CV-TR
12 Nisan 2022

Uz. Dr. Sevim Çakar

Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Çocuk Gastroenteroloji Kliniği


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

---


Eğitimi:

2014           Yandal Uzmanlık, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi

2009           Uzmanlık, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi

2003           Lisans, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

2004/2009  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma görevlisi

2009/2010  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor

2010/2014  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yan Dal uzmanlık Öğrencisi

2014/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı


Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1-  Bak M,  Gökgöz SÇ ,  Ünalp A. Neurological manifestations of vitamin B12 deficiency in 15 infants. Journal of Pediatric Neurology, 2009; 7(3): 275-278

2- Çakar S,  Kuyum P,  Aksoy B, Öztürk YKistik fibrozisli çocuklarda hepatobiliyer etkilenme.Cocuk Sagligi ve Hastalıkları Dergisi .2015; 58(2): 51-56

3-Gunduz M,  Arslan N,  Unal O, Cakar S,  Kuyum P,  Bülbül SF.Depression and anxiety among parents of phenylketonuria children. 2015; 20(4): 350–356

4- Gündüz M, Çakar S,  Kuyum P, Makay B.Comparison of atherogenic risk factors among poorly controlled and well-controlled adolescent  phenylketonuria patients. Cardiology in the  Young. 2016; 26(5):  901-908

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

1-Sevim Çakar, Yeşim Öztürk, Ebru Demiray Gürbüz, Tuba Becerikli, Özlem Yılmaz . High Helicobacter Pylori Resistance to Clarithromycin and Metronidazole in Turkish Children. Helicobacter  2015.

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

1- Pediatride Beslenme, Bölüm 17.14.İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Beslenme

2- Pediatride Beslenme, Bölüm 21 Nörolojik Sorunu Olan Çocuklarda Beslenme

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

1-  Hacı İA ,  Kuyum P , Çakar S , Işık İ , Arslan N. Çölyak hastalığı tanısı konulan çocukların başvuru bulguları. Abant Medical Journal 2015;4(2):146-150

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

1- Ayşe Erbay, Elif Özsu, Sevim Gökgöz, Canan Vergin. Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi olgularında L-Asparaginaza bağlı gelişen alerjik reaksiyonlu olgularımız. 33. Ulusal Hematoloji Kongresi 2007.

2-Sema Berktaş Akın, Sevim Çakar, İshak Abdurrahman Işık, Yeşim Öztürk. Nekrotizan Granülomatöz Hepatitisten Leishmaniasis’e: bir olgu sunumu. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2012.

3- Sevim Çakar, Yeşim Öztürk. Kistik fibrozisli hastalarda hepatobiliyer etkilenme. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2012.

4- İdil Akay, Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Nur Arslan. Çölyak Hastalığı  tanısı konulan çocuklarda başvuru bulguları. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

5- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Yeşim Öztürk, Nur Arslan. İnfantil dönemdeki kronik ishalin nadir bir nedeni:Triko-Hepato-Enterik Sendrom. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

6- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Yeşim Öztürk. Glutarik asidüri Tip 1 ile Çölyak hastalığı birlikteliği: olgu sunumu.10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

7- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Yeşim Öztürk. Çocukluk Çağında Pankreatitler. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

8- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Erdener Özer, Yeşim Öztürk. Çocuklarda üst gastrointestinal sistemde mukozal eosinofili. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

9- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Nur Arslan. Çölyak hastalığı olan çocuklarda ortalama trombosit hacmi enflamasyonun bir göstergesi olabilir mi? 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

10- Nur Arslan, Vahide Bayrakal, Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Selda Karakaş Erge, Züleyha Kuram, Hüseyin Baskın. Sağlıklı çocukların barsak florasındaki aerob bakterilerin yağ asidi analizi yöntemi ile incelenmesi. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

11- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Yavuz Tokgöz, Nur Arslan. Obes adölesanlarda  aspartat aminotransferaz/ trombosit oranının (APRİ index) alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkisinin araştırılması. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

12- Pınar Kuyum, Betül Aksoy, Sevim Çakar, İdil Akay, Nur Arslan. Obes çocuklarda D vitamini düzeyinin araştırılması. 4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi 2015.

13- Tayfun Çinleti, Çiğdem Ömür Ecevit, Gülin Erdemir, Özlem Bekem Soylu, Barış Erdur, Sevim Çakar Değnek. İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı alan olguların değerlendirilmesi; bölge çocuk hastanesi deneyimi. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

14- Özlem Bekem Soylu, Emel Ataş Berksoy, Murat Ayar, Gülin Erdemir, Cahit Barış Erdur, Sevim Çakar Değnek, Çiğdem Ömür Ecevit. Yabancı cisim yutma nedeniyle başvuran olguların değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

15- Gülin Erdemir, Çiğdem Ömür Ecevit, Özlem Bekem Soylu, Cahit Barış Erdur, Sevim Çakar. Tehlikeli bir oyuncak : mıknatıs boncuklu bilezik. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

16- Gülin Erdemir, Özlem Bekem Soylu, Cahit Barış Erdur, Çiğdem Ömür Ecevit ,Sevim Çakar. Kistik fibrozisin nadir bir komplikasyonu: Distal intestinal obstrüksiyon sendromu. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

17-SevimÇakar, Özlem Bekem Soylu, Cahit Barış Erdur, Gülin Erdemir, Çiğdem Ömür Ecevit, Gülin Erdemir.Safra taşı tanısı ile izlenen çocukların geriye dönük değerlendirilmesi ve ursodeoksikolik asit tedavi etkinliği. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

Ulusal Kongrelerde Sözel Sunumlar   ve  Toplantılarda Yapılan Konuşmalar 

1-Ege Bölgesi Pediyatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Grup toplantısı 2015. İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Y5aklaşımlar.

2-Anne sütü ve Emzirme Danışmanlık Eğitim Revizyonu Toplantısı  2016.

3-Behçet Uz Kış Okulu 2016. 2-5 yaş Arası Çocuklarda Beslenme.

4- Sevim Çakar, Yeşim Öztürk, Ebru Demiray Gürbüz, Tuba Becerikli, Özlem Yılmaz. Türk Çocuklarında  Klaritromisin ve Metronidazole Karşı Yüksek Helicobacter Pylori Direnci. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Sözel Sunum  2016.

5- Nejatın Rüyası, Olgularla Konsültasyon Kültürü : Gastroenterolojiden Nefrolojiye, Nefrolojiden Gastroenterolojiye 2017. IgA Nefropatisinin Malabsorbsiyon ile İlişkisi.