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi, (Kontrol No: 1209891)

E.60 Isgüder R, Agın H, Yılmaz Ü, Ayhan U, Karaarslan U, Akarcan SE, Çelik T, Ünal N, (2013). Plazmaferez Uygulanan 7 Aylık Bir Guillain-Barre Sendromu Olgu Sunumu. X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi, (Kontrol No: 1209732)

E.61 Berksoy EA, Çelik T, Isgüder R, Karaarslan U Agın H, Ünal N, (2013). Çocuk Acil Servisine Basvuran Zehirlenme Vakalarının Degerlendirilmesi. X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi, (Kontrol No: 1209716)

E.62 Celik T, Altekin E, Isgüder R, Kenesari Y, Duman M, Arslan N (2013). Rotavirüs'e Baglı Akut Gastroenteriti olan Çocuklarda Nötrofil Jelatinaz Iliskili Lipokallin (NGAL) Degerinin Dehidratasyon ile Iliskisi. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1209986)

E.63 Celik T, Güler E, Berksoy EA, Arslan N (2013). Entamoeba Histolitica'ya Baglı Akut Gastroenteriti Olan Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Degerlendirilmesi. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1210131)

E.64 Çelik T, Güler E, Berksoy EA, Arslan N (2014). Rotavirüs Gastroenteriti Olan Çocuklarda Enflamasyonun Negatif Belirleyicisi Olarak Ortalama Trombosit Hacmi. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 1210479)

E.65 Berksoy EA, Celik T, Yılmaz U, Ozdemir R, Yazıcı S, Soylu OB (2014). Akut Distonik Reaksiyonu Olan Cocukların Degerlendirilmesi. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (Kontrol No: 1210436)

E.66 Isgüder R, Agın H, Soylu ÖB, Karaaslan U Bag Ö Çelik T (2014). Çocuk Yogun Bakım Ünitesinde Beslenme Tedavisinin Antropometrik ölçümlerle Izlemi: Ön Rapor. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 1213875)

E.67 Çelik T, Ünalp A, Berksoy EA, Yılmaz Ü, Akıncı G, Güzel O, Öztürk A, (2014). B12 Vitamin Eksikliginin Eslik Ettigi West Sendromu. XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (Kontrol No:1209948)

E.68 Berksoy EA, Bağ Ö, Çelik T, Yıldırım HT, Habif D, Öztürk A (2014). Lipomatöz Skalp; Olgu Sunumu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1210505)

E.69 Çelik T, Savas N, Kurtoglu S, Aydın Z, Didim M, Öztürk OH, Mısırlıoglu S. (2014). Endemik Guatr Bolgesinde Idrarda Iyot Eksikligine Bakir, Cinko, Selenyum Ve Molibdenin Eslik Edip Etmediginin Degerlendirilmesi. 55. milli pediatri kongresi, (Kontrol No: 1211076)

E.70 Berksoy EA, Yavas F, Çelik T, Öztürk S, Özkan KU, Soylu ÖB (2014). Endoskopik Girisimin Nadir Komplikasyonu Mediastinal Apse: Olgu Sunumu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No:1210570)

E.71 Ceylan Gökhan, Isgüder Rana, Çelik Tanju, Karaalp Atilla, Ağın Hasan (2015). Topikal beta- blöker ve alfa-2 agonist kullanımına bağlı solunum arresti gelişen bir olgu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, (Kontrol No: 1489988)

E.72 Berksoy Emel Atas, Çelik Tanju, Soylu Özlem Bekem, Günay Ilker (2015). Çocuk Acil Gözlem Ünitesinin Kullanımı: Bir Üçüncü Basamak Hastane Deneyimi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, (Kontrol No: 1490702)

E.73 Çelik Tanju (2015). Testis ve Over Torsiyonlarına yaklaşım. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, (Kontrol No: 1634590)

E.74 Katipoglu N, Erdur B, Berksoy EA, Özdemir R, Özbek E, Çelik T, Meşe T, Genel F. (2015). Akut Gastroenterit ve Kolon Duvar Kalınlaşması İzlenen Kawasaki Hastalığı Olgusu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 1210311)

E.75 Çelik Tanju (2016). Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi,

E.76 Berksoy Emel Ataş, Özkul Taha, Soylu Özlem Bekem, Günay İlker, Çelik Tanju, Erdur Barış, Rinovirüs İnfeksiyonu Sırasında Oluşan Spontan Pnömomediastinum ve Subkütan Amfizem PUADER Kongresi (2016).

E.77 Özçelik Güner, Soylu Özlem Bekem, Günay İlker, Tunçel Hasan, Karadağ Rüya, Berksoy Emel Ataş, Çelik Tanju, Can Demet. Akut Bronşiolitte Kullanılan Solunum Skorlamalarının Klinisyenler Arası Tutarlılığı, PUADER Kongresi (2016).

E.78 Tanju Çelik, Anıl Er, Aykut Çağlar, Fikret Mungan, Hurşit Apa, Murat Muhtar Yılmazer. Acil Serviste Kardiyak Patoloji Düşünülen Olgularda Troponin I Düzeylerinin Değerlendirilmesi İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi/ Adana, Ekim 2017

E.79 Aykut Çağlar, Anıl Er, Özge Atacan, Pelin Gülcü, Sinan Genç, İlknur Çağlar, Tanju Çelik, Hurşit Apa. Künt batın travmasına ikincil akut apandisit gelişen bir çocuk olgu. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi/ Adana, Ekim 2017

Yayın Hakemliği

1.  Dergi SCI, Human & Experımental Toxıcology, Hakemlik Sayısı:3

2.  Clinical Pediatrics, entitled "Three Novel Spectrin Variants in Jaundiced Neonates" for the Clinical Pediatrics. (1)

3.  Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi (Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine)

4.  Saudi Medical Journal.

5.  Journal of Tropical Pediatrics

Editörlük ve Editorial bord

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Logos Yayıncılık Ticaret A.S.